Вы здесь

ONG-urile şi experţii media sunt îngrijoraţi de mersul reformelor şi de partajările politice în domeniul mass-media

17 марта 2015
2913 просмотров
Organizaţiile neguvernamentale din domeniul mass-media şi experţii media își exprimă profunda îngrijorare cu referire la continuarea practicilor condamnabile, antidemocratice și ilegale de partajare politică a funcţiilor în structurile de reglementare şi supraveghere în domeniul audiovizualului şi solicită insistent realizarea unor reforme reale pentru dezvoltarea mass-mediei, şi nu mimarea acestora.
 
Lipsa de politici coerente întru asigurarea interesului public în domeniul mass-mediei, în general, şi a audiovizualului, în particular, au condus la situaţia actuală de monopol şi control politic extins asupra domeniului mediatic, punând sub semnul întrebării suveranitatea informaţională a ţării.
 
De situația mass-mediei se fac responsabile toate guvernările aflate la putere, inclusiv actuala, care au promovat și promovează în instituții publice responsabile de dezvoltarea domeniului (Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), Consiliul de Observatori (CO) persoane de partid, influențabile politic, deseori, necunoscătoare a domeniului).   
 
Modul de desemnare recentă a patru membri în CO al IPNA Compania "Teleradio-Moldova”, în lipsa unor criterii clare, măsurabile și transparente, ne determină să constatăm și să semnalăm:
- că funcțiile au fost partajate politic - câte două fiecărui partid din coaliția minoritară;
- că indirect, parlamentul a demonstrat neîncredere în CCA (componența căruia, de asemenea, el o desemnează), de rând ce a ignorat 8 din cei 12 candidați selectați de CCA;
- că a fost încălcat principiul dictat de lege de înnoire periodică a componenței CO cu o treime.
 
Consecințele perpetuării unor atare practici sunt de-a dreptul alarmante: monopolizarea pieţei mediatice şi a pieţei de publicitate comercială; invazia masivă străină şi, în mare parte, nocivă în spaţiul informaţional naţional; cetăţeni lipsiți de informare adecvată, complexă şi veridică, supuși și expuși manipulărilor informaţionale.
 
Constatăm restanțe enorme la tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală terestră. În condiţiile în care Republica Moldova s-a angajat prin acord internațional să încheie tranziția până la 17 iunie 2015, la moment nu există măcar o strategie aprobată, iar cetățenii sunt privați de beneficiile erei digitale în audiovizual.
 
Considerând problemele semnalate extrem de importante pentru domeniul mediatic, invităm responsabili din Parlament şi Guvern, din structuri de ramură, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare şi ai misiunilor străine în Republica Moldova, lideri de opinie şi jurnalişti la o discuţie publică privind reformele necesare în mass-media.
Discuţia este preconizată pentru 24 martie 2015.
 
Petru Macovei, director executiv, Asociaţia Presei Independente
Nadine Gogu, directoare executivă, Centrul pentru Jurnalism Independent
Ion Bunduchi, director executiv, Asociaţia Presei Electronice
Ion Terguţă, expert media