Вы здесь

The Journalists’ Crisis Cell urges the Ministry of Health to include first-line media representatives in the group of people eligible for the second phase of vaccination

22 марта 2021
2980 просмотров
The journalists’ crisis cell, set up by the Independent Journalism Center in order to defend the legitimate rights and interests of media representatives during the pandemic crisis, urges the Ministry of Health, Labor and Social Protection (MHLSP) to include first-line media representatives and the staff of editorial offices, who are in direct contact with the former, in the group of people eligible for the second phase of COVID-19 vaccination.

We remind that in the formal reply sent by the Ministry on 12 February 2021, Tatiana Zatic, MHLSP State Secretary, communicated that media representatives would be vaccinated against COVID-19 at the same time with the staff of public order, defense and security institutions.

However, journalists are not included in the priority groups eligible for the second phase of vaccination as per Annex 2 to MHLSP Order No 93 of 5 February 2021.

We would like to inform the authorities in charge of establishing the groups of vaccine beneficiaries that some employees of media outlets (such as camera operators, photographers, reporters working in the field, talk-show moderators etc.) are at high risk of getting infected with COVID-19.

Hence, recognizing the importance of mass media in informing people about issues of public interest, as well as the significant role of journalists in diminishing the impact of COVID-19 crisis by presenting accurately and impartially the facts, we believe it is paramount to vaccinate first-line journalists and the staff of editorial offices, who are in direct contact with the former, during the second phase of vaccination.

We express our hope that MHLSP, guided by the general principles stated in the National Plan for COVID-19 Vaccine Rollout, and by the epidemiological, medical and ethical criteria stated in the document approved by the National Extraordinary Commission for Public Health, will review the groups of people eligible for priority vaccination. 

Thus, the Journalists' Crisis Cell, on behalf of a number of media organizations and journalists, urges the MHLSP to include media representatives, whose work is subjected to a high risk of getting infected with COVID-19, in the group of people eligible for the second phase of vaccination.
 
Independent Journalism Center
AGORA
Environment and Ecotourism Journalists’ Association
Media Guard Association
Association of Electronic Press
Association of Independent Press
Center for Investigative Journalism
‘Access-info’ Center
Diez.md
Jurnal FM
Jurnal TV
Moldova.org
NewsMaker
People and Kilometers
‘Cu Sens’ Media Project
Pro TV
TV8
SP Newspaper
‘Expresul’ Newspaper
National Newspaper
 

Celula de criză a jurnaliștilor, lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale reprezentanților mass-media în perioada de criză pandemică, solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) să includă reprezentanții din domeniul mass-media din prima linie și angajații redacțiilor care se află în contact direct cu ei în categoria persoanelor care vor beneficia de vaccinul anti-COVID-19 în etapa a II-a de imunizare.

Reamintim că, în răspunsul oficial oferit de către minister la 12 februarie 2021, Tatiana Zatîc, secretara de stat din cadrul MSMPS, a comunicat că reprezentanții mass-media vor putea fi imunizați anti-COVID-19 de rând cu angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului.

Cu toate acestea, potrivit Anexei nr. 2 la Ordinul MSMPS nr. 93 din 5 februarie 2021, jurnaliștii nu se regăsesc printre grupurile prioritare eligibile pentru vaccinare în etapa a II-a.

Aducem la cunoștința autorității abilitate cu prerogativa stabilirii grupurilor beneficiare ale vaccinului că activitatea desfășurată de către unii angajați din domeniul mass-media (cum ar fi cameramanii, fotografii, reporterii care documentează materialele jurnalistice în teren, moderatorii de emisiuni etc.) presupune un risc sporit de expunere la infecția cu COVID-19.

Prin urmare, conștientizând importanța misiunii mass-media în informarea cetățenilor asupra problemelor de interes public, precum și aportul substanțial al presei la minimalizarea impactului crizei generate de COVID-19 prin prezentarea corectă și echidistantă a faptelor, considerăm imperios de a asigura imunizarea în etapa a II-a a vaccinării a jurnaliștilor din prima linie și a angajaților din redacții care se află în contact direct cu aceștia.

Ne exprimăm speranța că MSMPS, conducându-se de principiile generale prevăzute în Planul general de imunizare anti-COVID-19, precum și de criteriile epidemiologice, medicale și etice stipulate în actul aprobat de Comisia națională extraordinară de sănătate publică, va reexamina categoriile de persoane eligibile pentru vaccinarea prioritară. 

Subsecvent, Celula de criză a jurnaliștilor, din numele mai multor organizații de media și jurnaliști, solicită MSMPS să includă în categoria persoanelor eligibile pentru vaccinare în etapa a II-a personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu COVID-19.
 
Centrul pentru Jurnalism Independent
AGORA
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Asociația Media Guard
Asociația Presei Electronice
Asociația Presei Independente
Centrul de Investigații Jurnalistice
Centrul „Acces-Info”
Diez.md
Jurnal FM
Jurnal TV
Moldova.org
NewsMaker
Oameni și Kilometri
Proiectul media „Cu Sens”
Proiectul media „Zona de Securitate”
PRO TV Chișinău
Redacția Sănătate INFO
TV8
Ziarul SP
Ziarul Expresul
Ziarul Național