Вы здесь

ONG-urile de media condamnă acțiunile abuzive și ilegale ale politicianului Alexandr Nesterovschi și ale membrilor gărzii tinere a PSRM, îndreptate împotriva jurnaliștilor

08 июля 2021
1183 просмотра
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul agresiv și sfidător al candidatului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Alexandr Nesterovschi și al membrilor gărzii tinere a PSRM, îndreptate împotriva jurnaliștilor Nordnews.

La 7 iulie 2021, în timpul exercitării misiunii de informare a cetățenilor asupra evenimentelor de interes public, reporterii au devenit ținta agresiunilor fizice din partea politicianului Alexandr Nesterovschi și a membrilor gărzii tinere a Partidului Socialiștilor. Reacția inadecvată a acestora a fost manifestată în legătură cu solicitarea jurnaliștilor de a avea acces la întâlnirea lui Igor Dodon cu alegătorii din Bălți. Mai multe persoane au făcut zid la intrarea în clădirea preconizată pentru desfășurarea întrunirii pentru a îngrădi accesul jurnaliștilor la eveniment. În același timp, reprezentanților altor instituții mass-media li s-a permis să intre nestingherit în sală.

Organizațiile semnatare consideră acest comportament drept sfidător și inadmisibil, subliniind că acțiunile politicianului Alexandr Nesterovschi și ale membrilor gărzii tinere a Partidului Socialiștilor contravin nu doar normelor de conduită general-acceptate într-o societate democratică, ci și prevederilor legislației în vigoare.  

Aducem la cunoștința politicianului PSRM și membrilor gărzii tinere că acțiunile lor constituie o încălcare a dreptului la integritatea corporală a persoanei, a libertății individuale și siguranței acesteia, precum și o ingerință adusă drepturilor speciale garantate jurnaliștilor.

Organizațiile semnatare condamnă cu vehemență comportamentul agresiv îndreptat împotriva jurnaliștilor și semnalează inadmisibilitatea tolerării unor astfel de încălcări grave.

Reamintim că, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea privind libertatea de exprimare, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-media să răspândească informații de interes public decât în condițiile legii. Mai mult, alin. (5) al aceluiași articol prevede că împiedicarea ilegală intenționată a activității mass-mediei atrage răspundere penală.

Subliniem că restricționarea drepturilor jurnaliștilor prin împiedicarea accesului sau acceptarea selectivă la evenimentele de interes public este incompatibilă atât cu prevederile legislației naționale, cât și cu standardele internaționale referitoare la libertatea presei.

Organizațiile semnatare condamnă împiedicarea activității jurnaliștilor, limitarea accesului și discriminarea prin accesul selectiv la evenimentele de interes public și solicită politicianului Alexandr Nesterovschi și membrilor gărzii tinere a Partidului Socialiștilor să adopte un comportament adecvat, abținându-se pe viitor de la manifestarea oricăror forme de intoleranță în raport cu jurnaliștii și instituțiile mass-media. Totodată, cerem tuturor candidaților implicați în campania electorală la alegerile parlamentare anticipate să renunțe la practica vicioasă de restricționare a accesului jurnaliștilor sau acceptarea selectivă la evenimentele de interes public.

Solicităm organelor de drept ale Republicii Moldova ca, în virtutea atribuțiilor legale ce le revin, să ia act de faptele comise și să intenteze procedurile prevăzute de lege în vederea tragerii la răspundere a agresorilor.

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Asociația Media-Guard
Asociația Presei Electronice

Asociația Presei Independente
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul „Acces-Info”
Centrul de Investigații Jurnalistice
RISE Moldova