Вы здесь

Центр независимой журналистики возвращается с новой петицией по вопросу законодательства о доступе к информации

Центр независимой журналистики возвращается с новой петицией по вопросу законодательства о доступе к информации

Мы, представители гражданского общества Республики Молдова, обращаемся с новой петицией по вопросу законодательства о доступе к информации.

Таким образом, мы требуем, чтобы руководство Парламента завершило работу по утверждению проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 982-XIV от 11.05.2000 о доступе к информации, зарегистрированного группой независимых депутатов 11 марта 2016 года, по которому предстоят дебаты в пленуме.

Утверждение данного законопроекта облегчит и улучшит процедуру регистрации заявок о доступе к информации, сократит срок предоставления информации и ужесточит наказания за нарушение законодательства о доступе к информации лицами, ответственными за ее предоставление.

Новые предложения касаются оптимизации процедуры регистрации заявок для получения информации в специальный Регистр учета и контроля заявок о доступе к информации. В настоящее время, такие заявки регистрируются вместе с петициями. В то же время, предлагается сократить срок предоставления официальной информации государственными органами власти – с «не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявки» (как предусматривает действующее законодательство) до не более 10 календарных дней. Сокращение срока предоставления информации обосновано внедрением Стратегической программы технологической модернизации управления (е-Преобразование), в рамках которой многие государственные услуги были переведены на цифровой формат с созданием современных баз данных, что упрощает процесс сбора официальной информации и доступа к ней.

Напомним, что предложения по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 982-XIV от 11.05.2000 о доступе к информации были разработаны экспертами Центра независимой журналистики (ЦНЖ) в рамках общественной кампании Центра независимой журналистики по внесению изменений в Закон о доступе к информации, организованной в прошлом году, и обсуждались в ходе круглого стола при участии представителей государственных структур, НПО и СМИ, а также экспертов в данной сфере деятельности. С учетом этих предложений, был разработан законопроект, который ЦНЖ передал 19 февраля 2016 года в Парламент на рассмотрение.

Петицию могут подписать все желающие.
 
 

Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, revenim cu o nouă petiție vizând problema legislației privind accesul la informație.

Scopul demersului este de a cere conducerii Legislativului să-și finalizeze acțiunile ce țin de adoptarea proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație, înregistrat de către un grup de deputați neafiliați, pe 11 martie 2016, care urmează să fie supus dezbaterilor în plen.

Prin adoptarea acestui proiect de lege se va facilita și îmbunătăți procedura de înregistrare a cererilor cu privire la accesul la informație, se va reduce termenul de prezentare a informației și se va înăspri pedeapsa pentru încălcarea legislației privind accesul la informație de către persoanele responsabile de prezentarea acesteia.

Noile propuneri se referă la optimizarea procedurii de înregistrare a cererilor de solicitare a informațiilor într-un Registru special de evidenţă şi control al cererilor cu privire la accesul la informaţie. La moment, aceste cereri se înregistrează împreună cu petițiile. Totodată, se propune reducerea termenului de furnizare a informațiilor oficiale din partea autorităților publice – de la ”nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii” (cum este stabilit în legislația actuală) – până la cel mult 10 zile calendaristice. Micşorarea termenelor de furnizare a informaţiei este argumentată de implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), în cadrul căruia multe servicii publice au fost digitalizate, fiind create baze de date performante, ceea ce simplifică procesul de colectare şi accesare a informaţiilor oficiale.

Precizăm, că propunerile asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație au fost elaborate de către experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul Campaniei de advocacy a Centrului pentru Jurnalism Independent pentru modificarea Legii privind accesul la informație, desfășurată anul trecut, dezbătute în cadrul unei mese rotunde, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor statului, membri ai ONG-urilor și instituțiilor media, precum și experți din domeniu. Ținând cont de acestea, a fost elaborat unui proiect de lege, pe care CJI l-a transmis parlamentului spre examinare la data de 19 februarie 2016.

Petiţia poate fi semnată de toți doritorii.

Предмет Петиции: 

Scopul demersului este de a cere conducerii Legislativului să-și finalizeze acțiunile ce țin de a

0 Подписи. Если поддерживаешь идею, подпиши!