Вы здесь

Scrisoare deschisă a organizațiilor neguvernamentale de media

07 декабря 2020
1445 просмотров

Președintei alese a Republicii Moldova, doamnei Maia SANDU

Președintelui în exercițiu al Republicii Moldova, domnului Igor DODON

Președintei Parlamentului Republicii Moldova, doamnei Zinaida GRECEANÎI

Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, E. S. Peter MICHALKO

Ambasadorului SUA în Republica Moldova, E. S. Dereck J. HOGAN

Șefului Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, domnului William Massolin

 

Scrisoare deschisă

Excelențe,

Organizațiile neguvernamentale de media semnalează cu multă îngrijorare adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova, la 3 decembrie 2020, în prima lectură, a proiectului de lege (nr. 460) cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.)[1], înregistrat la 23 noiembrie 2020 de deputații PSRM Vasile Bolea, Bogdat Țîrdea și Adrian Lebedinschi, proiect care conține prevederi periculoase pentru dezvoltarea mass-mediei din țara noastră pe principii democratice. Proiectul a fost votat de deputații PSRM, ai Partidului Șor și ai platformei “Pentru Moldova”, fără respectarea condițiilor legale de transparență decizională, fără avizele necesare și fără dezbateri în ședință plenară.

 Organizațiile neguvernamentale de media, analizând proiectul, au constatat că prevederile acestuia sunt pe măsură să impună furnizorilor de servicii condiții economice inechitabile și străine pentru o economie de piață. Reducerea cotelor medii zilnice de programe audiovizuale locale, prevăzută în proiectul de lege, ar descuraja investițiile în crearea de produse mediatice autohtone și ar încuraja fenomenul “parazitismului de conținut” în audiovizual. Proiectul nu este fundamentat și nu are o justificare factologică și legală, iar eventuala adoptare a acestuia ar însemna, de facto, renunțarea Republicii Moldova la angajamentele asumate prin ratificarea Convenției europene privind televiziunea transfrontalieră (Legea nr.1555 din 19.12.2002) de a contribui la realizarea obiectivului cultural comun prin rezervarea operelor europene a unei proporții majoritare de transmisiune. Propunerea din proiect, prin care dezvăluirea de către furnizorii de servicii media a surselor de informare “poate fi dispusă de instanța de judecată în cazul când acest lucru devine necesar pentru apărarea securității naționale sau a ordinii publice”, reprezintă o restrângere evidentă și nejustificată a drepturilor mass-mediei de a-și proteja sursele  de informare, garantate prin articolul 13 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010, și creează condiții pentru îngrădirea libertăților mass-mediei și ale jurnalistului. 

Printr-o scrisoare transmisă la 3 decembrie 2020 Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media și Comisiei juridice, numiri și imunități ale Parlamentului Republicii Moldova, ONG-urile de media au solicitat retragerea proiectului de lege nr. 460, considerându-l nociv pentru dezvoltarea audiovizualului din Republica Moldova. Totodată, am solicitat și reiterăm solicitarea ca eventualele propuneri de completare a legislației în domeniul mass-media să fie supuse expertizării naționale și internaționale și dezbătute public cu participarea largă a  comunității jurnalistice.

 

Excelențe,

Solicităm implicarea hotărâtă a Domniilor voastre pentru ca, împreună, să zădărnicim  adoptarea unor legi motivate de interese politice, pe măsură să deturneze dezvoltarea mass-mediei pe principii democratice și să îngrădească drepturile și libertățile jurnaliștilor.

Vă transmitem atașat un tabel cu obiecțiile și comentariile noastre la proiectul de lege nr. 460 cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018.

 

Asociația Presei Independente

Asociația Presei Electronice

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul de Investigații Jurnalistice

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Telejurnaliștilor Independenți

RISE Moldova

Centrul „Acces-info”

Comitetul pentru Libertatea Presei

 

7 decembrie 2020

 

[1] http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5315/language/ro-RO/Default.aspx