You are here

Revista "Moldova"

Denumirea exactă: 
Moldova
Tip Mass Media: 
Data înființării: 
1966
Zona de difuzare: 
RM, România
Tirajul: 
5000 ex.
Periodicitatea: 
O dată la două luni
Limba de difuzare: 
română
Rubrici permanente: 
Сultura,Ştiinţa, Sport,Teatru.Rubrici:Vorbire Directe,Стоп кадр,Наши Соотечественники.
Forma de proprietate: 
Întreprindere de stat
Fondator: 
Guvernul RM
Numărul licenţei şi instituţia emitentă: 
Camera Înregistrării de Stat din 28.09.05 nr.1003600123703
Redactor sef/director: 
Nicolae Roşca
Adresa fizică, numărul de telefon, fax: 
or. Chișinău, str.Puşkin, 22, bir. 526 tel: 23.50.07, fax: 23.74.63
Tipografia: 
Bons Offices
Modul de difuzare: 
Poşta Moldovei, Moldpresa, Pres inform Curier,
6771 reads
Locație: 
MD 2012
Moldova
or. Chișinău 
or. Chișinău, str.Puşkin, 22, bir. 526
Email: 
moldova.eterna@gmail.com