You are here

Licențe de emisie

Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să păstreze numai două dintre acestea, într-o unitate teritorial-...
Once Law No. 218 on modifying and supplementing the Broadcasting Code of the Republic of Moldova enters into force on Friday...
С  вступлением в силу в пятницу, 14 апреля сего года, Закона № 218 о внесении изменений и дополнений в Кодекс...