You are here

amenințările lui șor în adresa jurnaliștilor

Mihail Cotorobai, Ombudsmanul care asigură respectarea drepturilor și libertăților omului de...
Михаил Которобай, Омбудсмен, который обеспечивает соблюдение прав и свобод человека государственными органами, повторно...
Mihail Cotorobai, the Ombudsperson ensuring the observance of human rights and freedoms by public authorities, sent a...