Eşti aici

Asistență juridică

Asistența juridică - oferită reprezentanţilor breslei jurnalistice sub formă de consultanță sau reprezentare în instanțele de judecată - este un serviciu care a stat la baza creării CJI.

Serviciul a fost inițiat în perioada când abuzurile în adresa jurnaliștilor erau la ordinea zilei. Competenţa profesională pe care au demonstrat-o de-a lungul anilor juriştii CJI, dar şi faptul că acest serviciu a fost, întotdeauna, acordat gratuit, au asigurat un interes constant față de el din partea instituțiilor de presă. Asistenţa juridică este solicitată până în prezent, chiar dacă nu la fel de activ.

Consultanța juridică

Jurnaliștii și organizațiile de media din Republica Moldova se pot adresa Centrului pentru Jurnalism Independent pentru consultație specializată gratuită oferită de juriștii noștri. Consultațiile se acordă în orice problemă legată de legislația mass-media, drepturile și obligațiile jurnaliștilor. Jurnaliștii, cărora li s-au încălcat drepturile, li s-a restricţionat accesul la informaţii sau li s-a încălcat dreptul la libera exprimare, ne pot contacta în persoană, telefonic sau prin e-mail.

Reprezentarea în instanțele de judecată

Jurnaliștii și organizațiile de media care nu au propriul serviciu juridic şi nu deţin mijloace suficiente pot solicita, la necesitate, reprezentare în instanțele de judecată din Republica Moldova. De regulă, CJI reprezintă instituţiile de presă în instanţă în cazurile care constituie sau care pot determina încălcări grave ale libertății de exprimare sau ale dreptului de acces la informație. Dacă aveți nevoie de asistența noastră, depuneți la CJI o cerere scrisă la care să fie anexate toate documentele pertinente pentru litigiul existent (cererea de chemare în judecată, hotărârile instanțelor de judecată anterioare, alte acte relevante).

Pentru o documentare mai exactă, vă rugăm să consultaţi  Regulamentul privind reprezentarea gratuita a persoanelor in instantele judecatoresti.
Persoana de contact: aici