You are here

Aneta Gonța

În 2018, mass-media din Republica Moldova a activat și s-a dezvoltat în condiții grave, arată Indicele privind situația...
В 2018 году средства массовой информации в Республике Молдова работали и развивались в тяжелых условиях, о чем...
In 2018, Moldovan media worked and developed in critical conditions, as the shown by the 2018 Moldovan Press Status Index...
Cum se întâmplă că unii jurnaliști ajung ostatici ai actorilor politici? Informează sau dezinformează noile medii? Cum să...