Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 63 noiembrie - decembrie 2013

BULETIN LEGISLATIV 63

noiembrie - decembrie 2013

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să îl contactați pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chișinău.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE îN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
1. Proiecte legislative
Proiectul legii privind accesul publicului la informația de mediu. Detalii aici.Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului - art.21, 38; Legea cu privire la publicitate - art.13). Detalii aici.Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal - art.1352, 1353, 1354; Legea cu privire la libertatea de exprimare - art.3). Detali aici.Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Detalii aici.
2. Noutăţi legislativeParlamentul Republicii MoldovaHotărîrea cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012. Detalii aici.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIZIA nr.174 din 15.11.2013

Cu privire la retransmisia serviciilor de programe TVR pe teritoriul Republicii Moldova (detalii)DECIZIA nr. 177 din 15.11.2013

Cu privire la eliberarea licenţei de emisie
(detalii)DECIZIA nr.
178 din 15.11.2013

Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie şi a condiţiilor la licenţa de emisie
(detalii)DECIZIA nr.
179 din 15.11.2013

Cu privire la aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe
(detalii)DECIZIA nr.
180 din 15.11.2013

Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie pentru „URScom-TV” SRL
(detalii)DECIZIA nr.
181 din 15.11.2013

Cu privire la retragerea autorizaţiilor de retransmisie
(detalii)DECIZIA nr.
182 din 15.11.2013

Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013
(detalii)
DECIZIA nr. 188 din 15.11.2013

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)DECIZIA nr. 191 din 03.12.2013

Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)DECIZIA nr. 192 din 03.12.2013


Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013 (detalii)DECIZIA nr. 194 din 10.12.2013

Cu privire la examinarea sesizării deputatului PCRM, Ina Şupac (detalii)DECIZIA nr. 200 din 10.12.2013

Cu privire la
eliberarea autorizaţiilor de retransmisie (detalii)DECIZIA nr. 202 din 10.12.2013

Cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013
(detalii)DECIZIA nr. 203 din 13.12.2013

Cu privire la
mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)
Decizia nr.. 205 din 20.12.2013

Cu privire la iniţierea negocierilor privind încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici
(detalii)
Decizia nr. 211 din 20.12.2013

Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie pentru CPSES ”Sănătatea” O.N.G
(detalii)Decizia nr. 212 din 20.12.2013

Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie pentru postul de radio „RADIO POLI DISC-РУССКОЕ РАДИОЭ”
(detalii)Decizia nr. 213 din 20.12.2013

Cu privire la eliberarea licenţelor de emisie
(detalii)Decizia nr. 217 din 20.12.2013

Cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(detalii)Decizia nr. 218 din 20.12.2013

Cu privire la examinarea proiectului de Decizie a Consiliului de Experţi al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii
(detalii)Decizia nr. 220 din 26.12.2013

Cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA privind difuzarea emisiunii ”Приднестровье: русский форпост” de către postul de televiziune TV 7
(detalii)Decizia nr. 222 din 26.12.2013

Cu privire la eliberarea licenţei de emisie
(detalii)Decizia nr. 223 din 26.12.2013

Cu privire la examinarea Hotărîrii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului
(detalii)


Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
Hotărârea CEDO pe cauza PAULIUKIENĖ AND PAULIUKAS v. LITHUANIA (cererea nr. 18310/06)

Un ziar din Lituania a publicat un articol cu privire la câteva construcții ilegale făcute de un politician și sotia lui. Cei doi au cerut ziarului să rectifice anumite afirmații pe care le considerau eronate și, în urma refuzului ziarului, l-au acționat în judecată, susținând că au fost defăimați. Instanțele naționale lituaniene au stabilit că nu există defăimare în acest caz, reținând că pentru ziariști este suficientă documentarea bazată pe înscrisuri relevante, emise de autorități, nemafiind necesar ca ziariștii să facă și alte verificări, în cazul că dețin astfel de documente relevante. Curtea a stabilit că în mod corect ziariștii nu au fost sancționați și că, în astfel de situații, libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită sub pretextul protejării vieții private.Hotărârea CEDO pe cauza PERİNÇEK v. SUEDIA (cererea nr. 27510/08)
Cazul se referă la condamnarea domnului Perinçek pentru contestarea publică a genocidului armean. Curtea a considerat că reclamantul, care în cadrul unei conferințe în Elveția, a catalogat ideea unui genocid armean "o minciună internațională", nu a comis o eroare de drept , în sensul Articolul 17 din Convenție. Curtea reamintește că exercitarea liberă a dreptului de a discuta deschis subiecte sensibile ce ar putea nemulțumi este unul dintre aspectele fundamentale ale libertății de exprimare care distinge o societate democratică, tolerantă și pluralistă de la un regim totalitar sau dictatorial.Hotărârea CEDO pe cauza AFFAIRE MIKA c. GRÈCE (cererea nr. 10347/10)

Reclamanta, un fost consilier municipal şi un lider al opoziţiei, a publicat într-un ziar un articol care viza mai multe persoane ce dețineau funcții publice, fiind învinovăţită de defăimare calomnioasă prin presă Reclamanta s-a plâns că a fost condamnată pentru gândurile sale, mai degrabă decât pentru actele sau fapte sale. Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Covenţie. De asemenea Curtea reamintește că , în conformitate cu jurisprudența sa, libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, una dintre condițiile de bază pentru progresul și pentru dezvoltarea acesteia. Art. 10 protejează nu doar "informațiile" sau "ideile" care sunt primite sau considerate ca fiind inofensive sau indiferente, dar și pe cele care ofensează, șochează sau deranjează . Acestea sunt cerințele pluralismului , toleranței și spiritului deschis, fără de care nu există "societatea democratică". Așa cum este consacrat în articolul 10 al Convenției , această libertate este supusă unor excepții, cu toate acestea, necesitatea tuturor restricțiilor trebuie să fie stabilite în mod convingător.


3. Declaraţii CJI
21.11.2013 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă cu toată fermitatea comportamentul huliganic în relația cu presa al deputatului Iurie Muntean, membru al fracțiunii Partidului Comuniștilor în Parlamentul Republicii Moldova, şi îi cer să-şi prezinte scuzele în faţa jurnalistei pe care a intimidat-o. (detalii aici)


03.12.2013 / Organizaţiile de media din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu aplicarea violenţei de către forțele speciale ucrainene, care a dus la rănirea jurnaliștilor ce relatau despre acțiunile de protest din centrul Kievului și condamnă vehement astfel de practici, care contravin tuturor normelor internaționale. (detalii aici)