Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 69 noiembrie - decembrie 2014

BULETIN LEGISLATIV 69
noiembrie - decembrie 2014

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, ne puteţi contacta la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chișinău.
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Noutăţi legislative

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 155 din 07.11.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”AccentTV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”,”Ren Moldova”, pentru perioada 20-29 octombrie, şi a sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale (detalii)

DECIZIA nr. 156 din 07.11.2014
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV” (detalii)

DECIZIA nr. 157 din 07.11.2014
Cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe a postului de televiziune „Jurnal TV” (detalii)

DECIZIA nr. 158 din 07.11.2014
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 120 din 25 august 2014 (detalii) 
 
DECIZIA nr.159 din 07.11.2014

Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 160 din 07.11.2014
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 161 din 07.11.2014
Cu privire la examinarea plîngerii / sesizării ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL şi a AO „APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 162 din 07.11.2014
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 163 din 14.11.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”AccentTV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”,”Ren Moldova”, pentru perioada 30 octombrie – 08 noiembrie2014 (detalii)
 

DECIZIA nr. 164 din 14.11.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” nr. 646 din 15.10.2014, nr. 660 din 04.11.2014, nr. 662 din 11.11.2014 şi nr. 663 din 11.11.2014 (detalii)
 
DECIZIA nr. 165 din 14.11.2014

Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 166 din 14.11.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (detalii)  

DECIZIA nr. 167 din 14.11.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (detalii)

DECIZIA nr. 168 din 14.11.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a ,,TELEPROIECT” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 169 din 17.11.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale postului de televiziune ”Accent TV”, în perioada 30 octombrie – 08 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 170 din 21.11.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”,„Jurnal TV”, ”AccentTV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”,”Ren Moldova”, pentru perioada 09-15noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 171 din 21.11.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor şi contestaţiilor cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 172 din 21.11.2014
Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberatăCentrului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate „Sănătatea” pentru postul de radio „Jurnal FM” (detalii)

DECIZIA nr. 173 din 21.11.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 174 din 21.11.2014
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 175 din 21.11.2014
Cu privire la examinarea cererii întreprinderii „RADIO HIT” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 176 din 21.11.2014
Cu privire la examinarea sesizării ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 177 din 28.11.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul princi palelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova”, pentru perioada 16-22 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 178 din 28.11.2014
Cu privire la examinarea sesizării dlui Marcel Hîrbu (detalii)

DECIZIA nr. 179 din 28.11.2014
Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii Î.C.S. „PRO DIGITAL ” S.R.L. pentru postul de radio „PRO FM Chişinău” (detalii)

DECIZIA nr. 180 din 28.11.2014
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Radio Media Group” S.R.L. pentru postul de radio „Muz FM”, prin excluderea frecvenţei 67,58 MHz – Străşeni
(detalii)

DECIZIA nr. 181 din 28.11.2014
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 170 din 21.11.2014
(detalii)

DECIZIA nr. 182 din 28.11.2014
Cu privire la examinarea sesizării privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
(detalii)

DECIZIA nr. 183 din 28.11.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor şi plîngerii cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
(detalii)

DECIZIA nr. 184 din 28.11.2014
Cu privire la examinarea plîngerii ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL
(detalii)

DECIZIA nr. 185 din 28.11.2014
Cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu în Lituania şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 186 din 12.12.2014
Cu privire la examinarea somaţiei ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL
(detalii)

DECIZIA nr. 187 din 12.12.2014
Cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul princi palelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova - 1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova”, pentru perioada 23 - 30 noiembrie 2014, a Raportului general pentru perioada 20 octombrie - 30 noiembrie şi a contestaţiei concurentului electoral Partidul Politic Mişcarea Antimafie
(detalii)

DECIZIA nr. 188 din 12.12.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
(detalii)

DECIZIA nr. 189 din 12.12.2014
Cu privire la bilanţul concursului  pentru utilizarea frecvenţei radio şi a canalului TV anunţat prin Decizia CCA nr. 133 din 19 septembrie 2014
(detalii)

DECIZIA nr. 190 din 12.12.2014
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor 104,5 MHz–Ungheni şi 87,8 MHz –Călăraşi
(detalii)

DECIZIA nr. 191 din 12.12.2014
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 192 din 12.12.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a ,,TV-Comunicaţii Grup” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 193 din 12.12.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „General Media Group” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 194 din 18.12.2014
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 192 din 03.12.2013 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de sus ţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (detalii)

DECIZIA nr. 195 din 18.12.2014
Cu privire la modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului naţional al programelor de televiziune şi de radio din Republica Moldova (Anexa nr. 1), aprobat prin Decizia nr. 206 din 20 decembrie 2013 (detalii)

DECIZIA nr. 196 din 23.12.2014
Cu privire la audierea raportului de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (detalii)

DECIZIA nr. 197 din 23.12.2014
Cu privire la modificarea şi completarea Codului de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007 (detalii)

DECIZIA nr. 198 din 23.12.2014
Cu privire le examinarea sesizării dlui Alexei Soloviov (detalii)

DECIZIA nr. 199 din 23.12.2014
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 200 din 23.12.2014
Cu privire la cesiunea frecvenţei 102,5 MHz – Glodeni către „Noroc Media” S.R.L., pentru postul de radio „NOROC” (detalii)

DECIZIA nr. 201 din 23.12.2014
Cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 89,4 MHz –Leova a postului de radio „Radio Plai” (detalii)

DECIZIA nr. 202 din 23.12.2014
Cu privire la nerespectarea condiţiilor licenţei de emisie de către radiodifuzorii care au declarat că vor reflecta campania electorală din 30 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 203 din 23.12.2014
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile (detalii)

 

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
Grzegorz Michal Braun, jurnalist, regizor, istoric. În 2007 a participat în cadrul  unei dezbateri organizată de postul de radio “Polskie Radio Wrocław”, unde a declarat că profesorul JM a fost un colaborator al serviciilor secrete din perioada comunistă în Polonia. Dl. JM s-a adresat în instanţă solicitînd protecţia datelor sale cu caracter personal, publicarea dezminţirilor şi repararea prejudiciului moral prin încasarea unei amenzi. Reclamantul a atacat cu apel şi recurs hotărîrea instanţei, însă „sentinţa” a rămas aceeaşi.  Curtea notează că procedura judiciară intentată împotriva acţiunilor reclamantului constituie o ingerinţă în exercitarea dreptului său la libertatea de exprimare. Motivele invocate de către instanțele judecătorești naționale nu pot fi considerate relevante și suficiente de către Curte pentru al condamna pe dl. Braun.

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

noiembrie-decembrie 2014
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md