Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 70 ianuarie - februarie 2015

BULETIN LEGISLATIV 70
ianuarie - februarie 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil: (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii privind interimatul funcției de președinte al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” și al directorului radiodifuziunii
Prezentul proiect vine să asigure interimatul funcţiei de preşedinte al IPNA Companiei „Teleradio – Moldova” şi al directorului radiodifuziunii. Aceasta se face cu scopul de a se putea asigura în continuarea buna funcţionare a acesteia, propunîndu-se candidatura d-lui A. Dorogan.

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 1/1 din 15.01.2015
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzor (detalii)

DECIZIA nr. 1/2 din 15.01.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 1/3 din 15.01.2015
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 1/4 din 15.01.2015
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014 (detalii) 
 
DECIZIA nr.2/5 din 10.02.2015

Cu privire la examinarea materialului video difuzat de către postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” (detalii)

DECIZIA nr. 2/6 din 10.02.2015
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare efectuat de „Media Forest Moldova” la capitolul respectării ponderii creaţiilor muzicale autohtone şi a volumului de publicitate electorală pentru perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 2/7 din 10.02.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV (detalii)

DECIZIA nr. 2/8 din 10.02.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 2/9 din 10.02.2015
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 2/10 din 10.02.2015
Cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 2/11 din 10.02.2015
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile şi modificarea Deciziei CCA nr. 187 din 12.12.2014 (detalii)

DECIZIA nr. 2/12 din 10.02.2015
Cu privire la examinarea solicitării Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (detalii)

 

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
Reclamanţii sunt patru jurnalişti care au folosit o cameră ascunsă pentru a divulga un caz de escrocherie. Aceştia s-au dat drept potenţiali clienţi şi au filmat un agent de asigurări, după care au difuzat interviul. Ulterior jurnaliştii au fost condamnaţi pentru încălcarea vieţii private, aplicîndu-li-se pedepse pecuniare. Hotărîrea instanţei de fond a fost atacată la Curtea Federală, invocîndu-se în mod special încălcarea dreptului la libertatea de exprimare, dar decizia a rămas aceeaşi. Cînd jurnaliştii s-au adresat Curţii, ea a statuat că ingerinaţa în viaţa privată în cazul dat nu este de o asemenea gravítate încît aceasta ar umbri interesul publicului vis-a-vis de activitatea în domeniul asigurărilor. De asemenea, a menţionat faptul că prin aplicarea amenzii, jurnaliştii pot fi “stimulaţi” să se abţină de la o exprimare critică a faptelor de interés public.

Hotărârea CEDO pe cauza MARIAN MACIEJEWSKI v. POLONIEI (cererea nr. 34447/05)
Marian Maciejewski, activa în calitate de jurnalist al ziarului  “Gazeta Wyborcza- Gazeta Dolnośląska”, care în noiembrie 2000, a publicat unul dintr-o serie de articole ce descria furtul de trofeie de vînătoare din incinta biroului unui fost executor judecătoresc, dl H.J. De asemenea, ziaristul afăcut o critică negativă justiţiei din ţară, susţinînd că există un complot dintre procurori şi judecători, care au ca scop să-l distrugă de dl. H.J. Pe numele reclamantului, în 2002, a fost pusă o cerere de chemare în judecată, fiind invinuit de defăimare. Parcurgînd toate etapele naţionale, jurnalistul s-a adresat Curţii, care a menţionat că instanțele judecătorești naționale nu au avut motive relevante și suficiente pentru a justifica ingerința în cadrul litigiului. Curtea a constatat disproporţionalitatea dintre imixtiunea statului şi scopul urmărit.

3. Declaraţii CJI

02/02/2015 Organizațiile societății civile sunt îngrijorate de criza apărută în administrarea Companiei publice regionale de teleradio "GagauzRadioTelevizionu" (în continuare - CP GRT). (detalii aici)

05/02/2015 Organizaţiile neguvernamentale de media au transmis în adresa oficiului candidatului la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova dl Iurie Leancă un set de propuneri pentru Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova în domeniul mass-media. (detalii aici)

13/02/2015 Organizaţiile neguvernamentale de media solicită Biroului permanent al Parlamentului să revizuiască noul Regulament privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la Parlament, pe motiv că documentul, aprobat la 9 februarie 2015, conţine prevederi ambigue care ar putea îngrădi accesul unor instituţii mass-media la şedinţele Parlamentului. (detalii aici)

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

ianuarie-februarie 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md