Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 73 iulie - august 2015

BULETIN LEGISLATIV 73
iulie - august 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil: (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 25/110 din 03.07.2015
Cu privire la examinarea contestaţiei MSPR „Ravnopravie” (detalii)

DECIZIA nr. 25/111 din 03.07.2015
Cu privire la examinarea cererilor întreprinderii„MEDIA INTERNAŢIONAL” S.R.L (detalii)

DECIZIA nr. 25/112 din 03.07.2015
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 25/113 din 03.07.2015
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii) 
 
DECIZIA nr.25/114 din 03.07.2015

Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie  (detalii)

DECIZIA nr. 25/115 din 03.07.2015
Cu privire la suspendarea acţiunii autorizaţiei de retransmisie, în legătură cu semnarea contractului de locaţiune (detalii)

DECIZIA nr. 25/116 din 03.07.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 25/117 din 03.07.2015
Cu privire la examinarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020)” (detalii)

DECIZIA nr. 25/118 din 03.07.2015
Cu privire la examinarea cererii prealabile a dlui Grigore PETRENCO (detalii)

DECIZIA nr. 26/119 din 10.07.2015
Cu privire la examinarea Raportului general de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurna l TV”, ”N 4”, Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, turul I (09 mai –14 iunie 2015) şi turul II (16-28 iunie 2015) (detalii)

DECIZIA nr. 26/120 din 10.07.2015
Cu privire la examinarea sesizării dlui Ioncu Mihail, director S.A. „Salubritate Şoldăneşti” (detalii)

DECIZIA nr. 26/121 din 10.07.2015
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Agro TV Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 26/122 din 10.07.2015
Cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe (detalii)

DECIZIA nr. 26/123 din 10.07.2015
Cu privire la examinarea proiectului de Declaraţie cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (detalii)

DECIZIA nr. 26/124 din 10.07.2015
Cu privire la examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (detalii)

DECIZIA nr. 26/125 din 10.07.2015
Cu privire la organizarea seminarelor zonale (detalii)

DECIZIA nr. 27/126 din 14.07.2015
Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale  în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015, anunţat prin Decizia nr. 20/102 din 05 iunie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 28/127 din 16.07.2015
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 28/128 din 16.07.2015
Cu privire la examinarea unor sesizări privind activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 28/129 din 16.07.2015
Cu privire la examinarea demersului dlui Gheorghe Brega, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 28/130 din 16.07.2015
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, D. VICOL  (detalii)

DECIZIA nr. 28/131 din 16.07.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie  (detalii)

DECIZIA nr. 28/132 din 16.07.2015
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 15/74 din 08 mai 2015, şi a bilanţului concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate anunţat prin Decizia CCA nr. 16/79 din 11 mai 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 28/133 din 16.07.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (detalii)

DECIZIA nr. 28/134 din 16.07.2015
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile (detalii)

DECIZIA nr. 29/135 din 20.07.2015
Cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia CCA nr. 23/108 din 17 iunie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 30/136 din 22.07.2015
Cu privire la examinarea sesizării dlui Petru MACOVEI, secretar al Consiliului de Presă din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 30/137 din 22.07.2015
Cu privire la examinarea cererii dlui Oleg MICRIUCOV (detalii)

DECIZIA nr. 30/138 din 22.07.2015
Cu privire la examinarea sesizării dlui Claude CAHN, consilier pentru Drepturile Omului (OHCHR) (detalii)

DECIZIA nr. 30/139 din 22.07.2015
Cu privire la examinarea cererii de executare a dreptului la replică a ”JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 30/140 din 22.07.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 30/141 din 22.07.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie  (detalii)

DECIZIA nr. 30/142 din 22.07.2015
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 30/143 din 22.07.2015
Cu privire la neexecutarea deciziilor CCA (detalii)

DECIZIA nr. 30/144 din 22.07.2015
Cu privire la activitatea postului de televiziune „A.Film”  (detalii)

DECIZIA nr. 30/145 din 22.07.2015
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă,  anunţat prin Decizia CCA nr. 20/94 din 05 iunie 2015  (detalii)

DECIZIA nr. 30/146 din 22.07.2015
Cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2015 -2016 (detalii)

DECIZIA nr. 30/147 din 22.07.2015
Cu privire examinarea demersului Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (detalii)

DECIZIA nr. 30/148 din 22.07.2015
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 30/149 din 22.07.2015
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 31/150 din 29.07.2015
Cu privire la examinarea Sesizării dlui Constantin NUNU (detalii)

DECIZIA nr. 31/151 din 29.07.2015
Cu privire la examinarea cererilor de retragere a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 31/152 din 29.07.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 31/153 din 29.07.2015
Cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a udiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (1 candidat) (detalii)

DECIZIA nr. 32/154 din 21.08.2015
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „Radioul Local” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Chișcăreni” (detalii)

DECIZIA nr. 32/155 din 21.08.2015
Cu privire la examinarea şi avizarea unor acte legislative și normative (detalii)

DECIZIA nr. 32/156 din 21.08.2015
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 32/157 din 21.08.2015
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea Plenară a Rețelei Mediteraneene a Autorităților de Reglementare (MNRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza MORARI v. ROMANIA (cererea nr. 25217/06)
Reclamantul este un jurnalist din Bucureşti. În 2004 a publicat cîteva articole în care critica candidatura lui L.R. la alegerile prezidențiale din România. Reclamanta a menționat V.G., om de afaceri american de origine română, ar fi făcut spionaj pentru L.R. şi statul Român. V.G. a depus o plângere penală de defăimare împotriva reclamantului, care a fost invinovăţit de publicarea articolelor ofensatoare şi i s-a stabilit o amendă pecuniară. Curtea evidenţiază neproporţionalitatea dintre faptă şi sancţiunea aplicată jurnalistului. De asemenea, este nejustificată ingerinţa statului în libertatea de exprimare a acestuia, deoarece reclamantul îndeplinea rolul de alertare a publicului cu privire la aspecte de interes general.

3. Declaraţii CJI

27/07/2015 ONG-urile de media cer ca ministrul de Interne să explice public de ce poliția nu a intervenit în timp ce două echipe de jurnaliști au fost agresate la protestul din fața locuinței lui Vlad Plahotniuc. (detalii aici)

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

iulie-august 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md