Eşti aici

Buletin Legislativ 77

BULETIN LEGISLATIV 77
martie - aprilie 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71)
Prezentul proiect de lege are ca scop optimizarea unor norme legale care reglementează accesul liber la informațiile de interes public. Astfel, se propune modificarea procedurii de înregistrare a cererilor cu privire la accesul la informație, reducerea termenului de prezentare a informației și înăsprirea pedepsei pentru încălcarea legislației privind accesul la informație pentru persoanele responsabile de prezentarea informației

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 5/31 din 03.03.2016
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „Realitatea TV”, „RTR Moldova” şi „Ren Moldova” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (detalii)

DECIZIA nr. 5/32 din 03.03.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale a Republicii Moldova (2016-2025)” (detalii)

DECIZIA nr. 6/33 din 10.03.2016
Cu privire la aprobarea Recomandărilor privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor (detalii)

DECIZIA nr. 6/34 din 10.03.2016
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată „VERTAMAR” S.R.L. pentru postul TV „VTV” (detalii)

DECIZIA nr. 6/35 din 10.03.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă, anunţat prin Decizia CCA nr. 40/200 din 03 decembrie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 6/36 din 10.03.2016
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film”, „OTV” şi „Stil TV” (detalii)

DECIZIA nr. 6/37 din 10.03.2016
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „Selectcanal” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 6/38 din 10.03.2016
Cu privire la desemnarea angajaţilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu la Consiliul Suprem pentru Radio şi Televiziune din Turcia şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 7/39 din 11.03.2016
Cu privire la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (detalii)

DECIZIA nr. 7/40 din 11.03.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020 (detalii)

DECIZIA nr. 7/41 din 11.03.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (detalii)

DECIZIA nr. 8/42 din 23.03.2016
Cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la masa rotundă Privind securitatea spaţiului informaţional şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 8/43 din 23.03.2016
Cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2015-2016 (detalii)

DECIZIA nr. 9/44 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ (detalii)

DECIZIA nr. 9/45din 29.03.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 9/46 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 9/47 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 9/48 din 29.03.2016
Cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 9/49 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „RAVIVALNIS” S.R.L. pentru postul de televiziune „Nis-TV” (detalii)

DECIZIA nr. 9/50 din 29.03.2016
Cu privire la retragerea licenţei de emisie eliberată postului de televiziune „Info Channel”, difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii (detalii)

DECIZIA nr. 9/51 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea demersului „Mediamax TV” S.R.L (detalii)

DECIZIA nr. 9/52 din 29.03.2016
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 9/53 din 29.03.2016
Cu privire la examinarea unui proiect de hotărîre de Guvern (detalii)

DECIZIA nr. 10/54 din 01.04.2016
Cu privire la bilanțul concursului pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CCA nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 10/55 din 01.04.2016
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei cu privire la trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală terestră (detalii)

DECIZIA nr. 10/56 din 01.04.2016
Cu privire la examinarea unui proiect de hotărîre de Guvern (detalii)

DECIZIA nr. 11/57 din 08.04.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016 - 2018 (detalii)

DECIZIA nr. 11/58 din 08.04.2016
Cu privire la examinarea demersului „SHOW-STIL” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 12/59 din 15.04.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 12/60 din 15.04.2016
Cu privire la examinarea şi aprobarea Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018) (detalii)

DECIZIA nr. 12/61 din 15.04.2016
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 12/62 din 15.04.2016
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 12/63 din 15.04.2016
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Autoritatea de Radiodifuziune din Malta şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza PINTO COELHO v. PORTUGALIA (No. 2) (cererea nr. 48718/11 )
Pinto Coelho un jurnalist al canalului de televiziune ”SIC” din Lisabona, Portugalia, a difuzat un raport realizat pe baza unui dosar aflat în etapa dezbaterilor judiciare. Acest raport se referea la condamnarea unei persoane care era judecată pentru furtul unui laptop. Raportul conținea înregistrarea audio și video a ședințelor de judecată, declarațiile unor martori, etc. Ulterior, contra reclamantului a fost inițiată o cauză penală pentru faptul că a distribuit materiale video și audio a ședințelor de judecată fără autorizarea acesteia, aplicîndui-se o pedeapsă pecuniară. Curtea a conchis că condamnarea reclamantului nu a îndeplinit o nevoie socială imperioasă. Motivele condamnării nu au fost suficient de relevante pentru a justifica o astfel de ingerință în dreptul la libertatea de exprimare a solicitantului. Amenda aplicată în acest caz este disproporțională în raport cu scopul urmărit.

3. Declaraţii CJI

04/03/2016 Organizațiile neguvernamentale de media condamnă lipsa de transparență și încălcarea procedurilor legislative în cazul amendării Codului audiovizualului la 26 februarie 2016, calificînd aceste acțiuni drept o încercare de a mima reformele și a proteja interesele private ale unor proprietari de media. (detalii aici)

29/03/2016 Organizațiile de media sunt îngrijorate de faptul că luni, 28 martie, serviciul de pază al Primăriei Bălți a interzis echipei Publika TV să intre în audiență la viceprimarul Lilia Sava, motivînd că a primit indicații în acest sens. Precizăm că, pe 21 martie, primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, declara pentru Publika TV că nu va permite jurnaliștilor de la acest post să participe la ședințele publice ale Consiliului municipal, pentru că nu-i place modul în care aceștea reflectă problemele din municipiu. (detalii aici)

08/04/2016 Organizațiile de media din R. Moldova condamnă întreruperea transmisiunii postului TV-7 prin satelit de către Compania TDB-service și califică aceste acțiuni drept îngrădire a drepturilor privind accesul la informație și libertatea de exprimare. (detalii aici)
 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

martie-aprilie 2016
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md