Eşti aici

Buletin Legislativ 78

BULETIN LEGISLATIV 78
mai - iunie 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 14/68 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe al e posturilor de televiziune: „Moldova - 1” (Moldova în direct), „Prime” (Replica), „Publika TV” (Fabrika), „Canal 2” (Tema zilei), „N 4” (Puterea a patra), „TV 7” (Politica), „PRO TV CHIŞINĂU” (În Profunzime), „Jurnal TV” (Ora expertizei), „Accent TV” (1+1), „Realitatea TV” (Честно говоря) şi „TVC 21” (Вечерний разговор) la capitolul respectării „Codului de conduită al radiodifuzorilor” în cadrul emisiunilor/talk – show - urilor cu caracter analitic şi cu privire la respectarea de către posturile publice„Moldova-1” şi „Radio Moldova” a prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului în cadrul principalelor buletine informative (detalii)

DECIZIA nr. 14/69 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 14/70 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea sesizării dlui P. Telpiz (detalii)

DECIZIA nr. 14/71 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie P.P. „Timpul de dimineaţă”, pentru postul de televiziune „10 TV” (detalii)

DECIZIA nr. 14/72 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 14/73 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor frecvenţe (detalii)

DECIZIA nr. 14/74 din 17.05.2016
Cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe „SG MEDIA M1” S.R.L. pentru postul de televiziune „Moldavian Business Channel” (detalii)

DECIZIA nr. 14/75 din 17.05.2016
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film” şi „OTV” (detalii)

DECIZIA nr. 14/76 din 17.05.2016
Cu privire la nevalorificarea tehnică a frecvenţelor de către unii radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 14/77 din 17.05.2016
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio (detalii)

DECIZIA nr. 14/78 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 14/79 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 14/80 din 17.05.2016
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie a posturilor TV pentru anul 2016 de către unii distribuitori de servici (detalii)

DECIZIA nr. 14/81 din 17.05.2016
Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe (detalii)

DECIZIA nr. 14/82 din 17.05.2016
Cu privire la schimbarea administratorului ÎS Revista „Obiectiv AV” (detalii)

DECIZIA nr. 14/83 din 17.05.2016
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 83 din 30.09.2008 „despre Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licenţelor prin concurs” (detalii)

DECIZIA nr. 14/84 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (detalii)

DECIZIA nr. 14/85 din 17.05.2016
Cu privire la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (detalii)

DECIZIA nr. 15/86 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „TV-Găgăuzia”, „TV Elita”, „TV-Prim”, „Studio-L”, „Media TV”, „SOR-TV ”, „Canal Regional” şi „TV Drochia”la capitolul respectării Concepţiei generale şi a legislaţiei audiovizuale în vigoare (detalii)

DECIZIA nr. 15/87 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU (detalii)

DECIZIA nr. 15/88 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea solicitărilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi a Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” (detalii)

DECIZIA nr. 15/98 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 15/90 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 15/91 din 31.05.2016
Cu privire la prezentarea de către radiodifuzori şi distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 15/92 din 31.05.2016
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015, anunţat prin Decizia nr. 20/102 din 05 iunie 2015” (detalii)

DECIZIA nr. 15/93 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „TELEPROIECT” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 15/94 din 31.05.2016
Cu privire la examinarea demersului „A. VIDEO-CONTENT” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 15/95 din 31.05.2016
Cu privire la alegerea vicepreşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 16/96 din 07.06.2016
Cu privire la bilanţul concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A, anunţat prin Decizia CCA nr. 10/54 din 01 aprilie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 16/97 din 07.06.2016
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Comisiei Tehnice a Reţelei Mediteraneene a Autorităţilor de Reglementare (MNRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 16/98 din 07.06.2016
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unei vizite de studiu la Autoritatea Portugheză de Reglementare a Mass-mediei şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 17/99 din 27.06.2016
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 17/100 din 27.06.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 17/101 din 27.06.2016
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Euroshow Grup” S.R.L. pentru postul de televiziune „RU TV Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 17/102 din 27.06.2016
Cu privire la activitatea radiodifuzorului Î.C.S. „Vînzări Inteligente” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 17/102 din 27.06.2016
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Radio Poli Disc” S.R.L.
pentru postul de radio „RADIO POLI DISC – РУССКОЕ РАДИО”
(detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza KONIUSZEWSKI v. POLONIA (cererea nr. 619/12 )
Reclamantul este un jurnalist care lucrează pentru o revistă săptămînală despre automobile. În august 2006 revista a publicat o serie de articole despre fraudele care au avut loc la mai multe stații peco, o listă a stațiilor peco unde produsele comercializate erau necalitative și impactul acestora asupra automobilelor. Aceste date au fost preluate dintr-un raport elaborat de către Oficiul Concurenței și Drepturile Consumatorului. În decembrie aceluiași an, de către o companie care era vizată în acele materiale, contra reclamantului a depusă o plîngere în cadrul unei judecătorii pe motiv de defăimare, care i-a aplicat jurnalistului o pedeapsă pecuniară. Curtea a constata o încălcare a articolului 10 din Convenție și a standardelor privind libertatea presei garantate de aceasta. De asemenea, a constatat ilegală și nefondată implicarea statului.

Hotărârea CEDO pe cauza E. NADTOKA v. RUSIA (cererea nr. 38010/05 )
E. Nadtoka, redactorul-șef al unui ziar din Novocerkassk, Rusia. În anul 2001 au fost publicate un șir de materiale jurnalistice care descriau pretinsele acțiuni ilegale ale primarului din localitate legate de procurarea mai multor imobile la prețuri extrem de joase, legăturile acestuia cu clanurile mafiote și traficanții de droguri. Ulterior, contra reclamantei a fost depusă o cerere de chemare în judecată privind defăimarea, lezarea onoarei și demnității. Instanța i-a aplicat jurnalistei o amendă în proporții considerabile. Curtea concluzionează că acțiunile statului încalcă libertatea de exprimare garantată prin Convenție și ingerința statului nu a fost necesară într-o societate democratică.

Hotărârea CEDO pe cauza JIMÉNEZ LOSANTOS v. SPANIA (cererea nr. 53421/10 ) Reclamantul este un jurnalist, contra căruia a fost depusă o plîngere în instanța de judecată de către primarul Madridului, deoarece acesta în cadrul unei emisiuni radio l-ar fi insultat și defăimat criticîndu-i activitatea politică și pretinsa legătură cu atacurile teroriste de la Madrid, din 11 martie 2004. Instanța națională l-a sancționat pe jurnalist cu privarea de libertate și i-a stabilit și plata unei amenzi. Curtea a subliniat că, chiar dacă motivele invocate de instanțele naționale pot trece drept relevante, acestea nu sunt suficiente pentru a demonstra că ingerința a fost necesară într-o societate democratică. Condamnarea reclamantului la privarea de libertate în combinație cu amenda severă care i-a fost aplicată este disproporționată în raport cu scopul urmărit

2. Declaraţii CJI

06/05/2016 Organizațiile neguvernamentale de media califică drept inadmisibile orice tentative de intimidare sau agresare a jurnaliștilor, dar și implicarea reprezentanților mass-media în altercații, indiferent de cine sunt provocate – de autorități, politicieni sau protestatari.(detalii aici)

30/05/2016 Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu încercările repetate de a brusca jurnaliștii și de a-i împiedica să se informeze atunci când se află în exercițiul funcțiunii. (detalii aici)

03/06/2016 Organizațiile neguvernamentale de media condamnă și califică drept inadmisibile acțiunile de persecutare din partea instituțiilor de drept asupra reprezentanților mass-media pentru materialele jurnalistice pe care le realizează. (detalii aici)

09/06/2016 Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a interzice accesul jurnaliștilor la ședința din 7 iunie curent, invocând un regulament intern. Precizăm că un asemenea regulament nu este publicat pe pagina web a instituției. (detalii aici)

11/06/2016 Organizațiile neguvernamentale de media condamnă abuzurile persoanelor din Serviciul de pază al Judecătoriei Drochia care l-au împiedicat pe jurnalistul și activistul civic Oleg Brega să asiste la un proces de judecată public. (detalii aici)

13/06/2016 Ne exprimăm profunda îngrijorare față de incidentele repetate dintre liderii Partidului „Platforma DA” și colaboratorul portalului Today.md, Vadim Ungureanu. (detalii aici)