Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 80

BULETIN LEGISLATIV 80
septembrie - octombrie 2016

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 3, 6, ș.a.)
Prezentul proiect de Lege transpune Directiva 2010/13/UE a parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale. Prin adoptarea acestui proiect se urmărește scopul eficientizării și îmbunătățirii activității de supraveghere exercitat de CCA. Se propune completarea cu norme care să garanteze moralitatea și să asigure protecția minorilor în anumite cazuri.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 23/130 din 13.09.2016
Cu privire la neprezentarea informaţiei solicitată de către CCA (detalii)

DECIZIA nr. 23/131 din 13.09.2016
Cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 23/132 din 13.09.2016
Cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 97,6 MHz – Făleşti a postului de radio „Eco FM” (detalii)

DECIZIA nr. 23/133 din 13.09.2016
Cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 24/134 din 16.09.2016
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 24/135 din 16.09.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile,
anunţat prin Decizia CCA nr. 18/107 din 14 iulie 2016, şi anunţarea concursului pentru
utilizarea frecvenţelor radio 96,4 MHz – Edineţ, 96,6 MHz – Cantemir, 99,0 MHz – Briceni, 71,66 MHz – Leova şi 103,6 MHz – Soroca
(detalii)

DECIZIA nr. 24/136 din 16.09.2016
Cu privire la neexecutarea de către radiodifuzori a Deciziei CCA nr. 14/83 din 17 mai 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 24/137 din 16.09.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative
ale posturilor de televiziune „Moldova - 1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV
CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „Publika TV”, „N 4”, „Accent TV”, „Realitatea TV”,
„Ren Moldova”, „RTR Moldova” şi „NTV Moldova” la capitolul respectării drepturilor
copiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare
(detalii)

DECIZIA nr. 24/138 din 16.09.2016
Cu privire la examinarea sesizărilor parvenite de la Liliana Rotaru, director CCF Moldova/reprezentant HHC Marea Britanie, şi Mariana Ianachevici, preşedinte APESECEF,
şi din partea Stelei Grigoraş, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova
(detalii)

DECIZIA nr. 24/139 din 16.09.2016
Cu privire la examinarea petiţiei Fracţiunii „Pentru Orhei” din cadrul Consiliului Orăşenesc Orhei (detalii)

DECIZIA nr. 24/140 din 16.09.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 24/141 din 16.09.2016
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie a posturilor TV pentru anul 2016 de către unii distribuitori de servicii (detalii)

DECIZIA nr. 24/142 din 16.09.2016
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 25/143 din 26.09.2016
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 25/144 din 26.09.2016
Cu privire la aprobarea formularelor privind informaţia despre volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor (detalii)

DECIZIA nr. 25/145 din 26.09.2016
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 25/146 din 26.09.2016
Cu privire la examinarea proiectului Programului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2016-2018 (detalii)

DECIZIA nr. 25/147 din 26.09.2016
Cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la şcoala de toamnă, organizată de Moldova-Institut Leipzig, şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 25/148 din 26.09.2016
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la seminarul organizat de Înalta Autoritate pentru Comunicarea Audiovizuală din Maroc (HACA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 26/149 din 07.10.2016
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 26/150 din 07.10.2016
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 26/151 din 07.10.2016
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 26/152 din 07.10.2016
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor
radiodifuzori la capitolul respectării condiţiilor de plasare a publicităţii la produsele
farmaceutice şi tratamentele medicale, şi anume respectarea art. 1 din Decizia CCA nr. 13
din 11 februarie 2010 şi art. 19 alin. (4) din Legea nr. 1227 – XIII din 27 iunie 1997 Cu
privire la publicitate
(detalii)

DECIZIA nr. 26/153 din 07.10.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 26/154 din 07.10.2016
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 27/155 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative
ale posturilor de televiziune „Moldova -1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV
7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”,
„NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260 - XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 30 septembrie –09 octombrie 2016
(detalii)

DECIZIA nr. 27/156 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, O. GUŢUŢUI (detalii)

DECIZIA nr. 27/157 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea contestației dlui Vadim MOȚARSCHI, reprezentant cu drept
de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte
al Republicii Moldova, dl Marian LUPU, remisă de către CEC
(detalii)

DECIZIA nr. 27/158 din 17.10.2016
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi disponibilizate (detalii)

DECIZIA nr. 27/159 din 17.10.2016
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie eliberată „Media Resurse” S.R.L. pentru postul de televiziune „ALT TV” (detalii)

DECIZIA nr. 27/160 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 27/161 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea cererii prealabile a întreprinderii „RAVIVALNIS” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 27/162 din 17.10.2016
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea
și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 08 mai 2015
(detalii)

DECIZIA nr. 28/163 din 17.10.2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de
Observatori al IPNA Compania „Teleradio - Moldova”, anunţat prin Decizia nr. 23/131 din 13 septembrie 2016
(detalii)

DECIZIA nr. 28/164 din 17.10.2016
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 28/165 din 17.10.2016
Cu privire la desemnarea unui reprezentant CCA pentru participare la a 26-a sesiune a Grupului de lucru privind UPR şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 28/166 din 17.10.2016
Cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată „REAL RADIO” S.R.L.
pentru postul de televiziune „Super TV”
(detalii)

DECIZIA nr. 28/167 din 17.10.2016
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 29/168 din 24.10.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către postul de televiziune „Jurnal TV”, pentru perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 29/169 din 24.10.2016
Cu privire la examinarea unor contestaţii remise de către Comisia Electorală Centrală (detalii)

DECIZIA nr. 29/170 din 24.10.2016
Cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 septembrie – 09 octombrie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 29/171 din 24.10.2016
Cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată AO „Info Mingir” pentru postul de radio „Radio Naţional FM” (detalii)

DECIZIA nr. 29/172 din 24.10.2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 2017- 2021 şi a planului de acţiuni al acesteia” (detalii)

DECIZIA nr. 30/173 din 28.10.2016
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative
ale posturilor de televiziune „Moldova -1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV
7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”,
„NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova), pentru perioada 10-19 octombrie 2016
(detalii)

DECIZIA nr. 30/174 din 28.10.2016
Cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 10-16 octombrie 2016 (detalii)

DECIZIA nr. 30/175 din 28.10.2016
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 30/176 din 28.10.2016
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile (detalii)

DECIZIA nr. 30/177 din 28.10.2016
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 30/178 din 28.10.2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 30/179 din 28.10.2016
Cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016 (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza VERLAGSGRUPPE NEWS GMBH v. AUSTRIA (cererea nr. 60818/10)
Compania reclamantă este proprietara și editoarea revistei săptămînale de știri ”Profil”. În aprilie 2006 a publicat o investigație jurnalistică în revistă privind pierderile financiare suferite de o Bancă din Austria. Articolul avea 9 pagini și analiza tranzacțiile financiare, scoțînd la iveală pierderi de 328 milioane de euro. Articolul învinuia consiliul executiv al băncii precum că nu-și îndeplinise atribuțiile. În această schemă era implicată conducerea băncii și mai mulți politicieni. În instanța de judecată s-au adresat persoanele care erau menționate în articolul cu pricina, susținînd că revista nu avea dreptul să le divulge numele. Instanțele naționale au îndreptățit pîrîții, obligînd revista să achite despăgubiri în valoare de 3000 de euro și rambursarea costurilor procedurale. Curtea însă a constatat că instanțele naționale au depășit marja de apreciere în ceea ce privește dezbaterile de interes public. În acest caz, interesul public de a obține informații prevalează în coraport cu divulgarea numelor persoanelor implicate în scheme de spălare a banilor. Plus la toate, numele persoanelor implicare au fost deja dezvăluite de o altă publicație.

3. Declaraţii CJI

13/10/2016 / Organizațiile de media din R. Moldova califică decizia Guvernului, din 12 octombrie curent, de a propune demiterea lui Ion Terguță din funcția de director al Companiei Teleradio „MIR”, drept o reacție de răspuns la criticile pe care jurnalistul le aduce adesea la adresa actualei guvernări, la poziția tranșantă pe care acesta a luat-o în probleme stringente pentru mass-media din Moldova, cum sunt concentrarea presei în mâinile unui grup de oameni politici, monopolul de pe piața publicității etc. (detalii aici)