Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 85

BULETIN LEGISLATIV 85
iulie - august 2017

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 14/90 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „INTERVAL-TV” SRL
(detalii)

Decizia nr. 14/91 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile
(detalii)

Decizia nr. 14/92 din 04.07.2017
Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al instituției publice a audiovizualului, aprobat prin Decizia CCA nr. 10 din 12.02.2008
(detalii)

Decizia nr. 14/93 din 04.07.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 15/94 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea solicitării Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu”
(detalii)

Decizia nr. 15/95 din 04.07.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizați a de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 15/96 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de prelungire de drept a licenței de emisie
(detalii)

Decizia nr. 15/97 din 04.07.2017
Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.2015
(detalii)

Decizia nr. 15/98 din 04.07.2017
Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 15/99 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrian Moroi f/nr. din 26.02.2017
(detalii)

Decizia nr. 15/100 din 04.07.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității
(detalii)

Decizia nr. 16/101 din 21.07.2017
Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008
(detalii)

Decizia nr. 16/102 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea solicitării Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 18/773 din 28 iunie 2017
(detalii)

Decizia nr. 16/103 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea demersurilor „MEDIA PRO GROUP” SRL și „Analiticmedia-Grup” SA
(detalii)

Decizia nr. 16/104 din 21.07.2017
Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (2 sloturi) a Multiplexului A
(detalii)

Decizia nr. 16/105 din 21.07.2017
Cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile
(detalii)
Decizia nr. 16/106 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea demersului „LV Topal” SRL
(detalii)

Decizia nr. 16/107 din 21.07.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV”
(detalii)

Decizia nr. 16/108 din 21.07.2017
Cu privire la anunțarea Concursului pentru suplinirea unei funcții vacantede membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 16/109 din 21.07.2017
Cu privire la organizarea seminarelor zonale
(detalii)

Decizia nr. 16/110 din 21.07.2017
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2017
(detalii)

Decizia nr. 17/111 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Serghei BAGRIN, f/nr. din 20.06.2017
(detalii)

Decizia nr. 17/112 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, f/nr. din 29.05.2017
(detalii)

Decizia nr. 17/113 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, O. Barbălată
(detalii)

Decizia nr. 17/114 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui I. Ciubotaru, f/nr. din 23.05.2017
(detalii)

Decizia nr. 17/115 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de televiziune „Ren Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 17/116 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „SMART-NETWORK” SRL
(detalii)

Decizia nr. 17/117 din 21.07.2017
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie „SUN COMMUNICATIONS” SRL
(detalii)

Decizia nr. 17/118 din 21.07.2017
Cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la licența de emisie
(detalii)

Decizia nr. 17/119 din 21.07.2017
Cu privire la aprobarea modelului Grilei de emisie pentru posturile TV și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova și abrogarea Deciziei CCA nr. 106 din 06 iulie 2012
(detalii)

Decizia nr. 17/120 din 21.07.2017
Cu privire la modificarea deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008 și nr. 14/83 din 17.05.2016 „Despre Instrucțiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licențelor prin concurs”
(detalii)

Decizia nr. 18/121 din 03.08.2017
Cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale
(detalii)

Decizia nr. 18/122 din 03.08.2017
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licențe de emisie
(detalii)

Decizia nr. 18/123 din 03.08.2017
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectarea licențelor de emisie
(detalii)

Decizia nr. 18/124 din 03.08.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 18/125 din 03.08.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 18/126 din 03.08.2017
Cu privire la examinarea cererii prealabile SC „TV SAT” SRL
(detalii)

Decizia nr. 18/127 din 03.08.2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 19/128 din 18.08.2017
Cu privire la examinarea demersului „SELECTCANAL-TV” SRL
(detalii)

Decizia nr. 19/129 din 18.08.2017
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Vocea Media” SRL pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV”
(detalii)

Decizie nr.19/130 din 18.08.2017

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr.6/34 din 20.03.2015, modificat şi completat prin Decizia CCA nr.15/97 din 4 iulie 2017 (detalii)

Decizie nr.19/131 din 18.08.2017 cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

Decizie nr.19/132 din 18.08.2017
cu privire la examinarea demersului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
(detalii)

Decizia nr. 20/133 din 30.08.2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia nr. 16/108 din 21 iulie 2017
(detalii)

Decizia nr. 20/134 din 30.08.2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 20/135 din 30.08.2017
Cu privire la aprobarea Ofertei serviciilor de programe retransmise a „TV-TRUC” SRL
(detalii)

Decizia nr. 20/136 din 30.08.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 20/137 din 30.08.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Vasile Năstase, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO”, nr.778 din 19.07.2017
(detalii)

Decizia nr. 20/138 din 30.08.2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al postului de radio „Hit FM”
(detalii)

Decizia nr. 20/139 din 30.08.2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

2. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauz KACKI v. POLONIA (cererea nr. 28199/15)
A.R., un membru al partidului politic din Polonia a expediat prin email cotidianului „Gazeta Wyborcza”, niște informații despre un scandal sexual care a avut loc în cadrul partidului. A doua zi jurnalistul a telefonat-o pe A.R, a înregistrat conversația și informația obținută a folosit-o într-un articol publicat la data de 6.12.2006 care se referea la personalități publice, membri de partid care ofereau și acceptau favoruri sexuale în cursul exercitării funcțiilor publice. Ulterior, deputatul din parlamentul european dl. M.C. a depus o plângere împotriva reclamantului, solicitînd să fie acuzat de defăimare, care consta în publicarea interviului cu A.R. în care a spus că B.S. ar putea aranja un loc de muncă pentru ea în biroul lui M.C în schimbul favorurilor sexuale. Potrivit M.C. acest lucru a sugerat cititorilor că a fost implicat în scandalul sexual. El a susținut, de asemenea, că a fost defăimat în interviul publicat la punctul în care A.R. l-au acuzat de nepotism spunând că și-a angajat propria fiică. Instanțele naționale l-au găsit vinovat pe jurnalist de defăimare și i-au aplicat amendă. CtEDO însă a spus că nu există un raport rezonabil de proporționalitate între măsurile aplicate de acestea și obiectivul legitim urmărit. Autoritățile nu au reușit să găsească un echilibru corect între interesele relevante, pe de o parte, a protecției dreptului omului la menținerea reputației și, pe de altă parte, a dreptului unui jurnalist la libertatea de exprimare, în special în cazul problemelor interesul public.

3. Declarații CJI

19.07.2017 / Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu atitudinea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) față de jurnalista de investigaţie Mariana Raţă care a fost admonestată public la şedinţa CSM. (detalii)

27.07.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă cazurile tot mai frecvente de impunere a unor restricții de către autoritățile statului în ceea ce privește accesul presei la evenimentele de interes public. (detalii)

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.