Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 86

BULETIN LEGISLATIV 86
septembrie - octombrie 2017

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”
Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat ca urmare a etapei de interviu al concursului pentru suplinirea funcției vacante de membru al CO al IPNA Compania ”Teleradio Moldova” realizat de CCA. Comisia parlamentară de profil în urma organizării interviului a selectat candidatura pentru suplinirea funcției respective.

Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Acest proiect a fost elaborat ca urmare a realizării concursului public pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru a CCA, intervenite în urma expirării mandatului a trei membri. Astfel, comisia parlamentară de profil a selectat trei candidați și în conformitate cu alin. (2) din art. 42 al Codului audiovizualului a fost adoptată decizia respctivă.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 21/140 din 04.09.2017
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 33/192 din 05 decembrie 2016 „Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016”, anunțat prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 21/141 din 04.09.2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA-GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”
(detalii)

Decizia nr. 22/142 din 04.09.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 22/143 din 14.09.2017
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „VALIGON-IMPEX” SRL pentru postul de televiziune „TV Călărași”
(detalii)

Decizia nr. 22/144 din 14.09.2017
Cu privire la mediatizarea spotului audio/video privind desfăşurarea celei de a III - a ediţii a Reuniunii Teatrelor Naţionale
(detalii)

Decizia nr. 22/145 din 14.09.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 22/146 din 14.09.2017
Cu privire la examinarea plângerii f/nr.din 20.07.2017 parvenită din partea dlui Alexandru Tinică
(detalii)

Decizia nr. 22/147 din 14.09.2017
Cu privire la examinarea cererii prealabile SC „RADIO HIT” SRL
(detalii)

Decizia nr. 22/148 din 14.09.2017
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din 22 martie 2017)
(detalii)

Decizia nr. 22/149 din 14.09.2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 23/150 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, f/nr. din 29.05.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/151 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea sesizărilor dlui Constantin NUNU, f/nr. din 29.06.2017, 05.07.2017 și 26.07.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/152 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea sesizării dnei Aliona Mandatii, f/nr. din 11.07.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/153 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea cererii dnei Claudia Iațco, f/nr. din 01.08.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/154 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea sesizărilor parvenite din partea liderului Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, și a președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, din 01.08.2017 și, respectiv, din 08.08.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/155 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 23/156 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea cererii dlui Tudor CLIPA, f/nr. din 15.08.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/157 din 27.09.2017
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberatăÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV”
(detalii)

Decizia nr. 23/158 din 27.09.2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 16/105din 21 iulie 2017, și anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile
(detalii)

Decizia nr. 23/159 din 27.09.2017
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 33/192 din 05 decembrie 2016 „Cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016”, anunțat prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie 2016
(detalii)

Decizia nr. 23/160 din 27.09.2017
Cu privire la anunțarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017
(detalii)

Decizia nr. 23/161 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA -GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”
(detalii)

Decizia nr. 23/162 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată AO „CULTURA DIVINĂ” pentru postul de radio „Cultura Divină”
(detalii)

Decizia nr. 23/163 din 27.09.2017
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „RADIOUL LOCAL” SRL pentru postul de radio prin fir „Radio Chișcăreni”
(detalii)

Decizia nr. 23/164 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea unor cereri de retragere a autorizațiilor de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 23/165 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „CosComSat” SRL
(detalii)

Decizia nr. 23/166 din 27.09.2017
Cu privire la completarea Deciziei CCA nr.1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață
(detalii)

Decizia nr. 23/167 din 27.09.2017
Cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative
(detalii)

Decizia nr. 23/168 din 27.09.2017
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 20/139 din 30.08.2017
(detalii)

Decizia nr. 23/169 din 27.09.2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 24/170 din 04.10.2017
Cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative
(detalii)

Decizia nr. 24/171 din 04.10.2017
Cu privire la examinarea și aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 24/172 din 04.10.2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV”
(detalii)

Decizia nr. 24/173 din 04.10.2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru postul de televiziune „Prime”
(detalii)

Decizia nr. 24/174 din 04.10.2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

Decizia nr. 25/175 din 10.10.2017
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
(detalii)

Decizia nr. 25/176 din 10.10.2017
Cu privire la examinarea cererii prealabile f/nr. din 02 octombrie 2017 parvenită din partea dlui Alexandru TINICĂ
(detalii)

Decizia nr. 25/177 din 10.10.2017
Cu privire la completarea și modificarea Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 2017 „Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26 februarie 2008”
(detalii)

Decizia nr. 25/178 din 10.10.2017
Cu privire la aprobarea „Concepției privind reflectarea campaniei electorale la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova”
(detalii)

Decizia nr. 26/179 din 17.10.2017
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la referendumul local din 19 noiembrie 2017
(detalii)

Decizie nr.26/180 din 17.10.2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
(detalii)

Decizie nr.26/181 din 17.10.2017
Cu privire la activitatea radiodifuzorului „HB MEDIA” SRL
(detalii)

2. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauz BECKER v. NORVEGIA (cererea nr. 21272/12)
În 2007, reclamanta, jurnalistă, a scris un articol cu privire la o companie cotată la bursă, pe baza unei convorbiri telefonice cu un domn X și a unei scrisori redactate de către un avocat. În iunie 2010, dl X a fost acuzat de manipularea pieței și de utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. Acesta a fost acuzat că i-a cerut avocatului să redacteze scrisoarea care a dat impresia că fusese scrisă din partea unui număr de deținători de acțiuni îngrijorați de lichiditățile, de finanțele și de viitorul companiei, când de fapt aceasta fusese scrisă doar în numele dlui X, care deținea o singură acțiune, dobândită recent. După publicarea articolului reclamantei, prețul acțiunilor societății a scăzut. Reclamanta a fost chestionată ulterior de către poliție, care a informat-o că dl X a admis că i-a dat scrisoarea. Reclamanta a declarat că este dispusă să afirme că a primit scrisoarea, însă a refuzat să ofere informații suplimentare, invocând protecția surselor jurnalistice. În fața Curții Europene, reclamanta s-a plâns că a fost obligată să depună mărturii care ar fi permis identificarea surselor sale jurnalistice, cu încălcarea dreptului ei de a primi și comunica informații, în baza articolului 10. Curtea a considerat că circumstanțele prezentului caz nu erau suficiente pentru a o obliga pe reclamantă să depună mărturii. Deși relevante, motivele prezentate în favoarea obligării reclamantei de a depune mărturii au fost insuficiente.

Hotărârea CEDO pe cauza NOVAYA GAZETA și MILASHINA v. RUSIA (cererea nr. 4508/06)
Cazul a implicat un conflict între ”Novaya Gazeta” și Ministerul Apărării al Rusiei, desfășurat în jurul a două articole ale lui Milashina despre cauzele dezastrului de la Kursk, care s-au scufundat pe 12 august 2000, în timpul exercițiilor din Marea Barents. Conform versiunii oficiale, datorită scurgerii componentelor combustibilului, una dintre torpile a explodat. Toți membrii echipajului submarinei au murit. Publicația a susținut că raportul de expertiză privind moartea submarinilor a ajutat ofițerii marinei să se sustragă de răspundere pentru operațiunea de salvare nereușită. Ministerul Apărării a acuzat ”Novaya Gazeta” de răspândirea informațiilor false, iar în 2005 a câștigat un proces în cadrul Tribunalului Basmanny din Moscova pentru publicarea a 2 articole. Instanța de la Moscova a ordonat ziarului să dezmintă informațiile, care defăimează reputația lui Kolkutin. "Novaya Gazeta" a plătit 50 mii de ruble drept compensație, Milashina - 7 mii ruble. Conform hotărârii CEDO, justiția din Rusia, a încălcat dreptul la libertatea de exprimare atunci când a luat decizii privind acțiunile legate de publicațiile despre moartea submarinului. Curtea Europeană a decis că instanțele ruse nu au putut găsi un echilibru între dreptul reclamanților de a-și apăra reputația și libertatea presei. Intervenția instanței a împiedicat serios mass-media să discute probleme importante pentru societate.

3. Declarații CJI

11.09.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu interdicțiile stabilite de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) față de echipa PRIME TV, care nu a fost admisă la lucrările Congresului al II-lea al formațiunii politice, pe motiv că postul nu va fi imparțial în reflectarea acestui eveniment. (detalii)

15.09.2017 / ONG-urile de media sunt îngrijorate de comportamentul neadecvat al unor angajați ai instituțiilor publice, care, sub diferite pretexte, îngrădesc accesul la informație a jurnaliștilor și recurg la acțiuni de intimidare a acestora. (detalii)

12.10.2017 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă abuzurile persoanelor care au împiedicat două jurnaliste de la Ziarul de Gardă (ZdG) să filmeze în spațiul public din zona în care este amplasată clădirea Global Business Center (GBC), despre care se cunoaște că aparține liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. (detalii)

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.