Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 91

BULETIN LEGISLATIV 91
iulie - august 2018

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului ”Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.)
Proiectul de lege prevede definiția și instituirea conceptului de mass-media de importanță socială; stabilește normele, conform cărora, publicațiile periodice de importanță socială vor fi scutite de achitarea tarifelor pentru serviciile poștale; diminuarea constrângerilor financiare în procesul de locațiune a spațiilor în clădirile aflate în proprietatea statului de către organele mijloacelor de informare în masă, etc.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.)
Acest proiect de lege vine să opereze mai multe amendamente în 7 acte legislative. Astfel, inițiativa legislativă prevede reducerea termenului de furnizare a informațiilor de interes public către solicitanți, definirea noțiunii de jurnalist, stabilirea mecanismului de oferire a legitimațiilor pentru jurnaliști străini, oferirea unor facilități la capitolul prelucrării datelor cu caracter personal pentru instituțiile mass-media, modificarea unor prevederi cu privire la secretul de stat și abrogarea Legii presei.

2. Noutăți legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Decizia nr. 19/128 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV-Box”
(detalii)

Decizia nr. 19/129 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată „OOH MEDIA” SRL pentru postul de radio „Radio ZUM”
(detalii)

Decizia nr. 19/130 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „BMG-LX” SRL pentru studioul de televiziune „BMG-LX”
(detalii)

Decizia nr. 19/131 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile „Nord TV” SRL
(detalii)

Decizia nr.20/132 din 13.07.2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 20/133 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a plângerii f/nr. din 02.07.2018, parvenită din partea dlui Buga Radu Feodor
(detalii)

Decizia nr. 20/134 din 13.07.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, urmare a sesizării nr. 04-14/930 din 27.04.2018 și a scrisorii nr. 04 -14/1196 din 31.05.2018 parvenite din partea șefului adjunct al Direcției juridice din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, Ira Ciubuc
(detalii)

Decizia nr. 20/135 din 17.07.2018
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2018
(detalii)

Decizia nr. 21/136 din 01.08.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a sesizării f/nr. din 09.07.2018, parvenită din partea dlui Dmitrii Bezobrazov
(detalii)

Decizia nr. 21/137 din 01.08.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a cererii prealabile f/nr. din 25.06.2018, parvenită din partea dlui Silviu Potîrniche
(detalii)

Decizia nr. 21/138 din 01.08.2018
Cu privire la respectarea prevederilor art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului de către postul de televiziune „TVN”
(detalii)

Decizia nr. 21/139 din 01.08.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licența de emisie
(detalii)

Decizia nr. 21/140 din 01.08.2018
Cu privire la examinarea unei cereri de cesiune alicenței de emisie
(detalii)

Decizia nr. 21/141 din 01.08.2018
Cu privire la reperfectarea condițiilor la licențele de emisie
(detalii)

Decizia nr. 21/142 din 01.08.2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL
(detalii)

Decizia nr. 21/143 din 01.08.2018
Cu privire la organizarea seminarelor zonale
(detalii)

Decizia nr. 22/144 din 15.08.2018
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „ARTOBAGO” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „ARTOBAGO”
(detalii)

Decizia nr. 22/145 din 15.08.2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 22/146 din 15.08.2018
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 22/147 din 15.08.2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „AUTORADIO PRIM” SRL pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio”
(detalii)

Decizia nr. 22/148 din 15.08.2018
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „Bravo TV” SRL pentru postul de televiziune „BRAVO TV”
(detalii)

Decizia nr. 22/149 din 15.08.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

Decizia nr. 22/150 din 15.08.2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
(detalii)

3. Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza SAVVA TERENTYEV v. RUSIA (cererea nr. 10692/09 )

S. Terentiev, blogger, în februarie 2007, a scris un comentariu pe blog, unde scria că ar fi bine să dea foc polițiștilor nervoși. După aceasta pe numele lui a fost deschis un dosare în baza art. 282 Cod Penal al FR (incitarea la ură în privința unui grup social ”colaboratorii poliției”) și ulterior a fost condamnat condiționat. Curtea europeană a drepturilor omului a constata că Rusia a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al blogger-ului care a fost condamnat pentru un comentariu lăsat pe ”Life Journal”. Curtea nu a impus Rusiei achitarea de daune morale, argumentînd că însuși faptul recunoașterii unei astfel de încălcări – este o compensație suficientă pentru oricare prejudiciu moral. Curtea a obligat Rusia doar la recuperarea cheltuielilor judiciare.
 

4. Declarații CJI

08.08.2018 / Organizațiile de media condamnă comportamentul agresiv al reprezentanților partidului„Șor”, care au atacat verbal jurnaliștii postului Radio Orhei și i-au împiedicat să reflecte o manifestație organizată duminică, 5 august, la Orhei de către această formațiune politică. (detalii)

 
10.08.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media sunt îngrijorate de restricțiile pe care le impune noul regulament ”Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile. Operarea aparatelor de zbor fără pilot”, elaborat de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), și cer revizuirea acestuia. Documentul, care se află la etapa de consultări publice, propune, între altele, limitarea utilizării dronelor, inclusiv în scopuri jurnalistice. Acesta conține atât prevederi interpretabile, cât și formulări vagi ce le oferă o limită de discreție deosebit de mare funcționarilor care vor aplica în viitor acest regulament. (detalii)
 
28.08.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă abuzurile persoanelor care au împiedicat jurnaliștii de la mai multe instituții de presă să reflecte evenimentele care s-au desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) în zilele de 26 și 27 august, legate de proteste și consemnarea a 27 de ani de independență a Republicii Moldova. (detalii)
 
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

iulie - august 2018
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.