Eşti aici

Buletin Legislativ Nr. 58 ianuarie – februarie 2013

BULETIN LEGISLATIV 58

CJI ofera asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media  în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media fara plata. Consulta?iile juridice ?i reprezentarea în instanta sunt  oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Ion Schidu la: mlu@ijc.md, 213652, str. Sciusev 53, Chisinau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
Proiecte legislative
 
Proiectul legii cu privire la modificarea ?i completarea unor acte legislative (Legea privind deetatizarea publica?iilor periodice publice – art.1, 5, 7, ?.a.; Legea privind administrarea ?i deetatizarea proprieta?ii publice – art.13, 24) (detalii)
Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea Legii comunica?iilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (art.2, 7, 9, ?.a.) (detalii)
 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 
DECIZIA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sanatos de viata (detalii)

DECIZIA nr. 2 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2013 (detalii)

DECIZIA № 3 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la monitorizarea buletinelor informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „2 Plus”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „N 4”, „ PRO TV CHISINAU” si „TV 7”, la capitolul respectarii prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 5 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la cesiunea Licentei de emisie de la „Urania FM” SRL catre „Noi Media de Sud” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 6 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la aprobarea Conceptiei generale a serviciului de programe pentru postul TV „BIZIM AIDINIC” (detalii)

DECIZIA nr. 7 din 31 ianuarie 2013 Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012 (detalii)

DECIZIA № 8din 31 ianuarie 2013 Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul respectarii prevederilor art. 11, alin. (7) din Codul audiovizualului de catre posturile de televiziune „Moldova-1”, „2 PLUS”, „ALT TV”, „N 4”, „PRO TV CHISINAU”, „Euro TV”, „TV 7”, „Jurnal TV”, „Bravo”, „Prime”, „CTC Mega”, „Ren Moldova” si „RTR Moldova” (detalii)

DECIZIA № 9 din 31 ianuarie 2013 Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 10 din 31 ianuarie 2013 Cu privire la reperfectarea licentelor de emisie pentru “Fishing & Hunting Premium Channel” si „Radio Plai” (detalii)

DECIZIA nr. 11 din 31 ianuarie 2013 Cu privire la eliberarea licentei de emisie pentru postul „Moldnews TV” (detalii)

DECIZIA nr. 12 din 15 februarie 2013 Cu privire la retragerea licentei de emisie eliberata postului de televiziune prin satelit „TVM International” (detalii)

DECIZIA nr. 13 din 15 februarie 2013 Cu privire la activitatea postului de radio „Ploaia de Argint” (detalii)

DECIZIA nr. 14 din 15 februarie 2013 Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 15 din 15 februarie 2013 Cu privire la promovarea relatiilor bilaterale cu autoritatile de reglementare în domeniul audiovizualului din alte state, în vederea asigurarii receptionarii serviciilor de programe audiovizuale din Republica Moldova de catre membrii diasporei moldovenesti (detalii)

DECIZIA nr. 16 din 15 februarie 2013 Cu privire la promovarea proiectului social “Concursul National de Business Planuri pentru Tineri”, Editia a IX-a, anul 2013 (detalii)

DECIZIA nr. 17 din 15 februarie 2013 Cu privire la reperfectarea autorizatiei de retransmisie (
detalii)

DECIZIA nr. 18 din 15 februarie 2013 Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 19 din 21 februarie 2013 Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii postului de televiziune „Jurnal TV” la capitolul respectarii prevederilor art. 11, alin. (7) din Codul audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 20 din 21 februarie 2013 Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 21 din 21 februarie 2013 Cu privire la serviciile de programe ale posturilor Hustler TV, XXX-TREME, XXL, Blue Hustler, Daring! TV si Private Spice (detalii)

DECIZIA nr. 22 din 21 februarie 2013  Cu privire la serviciul de programe difuzat de postul TV „Боец” (
detalii )
 
Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului

 
Hotarârea CEDO pe cauza Bucur si Toma c. României Cererea nr. 40238/02 CtEDO a constatat încalcarea articolelor 10 - libertatea de exprimare - si 6 - dreptul la un proces echitabil, 8 - dreptul la respectarea vietii private si de familie - si 13 - dreptul la un recurs efectiv .  Constantin Bucur a fost judecat pentru incalcarea Legii privind siguranta nationala a Romaniei in timpul unei conferinte de presa in  1996, facând publice inregistrari de convorbiri telefonice ale unor personalitati politice si din media. Hotarârea CEDO pe cauza OOO IVPRESS SI ALTII c. RUSIEI Cererea nr. 33501/04, 38608/04, 35258/05 si 35618/05): Curtea a constatat încalcarea articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei în prezenta cauza in ceea ce priver?te un articol publicat intr-un saptamanal dintr-un orasel din Rusia, despre directorul comaniei locale de gaz, care a considerat defimatoare subtitlurile articolului. De asemeena si instanta de judecata a hotarat ca aceste subtitluri sunt defaimatoare obligand saptamânalul sa plateasca despagubiri. Hotarârea CEDO pe cauza SÜKRAN AYDIN SI ALTII c. TURCIEI Cererea 49197/06, 23196/07, 50242/08, 60912/08 si14871/09): CtEDO  a constatat încalcarea articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei. Cazul este despre mai multi candidati care au vorbit in limba kurda in timpul campaniei electorale. Fapt pentru care au fost condamnati. Hotarârea CEDO pe cauza GÜDENOGLU SI ALTII c. TURCIEI  Cererea nr. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 si 8571/10): Curtea a constat încalcarea articolului 10 din Conventie privind libertatea de exprimare. In perioada martie 2008-decembrie 2009, Curtea cu Juri de la Istanbul a decis suspendarea a 9 publica?ii, motivând ca aceste publica?ii au facut propaganda pentru anumite organiza?ii ilegale. 
 
Hotarârea CEDO pe cauza Bugan c. României Cererea nr. 13824/06: Curtea a constat încalcarea articolului 10 din Conventie privind libertatea de exprimare. Reclamantul, Sorin Bugan, nascut în 1968, e jurnalist si redactor-sef al Ziarului de Sinaia. Acesta, în urma hotarârii Tribunalului Prahova, a fost obligat la plata de daune-interese directorului Spitalului Public Local, în urma publicarii a patru articole ce criticau gestionarea acestui spital, în decursul anului 2005. 
 
Activita?i DPLM al CJI 
 
28.01.2013 / 16 jurnalisti din diferite regiuni ale Moldovei au participat la programul de instruire “Coruptia: reglementare, prevenire si reflectarea de catre mass media”, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) la 26-27 ianuarie 2013, la Chisinau, cu scopul de a consolida cuno?tin?ele în domeniul fenomenului corup?iei. (detalii aici)20.02.2013 / CJI a lansat Raportul asupra situa?iei presei în Republica Moldova în 2012. (
detalii aici)

 


Declara?ii CJI 
 
29.01.2013 / Organizatiile neguvernamentale din domeniul mass-media sunt indignate de atitudinea incalificabila si lipsita de respect fata de jurnalisti si institutiile mass-media, manifestata de deputatul în Parlamentul Republicii Moldova si presedintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu în emisiunea “În profunzime”, difuzata la postul de televiziune PRO TV Chisinau la 28 ianuarie 2013. Consideram inadmisibile asemenea atacuri lansate cu rea-credinta de politicieni, în special de reprezentantii aliantei de guvernamânt. Este revoltator faptul ca Mihai Ghimpu îi eticheteaza drept  “cumparati si rascumparati” tocmai pe acei jurnalisti care au realizat investigatii jurnalistice profesioniste si au reflectat obiectiv incidentul tragic din Padurea Domneasca si reactiile care au urmat. (detalii aici)7.02.2013 / Apel catre autoritatile publice privind suspendarea portalului web www.implicare.md (
detalii aici)


 
14.02.2013/Apel catre Parlamentul Republicii Moldova privind decizia  Adunarii Populare a UTA Gagauz-Yeri adoptata cu majoritatea de voturi prin care se sus?ine ini?iativa de a licen?ia portalurile on-line, care vor inten?iona sa transmita în timp real ?edin?ele organului legislativ al autonomiei. (detalii aici)
 
Calendar Activitati DPLM pentru martie - aprilie 2013:
 
CJI va organiza cea de-a doua masa rotunda „Un cadru legal mai bun pentru îmbunata?irea transparen?ei proprieta?ii mass media”, în cadrul proiectului "Îmbunata?irea transparen?ei proprieta?ii mass media în Republica Moldova”  cu sustinerea financiara a National Endowment for Democracy (NED).


  
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aici
ianuarie – februarie 2013

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md