Eşti aici

Buletin Legislativ Nr. 59 martie - aprilie 2013

BULETIN LEGISLATIV 59

martie - aprilie 2013

CJI ofera asisten?a juridica jurnalistilor si organiza?iilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media, fara plata. Consulta?iile juridice ?i reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Ion Schidu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
 
Ministerul Justi?iei a elaborate proiectul Legii cu privire la modificarea ?i completarea unor acte legislative (elaborat în scopul executarii prevederilor art. 17 al Legii nr. 221 din 05.11.2010 privind deetalizarea publica?iilor periodice). (detalii)

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului supune consultarilor publice urmatoarele proiecte:

 

Decizia cu privire la propunerile de modificare si completare a Codului audiovizualului.


 

Decizia privind lista serviciilor de programe televizate permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova conform art. 29, alin. (6) ?i (7) din Codul Audiovizualului.
 
2. Nouta?i legislative
 
În virtutea publicarii în Monitoriul Oficial nr. 91 din 20.04.13 a Legii nr. 40 din 21.03.2013 pentru completarea Codului Penal au intrat în vigoare articolele 1801 “Împiedicarea intentionata a activitatii mass-media sau intimidarea pentru critica” si art. 1802 “Cenzura”. Textul legii poate fi vizualizat aici


3. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 
DECIZIA № 23 din 04 martie 2013 

Cu privire la examinarea cererii colective a mai multor radiodifuzori privind anularea Deciziei nr. 185 din 28 decembrie 2012
 (detaliiDECIZIA nr. 24 din 04 martie 2013

 Cu privire la executarea Deciziei CCA nr. 186 din 28.12.2012
 (detalii)DECIZIA nr. 25 din 04 martie 2013 

Cu privire la examinarea sesizarii domnilor Lomachin Alexandr si Lungul Vadim
 (detalii)DECIZIA nr. 26 din 04 martie 2013 

Cu privire la examinarea sesizarilor AO „Asociatia pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)DECIZIA nr. 27 din 04 martie 2013 

Cu privire la bilantul concursului pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV, anuntat prin Decizia CCA nr. 189 din 28 decembrie 2012
 (detalii)
DECIZIA nr. 28 din 04 martie 2013 

Cu privire la nerespectarea Deciziei CCA nr. 125 din 04 decembrie 2012
 (detalii)DECIZIA nr. 29 din 11 martie 2013 

Cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de sustinere a radiodifuzorilor
 (detalii

 

DECIZIA nr. 30 din 11 martie 2013 

Cu privire la desemnarea reprezentantilor CCA în vederea efectuarii unei vizite de lucru în Italia privind asigurarea accesului diasporei moldovenesti la informatii si la produsele audiovizuale din Republica Moldova
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 31 din 25 martie 2013 

Cu privire la rapoartele de activitate pentru anul 2012 ale radiodifuzorilor ?i distribuitorilor de servicii 
(detalii)DECIZIA nr. 32 din 25 martie 2013 

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie
 (detalii)
DECIZIA nr. 33 din 25 martie 2013 

Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie 
(detalii)

 

DECIZIA nr. 34 din 25 martie 2013 

Cu privire la conceptiile generale ale serviciilor de programe “Radio ZUM” si “Jurnal TV”
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 35 din 25 martie 2013 

Cu privire la activitatea posturilor „Radio 911” si „TV Bizim Dalgamiz”
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 36 din 25 martie 2013 

Cu privire la eliberarea licentei de emisie pentru postul „Stil TV”
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 37 din 25 martie 2013 

Cu privire la retragerea autorizatiei de retransmisie
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 38 din 25 martie 2013 

Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 18 din 15 februarie 2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 39 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea cererii prealabile a A.O. „APOLLO” privind anularea partiala a Deciziei CCA nr. 18 din 15.02.2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 40 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale Î.M. „Sun Communications” S.R.L. si S.A. „Moldtelecom” privind anularea Deciziei CCA nr. 21 din 21.02.2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 41 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 42 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii);

 

DECIZIA nr. 43 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 44 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii posturilor de televiziune „RTR Moldova” si „Ren Moldova” la capitolul respectarii procentajului de productie autohtona
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 45 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Procuraturii Generale a Republicii Moldova
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 46 din 25 martie 2013

Cu privire la examinarea demersului Inspectoratului National de Investigatii
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 47 din 25 martie 2013

Cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 48 din 25 martie 2013

Cu privire la desemnarea reprezentantilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autoritatilor de Reglementare (EPRA) si alocarea mijloacelor  financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 49 din 25 martie 2013

Cu privire la cesiunea licentelor de emisie
 (detalii)
DECIZIA nr. 50 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)DECIZIA nr. 51 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
la retragerea licentei de emisie (detalii)DECIZIA nr. 52 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
la reperfectarea autorizatiei de retransmisie (detalii)DECIZIA nr. 53 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
lmodul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii)DECIZIA nr. 54 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
lalocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizatiei de membru al Platformei Europene a Autoritatilor de Reglementare (EPRA) (detalii)DECIZIA nr. 55 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
lnerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013 (detalii)DECIZIA nr. 56 din 04 aprilie 2013

Cu privire 
lcesiunea si reperfectarea licentelor de emisie (detalii)DECIZIA nr. 57 din 22 aprilie 2013

Cu privire 
la monitorizarea buletinelor informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „N 4”, „ PRO TV CHISINAU” si „TV 7”, la capitolul respectarii prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului (detalii)

 

DECIZIA nr. 58 din 22 aprilie 2013

Cu privire la examinarea demersului membrilor Grupului de initiativa al Congresului Civic
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 59 din 22 aprilie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Teatrului ”Veniamin Apostol” din or. Soroca 
(detalii)

 

DECIZIA nr. 60 din 22 aprilie 2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii postului de televiziune „RTR Moldova” la capitolul respectarii procentajului de productie autohtona
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 61 din 22 aprilie 2013

Cu privire la examinarea cererii privind anularea art.6 din Decizia CCA nr. 31 din 25 martie 2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 62 din 22 aprilie 2013

Cu privire la retragerea autorizatiilor de retransmisie
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 63 din 22 aprilie 2013

Cu privire la retragerea autorizatiilor de retransmisie
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 64 din 22 aprilie 2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 65 din 22 aprilie 2013

Cu privire la ofertele serviciilor de programe retransmise
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 66 din 22 aprilie 2013

Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale S.C. „ARAX-IMPEX” S.R.L.
(detalii)

 

DECIZIA nr. 67 din 22 aprilie 2013

Cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de sustinere a radiodifuzorilor
 (detalii)
 
4. Jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului

 
Hotarârea CEDO pe cauza Affaire Niculescu-Dellaikeza c. României (Cererea nr. 5393/04) 

Curtea a constatat încalcarea articolului 10 al Conventiei (libertatea de exprimare) în circumstan?ele condamnarii apelantului ?i obligarii acestuia de catre instan?ele na?ionale la plata unei amenzi penale, daunelor interese ?i cheltuielilor judiciare pentru calificarea directorul Teatrului Na?ional din Craiova, în timpul unei emisiuni televizate, drept un regizor « sevenhand» ?i acuzarea de cumul de func?ii ?i de deturnare a unor subven?ii publice.

 

Hotarârea CEDO pe cauza Eon c. Frantei (Cererea nr. 26118/10) 

Curtea a constatat încalcarea articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei în prezenta cauza, în circumstan?ele condamnarii reclamantului pentru insultarea Presedintelui Frantei prin arborarea unui pancard cu înscrip?ia “Casse toi pov’con”.

 

Cauza Reznik c Russiei (Cererea nr. 4977/05) 

Curtea a constatat încalcarea articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei în prezenta cauza, în circumstan?ele emiterii hotarîrii judecatoresti în baza careia a fost stabilita defaimarea, în cadrul unui talk-show, de catre presedintele baroului de avocati a orasului Moscova a colaboratorilor unui izolator de detentie prezentiva.

 
Cauza Novaya Gazeta c Russiei (Cererea nr. 14087/08)

Curtea a apreciat cererea reclamantilor privind încalcarea articolului 10 (libertatea de exprimare si informare) al Conventiei ca fiind inadmisibila deoarece reclamantii nu au putut prezenta careva argumente în probarea informatiei publicate privind implicarea unui demnitar în delapidarea fondurilor dintr-o banca regionala rusa.
 
5. Activita?i CJI 
 
26.04.2013 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a organizat masa rotunda cu temaAsigurarea transparen?ei proprieta?ii mass media prin modificarea Codului Audiovizualului”, în cadrul careia proiectul de lege privind modificarea ?i completarea Codului Audiovizualului,  elaborat de exper?ii CJI a fost supus dezbaterilor publice. 

 

6. Declara?ii CJI 
 
05.04.2013 / Organizatiile neguvernamentale de media condamna cu toata hotarârea declaratiile recente ale presedintelui Partidului Liberal din Moldova (PL), Mihai Ghimpu, facute dupa sedinta Parlamentului din 4 aprilie 2013. (detalii)16.04.2013 / Organizatiile de media solicita Procuraturii Generale sa se abtina de la presiuni in ce priveste divulgarea surselor. (detalii)
 


Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aici
martie – aprilie 2013

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md