Eşti aici

Buletin Legislativ Nr. 60 mai - iunie 2013

BULETIN LEGISLATIV 60

mai - iunie 2013

CJI ofera asisten?a juridica jurnalistilor si organiza?iilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media, fara plata. Consulta?iile juridice ?i reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
 
Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative (Legea privind Comisia Na?ionala a Pie?ei Financiare – art.23; Codul audiovizualului – art.38, 40)Detalii aici.

 


Proiectul legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997Detalii aici.

 


Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53)Detalii aici.Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea Codului electoral (art.53, 84)
Detalii aici.
 


2. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 

DECIZIA № 68 din 02 mai 2013

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii) DECIZIA № 69 din 2 mai 2013

Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)DECIZIA № 70 din 2 mai 2013

Cu privire la difuzarea spoturilor sociale dedicate actiunilor „Narcotics Anonymous”
 (detalii)
DECIZIA nr. 71 din 02 mai 2013

Cu privire la retragerea licentei de emisie
 (detalii)DECIZIA nr. 72 din 02 mai 2013

Cu privire la reperfectarea licentei de emisie pentru „Telesistem TV” SRL
 (detalii)
DECIZIA nr. 73 din 02 mai 2013

Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2013
 (detalii)DECIZIA nr. 74 din 02 mai 2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie si licentele de emisie
 (detalii) 

 


DECIZIA nr. 75 din 08 mai 2013

Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la întrevederile bilaterale cureprezentantii diasporei moldovenesti si autoritatile de reglementare în domeniul audiovizualuluidin Republica Elena si Republica Cipru, si alocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 76 din 22 mai 2013

Cu privire la organizarea seminarelor zonale
 (detalii)DECIZIA nr. 77 din 22 mai 2013

Cu privire la difuzarea spoturilor sociale dedicate ”Zilei Internationale pentru Combaterea Consumului si Traficului Ilicit de Droguri”
 (detalii)
DECIZIA № 78 din 22 mai 2013

Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 79 din 22 mai 2013
Cu privire la Conceptia generala a serviciului de programe „Radio 7/Радио 7” (detalii)
 

DECIZIA nr. 80 din 22 mai 2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 81 din 22 mai 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Î.M. „TELEDIXI” S.R.L.
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 82 din 22 mai 2013

Cu privire la executarea Deciziei Curtii Supreme de Justitie din 10 aprilie 2013
 (detalii)

 

DECIZIA nr. 83 din 22 mai 2013

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2013
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 84 din 30 mai 2013

Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „PRO TV CHISINAU”, „Prime”, „TV 7”, „Canal 3”, „CTC Mega”, „2 Plus”, „Super TV”, „N 4”, „Acasa în Moldova”, „Bravo”, „RTR Moldova” si „Ren Moldova” la capitolul respectarii procentajului de productie autohtona, conform conceptiilor generale, si a volumului de publicitate, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 85 din 30 mai 2013

Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 86 din 30 mai 2013

Cu privire la eliberarea licentei de emisie pentru postul „TV Rain”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 87 din 30 mai 2013

Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 88 din 30 mai 2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 89 din 30 mai 2013

Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2013
 (detalii)

 


DECIZIA № 90 din 13 iunie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii membrilor CCA
 (detalii)

 


DECIZIA № 91 din 13 iunie 2013

Cu privire examinarea sesizarii Asociatiei „Drepturilor de Autor si Conexe” din Republica Moldova
 (detalii)

 


DECIZIA № 92 din 13 iunie 2013

Cu privire la examinarea sesizarii Teatrului National de Opera si Balet „Maria Biesu”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 93 din 13 iunie 2013

Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Euro TV”, „TVC 21”, „Busuioc TV”, „NOROC”, „ALT TV”, „Muz TV” si „RU-TV Moldova” la capitolul respectarii procentajului de productie autohtona, conform conceptiilor generale, a volumului de publicitate si a art. 11, alin. (4) din Codul audiovizualului, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare
 (detalii)

 


DECIZIA № 94 din 13 iunie 2013

Cu privire la mediatizarea campaniei de prevenire a cazurilor de înec si incendii în rîndul populatiei din Republica Moldova
 (detalii)
DECIZIA nr. 95 din 13 iunie 2013

Cu privire la examinarea sesizarilor Asociatiei pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO”
 (detalii) 
3. Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului

 
Hotarârea CEDO pe cauza Youth Initiative For Human Rights c. Serbiei (Cererea nr. 48135/06) 

Cauza se refera la accesul la informatie prin supravegherea electronica de catre Agentia Sîrba de Informatie. Curtea a constatat ca rezistenta de durata a Agentiei de a se conforma unei deiczii finale si executorii de a acorda o informatie a fost contrara dreptului national si aparent este arbitrara. 

 

Hotarârea CEDO pe cauza OOO ‘Vesti’ and Ukhov c. Rusiei ( Cererea nr. 21724/03) 

Cauza se refera la procedurile de defaimare intentate în urma publicarii de catre jurnalistul Serghei Ukhov a unui articol cu privire la criticile aduse unor oficiali de rang înalt implicati într-un proiect cultural regional. Publicatia si jurnalistul au fost obligati sa publice o dezmintire si sa achite prejudicii. Curtea a declarat cererea reclamantilor admisibila, fara a se pronunta asupra fondului cauzei.
 
 
4. Activita?i CJI 
 
02.05.13 / Cu ocazia lansarii „Zilelor Libertatii Presei”, editia 2013,  organizatiile de media din Moldova invita jurnalistii vineri, 3 mai, ora 9.00, la întâlnirea reprezentantilor societatii civile cu  membrii Comisiei Parlamentare pentru Cultura, Educatie, Cercetare, Tineret, Sport si Mass-media. Întâlnirea va avea loc  la Palatul Republicii. (detalii aici)

 

03.05.2013 / De Ziua Mondiala a Liberta?ii Presei, reprezentan?ii Centrului pentru Jurnalism Independent ?i Asocia?iei Presei Independente au prezentat Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova,  la o întâlnire cu conducerea comisiei parlamentare de profil.
 (detalii aici)20.05.2013 / „Blogul scolar: cum scriem pentru media online” a fost denumirea programului de instruire organizat la Tiraspol, în perioada 18-19 mai, la care au participat 12 elevi si profesori de la Hrustovoi, Gâsca si Sucleia. (detalii aici)7.06.2013 / Mass-media si societatea civila din regiunea transnistreana au nevoie de un program de asistenta de lunga durata, care sa consolideze principiile unui jurnalism profesionist, sa se concentreze pe dezvoltarea jurnalismului online si sa sustina crearea unor ONG-uri care sa promoveze libertatea de exprimare în regiune. Acestea sunt câteva din concluziile studiului de necesitati ale media transnistrene, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 6 iunie a.c. (detalii aici)10.06.2013 / În perioada martie-mai 2013, douazeci de jurnalisti din mai multe regiuni ale Moldovei au pregatit pentru prima data peste 20 de materiale comune multimedia, care au fost plasate în diverse publicatii online, portaluri informationale din tara, inclusiv din regiunea transnistreana. (detalii aici)12.06.2013 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invita mass-media la un club de discutii pe marginea noului proiect de Lege privind amendarea Codului Audiovizualului, elaborat de CJI în vederea asigurarii transparentei proprietatii mass-media. Amendamentele, formulate pe baza unui studiu privind transparenta proprietatii mass-media în Republica Moldova si peste hotare, au fost dezbatute public, revizuite de experti nationali si internationali, fiind ulterior expediate în Parlament. (detalii aici)

5. Declara?ii CJI 
 
20.05.2013 / Centrul pentru Jurnalism Independent ?i Asocia?ia Presei Independente monitorizeaza atent litigiul dintre Publika TV (?tiri Media Grup S.R.L./?tiri Media TV) ?i Jurnal TV (I.C.S. Jurnal de Chi?inau Plus S.R.L). (detalii aici)

 


Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aici
mai – iunie 2013

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md