Eşti aici

Buletin Legislativ nr. 75

BULETIN LEGISLATIV 75
noiembrie - decembrie 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al organizației Civil Rights Defenders, Suedia. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața, tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”
Prin acest proiect, Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret , sport și mass-media, în cadrul ședinței sale din 23 decembrie 2015 a examinat chestiunea cu privire la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante a Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. Prin decizi Comisiei au fost propuse Parlamentului pentru numirea în funcție următoarele persoane: Dl N. Spătaru și Dna M. Țurcan.

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA nr. 37/186 din 05.11.2015
Cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al
Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania
„Teleradio -Moldova” (1 candidat), anunţat prin Decizia CCA nr. 31/153 din 29 iulie 2015
(detalii)

DECIZIA nr. 37/187 din 05.11.2015
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „REAL RADIO” S.R.L., prin schimbarea denumirii postului de televiziune din „TV-6 Bălți” în „CTC Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 37/188 din 05.11.2015
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 27/126 din 14 iulie 2015, ca urmare a examinării demersului întreprinderii „MEDIAMAX TV” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 37/189 din 05.11.2015
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Anuală a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) şi alocarea mijloacelor financiare necesare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor (detalii)

DECIZIA nr. 37/190 din 05.11.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 38/191 din 13.11.2015
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor ediţii de ştiri cu privire la subiectele ce vizează direct sau indirect protestul organizat de Platforma Civică „Demnitate şi Adevăr” (DA), dar şi alte proteste similare, la posturile de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „Euro TV” şi „RTR Moldova”, pentru perioada 06-27 septembrie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 38/192 din 13.11.2015
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „TV BĂLȚI” S.R.L., prin schimbarea adresei juridice (detalii)

DECIZIA nr. 38/193 din 13.11.2015
Cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 39/194 din 17.11.2015
Cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (detalii)

DECIZIA nr. 39/195 din 17.11.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 40/196 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării concepţiei generale şi a condiţiilor de plasare a publicităţii în serviciile de programe, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către posturile de radio„Radio Moldova”, „Muz FM”, „Radio Poli Disc –Русское Радио”, „Hit FM”, „Europa Plus Moldova”, „COOL Radio”, „KISS FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Vocea Basarabiei”, „Radio Naţional FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Radio Alla”, „Radio ZUM” şi „Radio 911” (detalii)

DECIZIA nr. 40/197 din 03.12.2015
Cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenței proprietăților în audiovizual (detalii)

DECIZIA nr. 40/198 din 03.12.2015
Cu privire la Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii prezentată de „EUROSHOW GRUP” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 40/199 din 03.12.2015
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 40/200 din 03.12.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă
(detalii)

DECIZIA nr. 40/201 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea demersului întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 40/202 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie Publicaţiei Periodice ”EXCLUSIV MEDIA” S.R.L., pentru postul de televiziune „NTV Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 40/203 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată Societăţii Comerciale „SIREMIN” S.R.L. pentru postul de televiziune „Busuioc TV” (detalii)

DECIZIA nr. 40/204 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 40/205 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea unor cereri prealabile (detalii)

DECIZIA nr. 40/206A din 03.12.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 40/206 din 03.12.2015
Cu privire la examinarea şi avizarea unui proiect de hotărîre de Guvern (detalii)

DECIZIA nr. 41/207 din 22.10.2015
Cu privire la examinarea sesizării dlui Vasile Năstase, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 41/208 din 08.12.2015
Cu privire la examinarea sesizării dlui Chiril Moţpan (detalii)

DECIZIA nr. 41/209 din 08.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie Publicaţiei Periodice „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L., pentru postul de televiziune „NTV Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 41/210 din 08.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 41/211 din 08.12.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 42/212 din 21.12.2015
Cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu la Consiliul Naţional al Audiovizualului din România şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 43/213 din 23.12.2015
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre (detalii)

DECIZIA nr. 43/214 din 23.12.2015
Cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 194 din 18.12.2014 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (detalii)

DECIZIA nr. 43/215 din 23.12.2015
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film”, „OTV” şi „Stil TV” (detalii)

DECIZIA nr. 43/216 din 23.12.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 43/217 din 23.12.2015
Cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (detalii)

DECIZIA nr. 43/218 din 23.12.2015
Cu privire la uniformizarea nivelului sunetului în programele de radio şi TV (detalii)

DECIZIA nr. 44/219 din 29.12.2015
Cu privire la activitatea întreprinderii ÎM „FOCUS-SAT” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 44/220 din 29.12.2015
Cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 44/221 din 29.12.2015
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (detalii)

DECIZIA nr. 44/222 din 29.12.2015
Cu privire la examinarea unor sesizări (detalii)

DECIZIA nr. 44/223 din 29.12.2015
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2015 (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza STANKIEWICZ și ALȚII v. POLONIA (No. 2) (cererea nr.48053/11)
Reclamanții sunt proprietarul și jurnaliștii cotidianului ” Rzeczpospolita”, care în 2005 au scris un șir de articole despre posibilele consecințele negative ale modificărilor efectuate la Legea cu privire la impozite. În conținutul articolelor a fost criticată activitatea D-nei DS, funcționar public din cadrul Ministerului Finanțelor, care a înaintat proiectul de lege sus-menționat. Ulterior, D-na DS a depus o cerere în instanța de judecată privind protecția drepturilor personale, solicitînd despăgubiri în valoare de 50 mii euro. Curtea Supremă de Justiție i-a găsit vinovați pe jurnaliști de defăimare, obligînd reclamanții la publicarea scuzelor. CEDO însă a constatat o violare a art.10 din Сonvenție, deoarece reclamanții au descris o problemă foarte gravă, de un interes public major. Astfel ingerința statului nu este fondată.

Hotărârea CEDO pe cauza COUDERC și HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS v. FRANȚA (cererea nr.40454/07)
D-na Couderc, directorul și editura revistei săptămînale ” Paris Match”, în 2005 au publicat un articol despre copilul secret al Prințului Albert de Monaco, în ciuda preavizului acestuia de a nu o face. Revista a publicat un interviu cu Nicole Coste, mama copilului, contribuind astfel ca fiul Prințului să fie recunoscut oficial. Ulterior, Prințul s-a adresat în instanța de judecată, acuzînt revista de încălcarea vieții private și de defăimare, solicitînd repararea prejudiciului moral cauzat prin plata unei amenzi și publicarea deciziei judecătorești pe prima pagină a revistei. Instanțele naționale i-au satisfăcut cererea. Curtea consideră că argumentele invocate de guvernul francez cu privire la protecția vieții private a Prințului și a dreptului său la propria imagine, deși relevante, nu pot fi considerate ca fiind suficiente pentru a justifica imixtiunea statului în activitatea jurnalistică. Nu a fost găsit un echilibru între măsurile de limitare a dreptului reclamanților la libertatea de exprimare și scopul legitim urmărit.

3. Declaraţii CJI

01/12/2015 Organizațiile de media își exprimă îngrijorarea față de cazurile de agresare a jurnaliștilor la manifestațiile publice, unde aceștia sunt prezenți în virtutea meseriei lor și a datoriei de a informa cetățenii. (detalii aici)

17/12/2015 Organizaţiile neguvernamentale din domeniul mass-media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptele de intimidare semnalate de redacţia săptămânalului de investigaţie “Ziarul de Gardă” în declaraţia din 16 decembrie 2015. (detalii aici)

30/12/2015 Organizațiile de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu o nouă tentativă de a restricționa dreptul jurnaliștilor să asiste la ședințele publice ale Consiliului Orășenesc (CO) Orhei. (detalii aici)

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

noiembrie-decembrie 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md