Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.93

BULETIN LEGISLATIV nr. 93
Noiembrie - Decembrie 2018

 
CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md
NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE


  • Proiecte legislative
Proiectul hotărârii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Prin acest proiect de hotărâre se ia act de expirarea mandatelor a trei membri CCA precum și se confirmă în funcție alți trei noi membri.

Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal
Prin prezentul proiect de lege se intenționează armonizarea cadrului legislativ intern la cadrul legislativ al dreptului comunitar european, fiind operate o serie de modificări și completări. Proiectul vizează inclusiv accesul jurnaliștilor la datele cu caracter personal.

Proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare
Acest proiect are drept scop armonizarea Codului la multiplele recomandări ale Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), care vizează instituțiile democratice, precum și ale societății civile și mass-media, privind transparența și accesibilitatea la procesul legislativ.

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Decizia nr. 29/181 din 09.11.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de radio „Europa Plus Moldova” și „Magic FM” la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului, urmare a Deciziei CCA nr. 7/32 din 14 martie 2018

CCA a aplicat avertizare publică „BASARADIO” SRL, fondatoarea postului de radio „Europa Plus Moldova” pentru nerespectarea volumului de produs autohton difuzat în limba de stat, în orele de maximă audiență.

Decizia nr. 29/187 din 09.11.2018
Cu privire la activitatea postului de televiziune „Gold TV”

A fost sancționat cu amendă în mărime de 15.000 lei „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL pentru transmiterea serviciului de programe fără licență de emisie.

Decizia nr. 32/197 din 03.12.2018
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „TIVIRAIN” SRL pentru postul de televiziune „TV RAIN”

Membrii CCA au aprobat cererea de retragere a licenței de emisie eliberată „TIVITRAIN” SRL pentru postul de televiziune „TV RAIN”, difuzat prin rețelele de cablu.

Decizia nr. 32/199 din 03.12.2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării deputatei Inna Șupac

A fost respinsă sesizarea deputatei Inna Șupac cu privire la o știre falsă difuzată de postul „Publika TV” pe 7 septembrie 2018, precum că diplomații și angajații Ambasadei Moldovei de la Berlin care ar fi fost amenințați cu moartea în urma expulzării cetățenilor turci din Moldova.

Decizia nr. 33/202 din 06.12.2018
Cu privire la aprobarea Concepției de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova

În cadrul ședinței a fost aprobată Concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova.

Decizia nr. 34/207 din 18.12.2018
Cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie

A fost admisă cererea depusă de „ARCHIDOC GROUP” privind eliberarea licenței de emisie, pe o perioadă de 6 ani, pentru postul de televiziune „ORIZONT TV” și aprobarea Concepției generale a serviciului de programe a postului.

Mai mutle decizii ale CCA pot fi accesateaici.
 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
Hotărârea CEDO pe cauza MAGYAR JETI ZRT vs. UNGARIA (cererea nr. 11257/16)
Reclamantul gestiona un portal de știri online. Ca urmare a unui incident în care microbiștii au lansat replici cu tentă rasistă și au laCurtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenție și ingerința în dreptul la libertatea de exprimare în cazul Companiei MAGYAR JETI ZRT. Aceasta gestiona un portal de știri online, care a publicat un articol cu privire la un incident, în care niște microbiști au lansat amenințări la adresa copiilor de etnie romă. Materialul făcea trimitere la linkul unei înregistrări video, plasate pe YouTube de către o agenție de presă. În urma apariției materialului, liderul minorității rome din cadrul autorității locale a acordat un interviu agenției de presă, declarând că microbiștii sunt „cu certitudine, membri ai mișcării Jobbik”. Partidul politic Jobbik s-a plâns în instanța locală pe Compania MAGYAR JETI ZRT, care a preluat de pe YouTube materialul video, precum că, prin utilizarea termenului „Jobbik”, i-a fost încălcat dreptul la reputație. Instanțele naționale au găsit vinovată Compania, iar aceasta s-a adresat ulterior la CEDO, unde a obținut câștig de cauză.

Hotărârea CEDO pe cauza NARODNI LIST D.D. vs. CROAȚIA (cererea nr. 2782/12)

Reclamantul este un jurnalist din Croația a publicat în săptămânalul „Narodni List” un articol pe un subiect de interes public, în care a exprimat judecăți de valoare prejudiciabile pentru reputația unui judecător, care ulterior l-a acționat în instanță. În urma hotărârii instanței naționale, autorul materialului a fost obligat să plătească 6,870 EUR cu titlu de prejudiciu moral. Jurnalistul a contestat această decizie la CEDO, care a constatat că, deși articolul era sarcastic și conținea critici dure, exagerări acesta nu era insultător. Utilizarea unui ton sarcastic în afirmaţiile care vizează un judecător nu este, în principiu, incompatibilă cu prevederile articolului 10 din Convenție.
 
  • Declarațiile CJI
12.11.2018/ Organizațiile neguvernamentale de media condamnă abuzurile persoanelor care au împiedicat jurnaliștii de la Ziarul de Gardă (ZdG) să reflecte evenimentele organizate de Primăria orașului Orhei cu ocazia Hramului localității, care s-au desfășurat în incinta parcului de distracții „OrheiLand”, pe 8 noiembrie 2018. Detaliiaici.

27.11.2018/ Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu înregistrarea în Parlament, pe 22 noiembrie curent, a unui proiect de lege elaborat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), prin care accesul jurnaliștilor la datele cu caracter personal devine mult mai dificil. Detaliiaici.

28.11.2018/ Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu neadmiterea jurnaliștilor de la postul Jurnal TV la conferința de presă organizată de Partidul politic Șor.Detalii aici.

13.12.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă atacurile verbale lansate de către deputatul socialist Oleg Savva în adresa jurnalistei Mariana Colun de la portalul Anticoruptie.mdal Centrului de Investigații Jurnalistice. Detaliiaici.

20.12.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă orice manifestare de discurs de ură la adresa jurnaliștilor, indiferent din partea cui vine și de contextul în care sunt făcute afirmațiile. Detalii aici.

21.12.2018 / Organizațiile neguvernamentale de media condamnă bruscarea și neadmiterea jurnaliștilor de la postul TV8 la conferința de presă organizată de Partidul politic Șor, pe 20 decembrie curent. Detaliiaici.

Declarațiile CJI sunt susținute și de alte organizații de media: Asociația Presei Independent, Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul „Acces - Info” și RISE Moldova.

 
  • Juristul Presei
Refuz neîntemeiat la o solicitare de informație. Vezi ce norme legale au ignorat autoritățile.Detaliiaici.

Între etică și interesul public: poate jurnalistul să difuzeze o înregistrare telefonică fără acordul interlocutorului?Detaliiaici.

Acreditarea jurnaliștilor: Când, unde, cum?Detaliiaici.

Are dreptul jurnalistul să solicite informații prin poșta electronică? Detaliiaici.

Cum se calculează prejudiciul moral? Detaliiaici.

Reorganizarea instituției: ce pierde și ce câștigă angajatul? Detalii aici.

Contractele de achiziții publice nu sunt secret de stat!Detaliiaici.

Demisia fără a lucra cele 14 zile. Este posibilă? Detaliiaici.

Succesiunea în drepturi în cazul lezării onoarei și demnității. Detaliiaici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă. Materialele publicate anterior le puteți găsiaici.

 
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici.
Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici
Facebook
Twitter
Website
Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american
din intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Conținutul acestui
material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar
viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.​