Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.95

BULETIN LEGISLATIV nr. 95
Martie - Aprilie 2019

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Zinaida Gheața - tel: (+373 22) 213 652, mobil: (+373) 68406998, e-mail: mlu@ijc.md

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE


 

  • Cele mai importante decizii ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului

Decizia 16/51 din 03.04.2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, urmare a sesizării E. Comendant

CA a sancționat cu avertizare publică „Vocea Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Vocea Basarabiei” pentru încălcarea art. 13 alin. 6 lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în baza plângerii dnei Elena Comendant, care a informat Consiliul că în cadrul emisiunii „Apropo” cu Camelia Fliștoc, difuzată de postul de televiziune „Vocea Basarabiei” la 14 martie curent, invitații Natalia Reaboi, Vasile Cerbușca și Leonid Stoțchii-i-au ponegrit numele și calitățile profesionale de antrenor de gimnastică ritmică și secretar al Federației de Gimnastică Ritmică.

Decizia 16/52 din 03.04.2019
Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „MEDIAMAX TV” SRL pentru postul de televiziune „Impact TV”

Administratorul întreprinderii „Mediamax TV” SRL, deținător al postului de televiziune „Impact TV”, a înaintat către CA cererea privind retragerea licenței de emisie. Prin această decizie CA a admis unanim cererea.

Decizia 17/54 din 09.04.2019
Cu privire la bilanțul Concursului pentru ocuparea a 3 funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”

Consiliul Audiovizualului a desemnat trei membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” pentru un mandat de 6 ani.
 
Decizie nr. 17/56 din 09.04.2019
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „TERINIS-PLUS” SRL pentru studioul de televiziune „Bubuieci-TV”

„Terinis-Plus” SRL a solicitat Consiliului eliberarea autorizației de retransmisiune pentru studioul de televiziune „Bubuieci-TV” din com. Bubuieci, mun.Chișinău. Astfel, membrii CA au admis cererea și au eliberat autorizația de retansmisiune pe o perioadă de 10 ani.

Decizia nr. 17/58 din 09.04.2019
Cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie

Membrii CA au operat un șir de modificări privindcererea de eliberare/prelungire/modificare/ a licenței de emisie, Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie, Structura serviciului media audiovizual, grila de emisie săptămânală pentru serviciile media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflate sub jurisdicția Republicii Moldova și declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media. De asemenea, CA a obligat furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să prezinte spre aprobare Structura serviciului media audiovizual) și Grila de emisie săptămânală conform modelelor, până pe data de15 mai 2019.
 

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
  • Jurisprudenţa Curţii Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza SALLUSTI vs. ITALIA (cererea nr. 22350/13)
Reclamantul, jurnalist și fost redactor-șef al cotidianului național Libero, s-a adresat la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului după ce instanțele naționale l-au sancționat cu o amendă de 30.000 de euro și arest la domiciliu pentru publicarea a două articole care ar fi conținut informații false. Articolele au apărut în ziar în 2007,  sub anonimat, și relatau despre o minoră care ar fi fost obligată de părinții săi și și de către judecătorul de tutelă (G.C) să avorteze. Celelalte mass-media scriau că tânăra ar fi făcut benevol acest pas. Ulterior, G.C. a depus o plângere penală împotrivaredactorului-șef, acuzându-l de defăimare  și lipsă de control din partea acestuia, care ar fi trebuit să verifice faptele înainte de publicare. Instanțele naționale l-au găsit vinovat pe reclamant, sancționându-l cu amendă în mărime de 30 de mii de euro și arest la domiciliupe motiv că articolele conțineau informații false, careau afectat grav reputația victimei, depășind dreptul reclamantului de a difuza în mod liber informații.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că o pedeapsă privativă de libertate nu putea fi justificată decât în circumstanțe excepționale, iar în acest cazera vorba desprelipsa de control a redactorului-șef asupra materialelor publicate în ziar. Instanțele naționale au depășit ceea ce ar fi reprezentat o restricție „necesară" a libertății de exprimare a reclamantului, iar sancțiunile aplicate au fostvădit disproporționate în raport cu natura și gravitatea faptelor reclamantului.

Hotărârea CEDO pe cauza Ziarul GRIVNA vs. UCRAINA (cererea nr. 41214/08 și 49440/08 )
Ziarul regional "Hryvna" din orașul Herson (Ucraina) a publicat 2 articole critice în care se afirma că Parlamentul a tergiversat numirea pe viață a judecătorului I., fost președinte al Curții de Apel regional, în urma acuzațiilor de corupție la adresa acestuia. Ulterior, judecătorul a atacat ziarul în instanță pentru defăimare. Instanțele naționale au constatat că articolele au fost ofensatoare și dăunătoare reputației judecătorului, iar ziarul a fost obligat să plătească o amendă de 148 euro pentru primul articol și o altă amendă, de 7450 euro, pentru cel de-al doilea articol. Curtea însă a menționat că în acest caz ingerința statului nu era necesară și a constatat lipsa echilibrului dintre sanțiunea aplicată și faptă.

 

 
  • Declarațiile CJI

14.03.2019 ONG-urile de media au condamnat interzicerea repetată de către Partidul Democrat a jurnaliștilor postului TV8 de a participa la evenimentele acestei formațiuni politice și au făcut  apel către conducerea PD să renunțe la practicile selective de admitere a instituțiilor media la acțiunile pe care le organizează. Detalii aici.

09.04.2019 Organizațiile neguvernamentale de media au condamnat agresarea echipei de filmare a  PRO TV de către un grup de persoane aflate în stare de ebrietate. Detalii aici.

Declarațiile CJI sunt susținute și de alte organizații de media: Asociația Presei Independent, Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova, Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul „Acces - Info” și RISE Moldova.

 
  • Juristul Presei

► Cum publicăm o înregistrare video, fără să încălcăm prezumția nevinovăției? Detalii aici.

► Garanții legale în cazul refuzului de angajare din motive de graviditate. Detalii aici.

 Te simți hărțuită la locul de muncă? Iată cum să acționezi. Detalii aici.

 Cum sunt acreditați jurnaliștii străini în Republica Moldova? Detalii aici.

► Cum procedăm când cineva ne solicită să eliminam dintr-un text publicat numele unei persoane, care coincide cu numele său? Detalii aici.

 Informațiile despre persoanele juridice nu sunt date cu caracter personal. Detalii aici.

► Cum pot deveni rezident al Parcului IT? Detalii aici.

► Care este procedura de înregistrare a unei mărci. Detalii aici.

► Cum îți poți păstra locul de muncă în cazul în care obții o bursă de stagiu în străinătate? Detalii aici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă.  Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 
  • Reprezentare în instanța de judecată oferită gratuit de CJI

 

19.04.2019 / Procurorul Anatolie Maliuta, de la Procuratura din Rezina, a admis plângerea directorului postului Impuls TV din Șoldănești Victor Sofroni privind anularea unui punct din ordonanța de clasare a urmăririi penale, astfel încât cheltuielile de judecată suportate în cadrul cauzei penale să fie trecute în contul statului. Detalii aici.
 

 
 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.