Eşti aici

Cota obligatorie de produs autohton: cum susținem radiodifuzorii?

22 Noiembrie 2017
1451 de afişări
Olga Guțuțui,
membră a Consiliului Coordonator al Audiovizualului
„Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv (în totalitate) în intervalul orelor 06:00-24:00. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore – în limba de stat.” – Aceasta este noua formulă a articolului 11 (Protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național) alineat (2) din Codul Audiovizualului, care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

În faza de proiect, această normă a generat discuții controversate între autorii proiectului, pe de o parte, și experții media și radiodifuzori, pe de altă parte. Nu a fost contestată necesitatea unor astfel de prevederi, dar mai degrabă modalitatea implementării acestora, având în vedere capacitatea de producție și cea financiară a unor radiodifuzori. Acest aspect a fost sesizat inclusiv în avizele instituțiilor europene.

Experții internaționali au atras atenția anume asupra faptului că […] în ceea ce privește operarea modificărilor la articolul 11, acestea ar trebui să fie însoțite de oportunități mai largi, pentru ca radiodifuzorii să-şi poată extinde volumul de producție autohtonă și pentru a preveni riscul de a ajunge în imposibilitate financiară de a-și onora obligațiile legale.

În cele din urmă, proiectul a devenit lege în formula propusă de către autori și acum toți radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova sunt obligați să se conformeze noilor prevederi.
 
8 ore de produs autohton zilnic, dintre care cel puțin 6 ore vor fi difuzate în orele de maximă audiență și cel puțin 4 dintre acestea în limba română
 
Așadar, din 1 octombrie, zilnic, avem parte de un volum de 8 ore de produs autohton: acesta însemnând – programe realizate de către radiodifuzori aflați în jurisdicția Republicii Moldova și/sau de către producători de programe independenți din Republica Moldova, inclusiv cu mijloace tehnice și intelectuale din Republica Moldova (articolul 2 lit. j) – Codul Audiovizualului). Odată intrate în vigoare, noile prevederi ale Codului audiovizualului au devenit obligatorii pentru toate instituțiile media audiovizuale. De remarcat este și faptul că legislatorul a optat doar pentru noțiunea de „produs autohton”, excluzând-o pe cea de „produs propriu”. Drept justificare a propunerilor făcute, în Nota informativă a proiectului, autorii acestuia menționau: „...Totodată, pentru a crea premise pentru dezvoltarea radiodifuzorilor naționali și promovarea produsului autohton se propune a revedea cotele minime de volum zilnic de emisie, inclusiv cel difuzat în limba de stat”. Altfel spus, prin intermediul acestor modificări s-a dorit promovarea produsului autohton. În ce măsură a reușit acest deziderat rămâne să vedem.
 
Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) care vin să asigure implementarea noilor modificări

Din necesitatea respectării de către radiodifuzori a prevederilor menționate, la data de 21 iulie 2017, CCA, prin Decizia nr. 17/119,  a aprobat noul model al Grilei de emisie pentru posturile TV și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova. Printr-o altă decizie (nr. 17/118 din 21 iulie 2017), Consiliul a aprobat și noul model al condițiilor la licența de emisie, care numără inclusiv un nou model al Concepției generale a serviciilor de programe. În mod evident, acestea au fost modificate astfel, încât să reflecte cele 8 ore de produs autohton zilnic, dintre care cel puțin 6 ore - în orele de maximă audiență și 4 ore -  în limba română. În termenul stabilit, radiodifuzorii au prezentat grila de emisie și Concepția generală, în conformitate cu noile  modele aprobate de către CCA.

Rezultatele primului raport de monitorizare a unor radiodifuzori la capitolul respectării articolului 11 alineat (2) și (3) din Codul audiovizualului

Prin Decizia nr. 25/175 din 10.10.2017 CCA, în cadrul ședinței publice, a decis efectuarea unei prime monitorizări a serviciilor de programe a 31 posturi de televiziune la capitolul respectării prevederilor articolului 11 alineat (2) și (3) din Codul audiovizualului pe parcursul a 24 de ore fiecare.

Astfel, prima monitorizare a atestat faptul că unii radiodifuzori, în mod conștiincios, au realizat cota de produs autohton prevăzută de lege. Personal,  am divizat subiecții media monitorizați în câteva categorii: radiodifuzorii care au realizat 8 ore și mai mult de produs autohton, printre care se numără și radiodifuzori locali; radiodifuzorii care au realizat între 6 și 7 ore; radiodifuzorii cu o cotă de la 5 până la 0 ore de produs autohton. Paradoxal, dar tocmai instituțiile media audiovizuale care dispun de resurse financiare suficiente au evitat să se conformeze noilor prevederi legale. Totodată, monitorizarea a atestat 0 ore de produs autohton la postul de televiziune „Exclusiv TV” și 59 minute și 33 secunde la postul de televiziune „Ren Moldova”.

Acestea sunt primele rezultate ale implementării noilor prevederi ale articolului 11 alineat (2) și (3). Vor urma și alte monitorizări la acest capitol, în special a instituțiilor media la care au fost atestate derogări.

Cu toate  acestea, rămân sceptică pe anumite segmente și când afirm aceasta mă refer anume la radiodifuzorii mai mici, cu capacități financiare reduse. Teamă mi-e că mulți dintre acești radiodifuzorii nu vor reuși să producă cele 8 ore de produs autohton. Mai mult decât atât, avem și primele semnale. La Consiliul Coordonator al Audiovizualului deja a parvenit o cerere de suspendare a licenței de emisie, în condițiile articolului 24 al Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, normă care permite titularului de licență suspendarea licenței pentru o perioadă ce nu poate depăși 6 luni. Motivul invocat în cererea de suspendare a licenței a fost anume lipsa resurselor financiare pentru crearea celor 8 ore de produs autohton.

În consecință, ajungem la discuțiile din cadrul dezbaterilor publice și a recomandărilor experților naționali și internaționali. Este absolut evidentă necesitatea unei abordări diferențiate a cotei de produs autohton obligatorie pentru radiodifuzori, or capacitatea de producție a unui radiodifuzor local sau regional este diferită de cea a unui radiodifuzor național. Mai mult decât atât, avem și zona radio, unde cotele de produs autohton pot fi atinse mai ușor decât în cazul televiziunilor.

Sancțiuni - pentru nerespectarea prevederilor articolul 11 alineat (2) și (3)

Pentru nerespectarea prevederilor articolului 11 alineat (2) și (3), radiodifuzorii riscă sancțiuni graduale. La prima încălcare, radiodifuzorii sunt sancționați cu avertizare publică. Pentru cea de a doua derogare Codul prevede amendă în valoare de la 5000 la 10000 lei (art. 38 alin. (3) lit. i)). O a treia derogare, presupune amendă de la 10000 de lei la 15000 lei. Același articol 38 la alineatul (5) prevede amendă de la 15000 până la 20000 lei pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alineatul 4). Iar derogările repetate în decurs de 12 luni de la alineatul (5) se soldează cu o amendă în valoare de 25000 până la 30000 lei. După care radiodifuzorii riscă sancțiuni și mai dure, cum ar fi suspendarea licenței de emisie.

În loc de concluzie

Așadar, pe de o parte, noile modificări ar fi o soluție pentru promovarea produsului autohton și, în special, pentru dezvoltarea pieței audiovizuale autohtone. Pe de altă parte, aceleași modificări ar putea fi nefaste pentru activitatea unei categorii de radiodifuzori care,  din cauza condițiilor financiare precare, nu se vor putea conforma noilor prevederi legale. Cert este faptul că o responsabilitate enormă revine CCA, și nu doar prin continuarea monitorizărilor la acest capitol, dar și prin identificarea soluțiilor necesare întru susținerea radiodifuzorilor în crearea de produs autohton. Într-o proporție mică, instituția de reglementare în audiovizual deja contribuie la consolidarea produsului autohton.  Din 2013, anual, CCA alocă resurse financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor și organizează concursuri de selectare a proiectelor de programe audiovizuale, în vederea susținerii producerii emisiunilor autohtone de interes public. Aceasta însă nu este suficient. Urmează să examinăm și alte oportunități pe acest segment, pentru a sprijini radiodifuzorii și a evita dispariția unor subiecți media de pe piață.
-------------
Acest material este publicat în cadrul proiectului „Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene”, implementat de CJI, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360.
Acest material este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.