Eşti aici

De ce audiovizualul are nevoie de sancțiuni mai aspre?

27 Iulie 2016
745 de afişări
Tatiana PUIU, expertă în legislația media
Amenzile modice prevăzute de legislaţia actuală nu mai reprezintă măsuri de constrângere suficiente, iar excesele unor posturi de televiziune sunt imposibil de temperat cu amenzi de câteva mii de lei. Această problemă a fost semnalată constant de către experţii media naţionali şi internaţionali, care au recomandat instituirea unui cadru juridic adecvat, necesar prevenirii şi sancţionării tentativelor de încălcare a legislaţiei audiovizuale.
 
Din acest punct de vedere, proiectul noului Cod al audiovizualului, votat în primă lectură, prevede o lista exhaustivă de sancţiuni severe faţă de furnizorii de servicii sau distribuitorii de servicii care vor admite încălcări ale legislaţiei audiovizuale, precum: amenzi mult mai “usturătoare”; interdicţia de a difuza publicitate pentru o perioadă de la 15 până la 30 de zile; suspendarea licenţei de emisie, licenţei audiovizuale sau licenţei de retransmisie pentru o perioadă de la 30 până la 60 de zile; revocarea licenţei de emisie, a licenţei audiovizuale sau a autorizaţiei licenţei de retransmisie.
 
Astfel, amenzi de la 30 000 lei până la 50 000 lei se propun a fi aplicate pentru: nerespectarea prevederilor privind protecţia minorilor; utilizarea ilegală a semnalelor sau a siglei unui alt radiodifuzor, difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor; refuzul de a se supune controlului, de a permite accesul în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea sau de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi a documentelor solicitate şi a înregistrărilor programelor difuzate; nerespectarea obligaţiei de a păstra înregistrările programelor difuzate pe un termen de cel puţin 30 zile de la data difuzării. Amenzi de la 50 000 lei pînă la 100 000 lei se propun pentru încălcări precum: retransmisia unui serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie; prestarea serviciilor media audiovizuale ce diseminează pornografia infantilă, utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale; pentru săvîrşirea repetată a încălcărilor pentru care este prevăzută amenda de la 30 000 lei pînă la 50 000 lei. Cea mai mare amendă în cuantum de la 100 000 lei la 150 000 lei va fi aplicată pentru astfel de încălcări ca: transmisia serviciilor media audiovizuale fără licenţă de emisie sau licenţă audiovizuală; retransmisia serviciilor media audiovizuale fără licenţă de retransmisie; retransmisia serviciilor media audiovizuale în lipsa licenţei tehnice; exploatarea licenţei de emisie, licenţei aduiovizuale sau licenţei de retransmisie de către alte persoane decît titularii de drept ai acestora; întreruperea nemotivată a difuzării serviciului de programe pentru o perioadă mai mare de 30 zile consecutive sau pentru o perioadă mai mare de 60 zile intermitente într-un an calendaristic; nerespectarea prevederilor legale cu privire la condiţiile de difuzare a comunicărilor audiovizuale comerciale; difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor.
 
Interdicţia de a difuza publicitate pentru o perioadă de la 15 până la 30 de zile se propune a fi aplicată pentru utilizarea comunicării audiovizuale cu conţinut comercial mascat şi pentru săvârşirea repetată a încălcărilor pentru care este prevăzută amenda de la 100 000 lei până la 150 000 lei.
 
Sancţionarea cu suspendarea licenţei de emisie, licenţei audiovizuale sau licenţei de retransmisie pentru o perioadă de la 30 la 60 de zile va surveni pentru: incitarea publicului la ură naţională, rasială sau religioasă; incitarea explicită la violenţă publică; incitarea la acţiuni care au drept scop răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orânduirii de stat sau încălcarea prin violenţă a integrităţii Republicii Moldova; incitarea la acţiuni teroriste. Iar pentru săvârşirea repetată în decursul a 6 luni a acestor încălcări va fi revocată licenţa de emisie, a licenţei audiovizuale sau a autorizaţiei licenţei de retransmisie.
 
Prevederi privind înăsprirea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale se conțin și în celelalte proiecte de legi privind modificarea Codului audiovizualului. Astfel, prin amendamentele propuse în proiectul nr. 125, votat în prima lectură, se instituie amenzi de la 30 000 până la 50 000 de lei, suspendarea licenţei de emisie pentru o perioadă de 30 zile sau retragerea licenţei, în cazul nerespectării prevederilor de către radiodifuzori. Potrivit proiectului nr. 218, radiodifuzorii care nu vor respecta legislația națională riscă amenzi de la 5 000 lei până la 50 000 de lei, restricţii pentru plasarea publicităţii sau retragerea licenţei, prin intermediul instanţei de judecată.
 
Reamintim că, în prezent, pentru încălcarea normelor legale de către radiodifuzori, CCA aplică gradual una din următoarele sancţiuni: a)  avertizare publică; b) retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; c)  amendă; d)  suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă;  e)  retragere a licenţei de emisie.
Efectuând monitorizări tematice, CCA pe parcursul ultimelor ani a aplicat amenzi radiodifuzorilor care: nu au asigurat volumul necesar de conținut autohton; au avut un comportament părtinitor în campania alegerilor locale; au pus pe post mesaje propagandistice şi manipulatorii sau au admis alte derogări de la condițiile de licențiere etc. Amenda pecuniară maximă aplicată constituie 5 400 lei, iar suspendarea sau retragerea licenței sunt aplicate doar în cazuri excepţionale.
 
Aşadar, măsurile coercitive propuse, menite să descurajeze încălcarea legislaţiei audiovizualului vor avea impact semnificativ în cazul în care vor fi adoptate. Sancţiunile pecuniare materializate prin amenzi mari şi interdicţia de a difuza publicitate rămân a fi totuşi cea mai eficientă metodă de constrângere, fapt confirmat de practicile utilizate în spaţiul comunitar. Astfel, va fi posibilă contracararea rapidă şi eficientă a abuzurilor în audiovizual şi, în particular,  vor fi temperate excesele de care dau dovadă la moment unii radiodifuzori.
_____________
Acest material este publicat în cadrul proiectului  “Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene”, implementat de CJI, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360.

Acest material este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.