Eşti aici

Buletin Legislativ 62 septembrie - octombrie 2013

BULETIN LEGISLATIV 62

septembrie - octombrie 2013

CJI ofera asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media fara plata. Consulta?iile juridice si reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
 
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organiza?iei Mondiale a Proprieta?ii Intelectuale privind interpretarile audiovizuale. Detalii aici.Proiectul legii cu privire la Agen?ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
. Detalii aici.Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral (art.1, 22, 38'1, 39). Detali aici.
 


2. Noutati legislative 
Consiliul Coordonator al AudiovizualuluiDECIZIA nr.136 din 12.09.2013
Cu privire la desfasurarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordarii resurselor financiare pentru producere din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013 (detalii) 


DECIZIA  nr.137 din 12.09.2013

Cu privire la desfasurarea sesiunii de monitorizare a emisiunilor posturilor de radio aflate sub jurisdictia Republicii Moldova la capitolul calitatii limbii vorbite (detalii)DECIZIA № 
138 din 12.09.2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul respectarii procentajului de muzica autohtona, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, si a conditiilor de plasare a publicitatii, conform prevederilor legislatiei în vigoare, de catre posturile de radio Fresh FM, Hit FM, Radio Alla, Radio Chisinau, Jurnal FM (detalii)DECIZIA nr. 139 din 12.09.2013

Cu privire la examinarea autosesizarii membrilor CCA (detalii)DECIZIA nr. 140 din 12.09.2013

Cu privire la reperfectarea licentei de emisie întreprinderii „MEDIA INTERNATIONAL” SRL, eliberata pentru postul „Super TV” (detalii)DECIZIA nr. 141 din 12.09.2013

Cu privire la aprobarea Conceptiei generale a serviciului de programe a postului „Jurnal TV”
(detalii)DECIZIA nr. 142 din 12.09.2013

Cu privire la eliberarea autorizatiei de retransmisie Î.M. „ORANGE MOLDOVA” S.A. pentru studioul TV prin reteaua de telefonie celulara mobila „ORANGE MOLDOVA” pentru urmatorul termen de activitate (detalii) 

 


DECIZIA nr. 143 din 12.09.2013

Cu privire la cesiunea Licentei de emisie de la Organizatia Obsteasca de Informare din or. Sîngera catre „Tehnologii BC Outsourcing” SRL (detalii)

 


DECIZIA nr. 144 din 12.09.2013

Cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013
(detalii)DECIZIA nr. 145 din 12.09.2013

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatiile de retransmisie
(detalii)DECIZIA № 146 din 26.09.2013
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)
 

DECIZIA nr. 147 din 12.09.2013

Cu privire la executarea deciziei Curtii Supreme de Justitie (detalii)

 

DECIZIA nr. 148 din 12.09.2013

Cu privire la desemnarea reprezentantilor CCA pentru participare la Conferinta Retelei Francofone a Autoritatilor de Reglementare a Mass-Mediei (REFRAM) si alocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

 


DECIZIA nr. 149 din 12.09.2013

Cu privire la desemnarea reprezentantilor CCA pentru participare la Reuniunea Plenara a Retelei Mediteraniene a Autoritatilor de Reglementare (MNRA) si alocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielilede deplasare
(detalii)

 


DECIZIA nr. 150 din 26.09.2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul respectarii procentajului de muzica autohtona, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, si a conditiilorde plasare a publicitatii, conform prevederilor legislatiei în vigoare, de catre posturile de radio MICUL SAMARITEAN, Radio ZUM, Retro FM, Radio Stil/Стильное Радио, Radio Sport, Univers FM, Maestro FM, Radio Poli Disc – Русское Радио, Muz FM, Vocea Basarabiei, Radio911, Radio Moldova, AQUARELLE FM, Noroc si RADIO PLAI
(detalii)

 


DECIZIA nr. 151 din 26.09.2013

Cu privire la examinarea autosesizarii membrilor CCA si a sesizarii Consiliului de Presa
(detalii)

 


DECIZIA nr.152din 26.09.2013

Cu privire la retragerea autorizatiei de retransmisie eliberata „REALVIT - TV” SRL pentru studioul TV prin cablu „REALVIT - TV” din or. Vadul lui Voda si s. Cosernita, r-nul Criuleni
(detalii)

 


DECIZIA nr.153 din 26.09.2013

Cu privire la solicitarea întreprinderii „Tivirain” SRL
(detalii)DECIZIA nr. 154 din 26.09.2013

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru achizitionarea Arhivei electronice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului
(detalii)DECIZIA nr. 155 din 26.09.2013

Cu privire la nerespectarea Prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007
 (detalii) DECIZIA nr. 156 din 26.09.2013

Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale SRL  „Pajura Alba”, SRL  „Radio TOP” si SRL  „Emico”
(detalii)DECIZIA nr. 157 din 26.09.2013

Cu privire la executarea deciziei Curtii Supreme de Justitie
(detalii)DECIZIA nr. 158 din 26.09.2013

Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 136 din 12.09.2013, ca urmare a solicitarii „GURINEL-MEDIA” SRL
(detalii)DECIZIA nr. 159 din 26.09.2013

Cu privire la nevalorificarea frecventelor radio si a canalului TV
(detalii)DECIZIA nr. 160 din 26.09.2013

Cu privire la bilantul concursului pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV, anuntat prin Decizia CCA nr. 126 din 26 iulie 2013
(detalii)DECIZIA nr. 161 din 11.10.2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul respectarii procentajului de muzica autohtona, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, si a conditiilorde plasare a publicitatii, conform prevederilor legislatiei în vigoare, de catre posturile de radio Radio Sport, Univers FM si Radio Poli Disc–Русское Радио (detalii)DECIZIA nr. 162 din 11.10.2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatia de retransmisie
(detalii)DECIZIA nr. 163 din 11.10.2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la licentele de emisie
(detalii)DECIZIA nr. 164 din 11.10.2013

Cu privire la examinarea sesizarii ÎCS „Jurnal de Chisinau Plus” SRL (detalii)
DECIZIA nr. 165 din 24.10.2013

Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 136 din 12.09.2013, ca urmare a solicitarii unor radiodifuzori (detalii)DECIZIA nr. 166 din 24.10.2013

Cu privire la examinarea sesizarii Asociatiei Obstesti „Asociatia pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe „APOLLO” 
(detalii)DECIZIA nr. 167 din 24.10.2013

Cu privire la reperfectarea licentelor de emisie si autorizatiilor de retransmisie 
(detalii)DECIZIA nr. 168 din 24.10.2013

Cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (detalii)DECIZIA nr. 169 din 24.10.2013

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii)DECIZIA nr. 170 din 24.10.2013

Cu privire la cesiunea licentelor de emisie (detalii)DECIZIA nr. 171 din 24.10.2013

Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 118 din 11 iulie 2013, ca urmare a unei cereri prealabile (detalii)DECIZIA nr. 172 din 24.10.2013


Cu privire la anuntarea Concursului pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (detalii)DECIZIA nr. 173 din 24.10.2013

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2013
(detalii) 
 Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului
 
Hotarârea CEDO pe cauza STOJANOVIC c. CROATIA (cererea nr. 23160/09)

Cauza se refera la procedurile de defaimare intentate în urma publicarii într-o revista saptamânala a doua articole la adresa unui politician, fost ministru al Sanata?ii. Unul dintre articole a inclus un interviu cu domnul Josip Stojanovic, iar al doilea o conversa?ie telefonica cu acesta. Curtea a constatat ca argumentele invocate de instan?a na?ionala în vederea condamnarii domnului Stojanovic nu pot fi considerate drept "relevante ?i suficiente" pentru a justifica ingerin?a în libertatea de exprimare.
Cauza se refera la doi jurnali?ti care au fost condamna?i pentru defaimare, pentru publicarea într-un ziar satiric a unui articol la adresa unui func?ionar, privind achizi?ionarea de catre acesta a unor terenuri . Curtea a constatat ca condamnarea reclaman?ilor au prejudiciat echilibrul just între protec?ia dreptului lor la libertatea de exprimare ?i protejarea reputa?iei.Hotarârea CEDO pe cauza DELFI AS v. ESTONIA (cererea nr. 64569/09)

Cazul se refera la raspunderea Delfi (una dintre cele mai mari site-uri de internet de ?tiri din Estonia) pentru comentariile ofensatoare care au fost postate de cititori sai la unul din articolele publicate. Curtea a constatat ca dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi absolut în cazul protec?iei demnita?ii ?i reputa?iei unei persoane. Astfel, administra?ia portalului poarta raspundere pentru comentariile care apar pe site, fiind obligata sa le ?tearga pe cele ofensatoare sau care con?in amenin?ari.
 
3. Declaratii CJI 

 
11.09.2013 / Organizatiile neguvernamentale de media condamna intentia presedintelui Cur?ii Supreme de Justitie din Moldova (CSJ), Mihai Poalelungi, de a promova reintroducerea pedepsei penale pentru calomnie în mass-media.  (detalii aici)
 

24.09.2013 / Organiza?iile non-guvernamentale de media solicita Ministerului Afacerilor Interne (MAI) ?i Procuraturii Generale (PG) sa investigheze minu?ios ?i sa elucideze cazul semnalat de reporterul portalului Deschide.md, Vadim Ungureanu, iar persoanele vinovate sa fie pedepsite conform legislatiei în vigoare. (detalii aici)30.09.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media îsi exprima îngrijorarea în legatura cu îngradirea accesului jurnalistilor de la ziarul local Glia Drochiana la întâlnirea presedintelui Parlamentului Republicii Moldova Igor Corman cu functionari ?i reprezentan?i ai serviciilor publice din Drochia si cer excluderea unor asemenea practici pe viitor. (detalii aici)18.10.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media cer Ministerului Afacerilor Interne ?i Procuraturii Generale sa investigheze minu?ios ?i sa elucideze cazul de amenintare semnalat de echipa Ziarului de Garda (ZdG) si sa întreprinda toate masurile necesare în vederea protejarii vie?ii ?i integrita?ii fizice a jurnalistilor amenintati. (detalii aici)


4.  Activitati ale Departamentului Politici ?i Legisla?ie Media 28.10.2013 / Cincisprezece jurnali?ti nationali ?i locali au participat la 25 octombrie 2013 la un curs de instruire al Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) dedicat aplicarii legisla?iei cu privire la defaimare ?i accesul la informa?ie. (detalii aici)


Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aiciPentru a vedea varianta în limba rusa a buletinului, accesati aici

septembrie - octombrie 2013

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md