Eşti aici

Buletin Legislativ 61 iulie - august 2013

BULETIN LEGISLATIV 61

iulie - august 2013

CJI ofera asisten?a juridica jurnalistilor si organiza?iilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media, fara plata. Consulta?iile juridice ?i reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
 
Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19, ?.a.; Codul penal – art.181'2; ?.a.)Detalii aici.

 


Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la peti?ionare (art.8, 9, 10, ?.a.)Detalii aici.

 
 
2. Consiliul Coordonator al AudiovizualuluiDecizia nr.117 din 11.07.2013
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii) 


DECIZIA № 118 din11.07.2013

Cu privire la demersul Uniunii Interpre?ilor Profesioni?ti din Republica Moldova (detalii)DECIZIA № 
119 din 11.07.2013

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatiile de retransmisie (detalii)DECIZIA nr. 
120 din 11.07.2013

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2013 (detalii)DECIZIA nr. 
121 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul respectarii procentajului de muzica autohtona, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007 si a conditiilor de plasare a publicitatii, conform prevederilor legislatiei în vigoare de catre posturile de radio Autoradio/Avtoradio, Radio 7/ Радио 7, Radio 21, Fresh FM, Hit FM, KISS FM, Radio Alla, PRO FM CHISINAU, Radio Megapolis, Europa Plus Moldova (detalii)DECIZIA nr. 122 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea autosesizarii membrului CCA, Cristina Mîtu
 (detalii)DECIZIA nr. 123 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea autosesizarii membrului CCA, Vitalie Tabunscic (detalii) 

 


DECIZIA nr. 
124 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea sesizarii colectivului Judecatoriei Stra?eni (detalii)

 


DECIZIA nr. 125 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea sesizarii administratiei Universitatii de Stat ”Alecu Russo” din mun. Balti 
(detalii)DECIZIA nr. 126 din 26.07.2013

Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea frecventelor radio si canalelor TV 
(detalii)DECIZIA № 127 din 26.07.2013
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatia de retransmisie (detalii)
 

DECIZIA nr. 
128 din 26.07.2013

Cu privire la reperfectarea condi?iilor la autoriza?ia de retransmisie (detalii)

 

DECIZIA nr. 
129 din 26.07.2013

Cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai statiei de radiodifuziune pe frecventa 102,9 MHz – Anenii Noi a postului de radio „Noroc”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 
130 din 26.07.2013

Cu privire la solicitarea S.A. ”Moldtelecom”
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 131 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ÎCS ”Pro Digital” S.R.L.
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 132 din 26.07.2013

Cu privire la desemnarea reprezentantilor CCA pentru participare la Reuniunea Anuala a Forumului Autoritatilor de Reglementare din Tarile Marii Negre (BRAF) si la Reuniunea Platformei Europene a Autoritatilor de Reglementare (EPRA) si alocarea mijloacelor financiare din Fondul de sustinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
 (detalii)

 


DECIZIA nr.
133 din 26.07.2013

Cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 113 din 28.06.2013
 (detalii)

 


DECIZIA nr.
134 din 26.07.2013

Cu privire la retragerea autoriza?iei de retransmisie
 (detalii)

 


DECIZIA nr. 
135 din 26.07.2013

Cu privire la examinarea solicitarii postului de televiziune ”ELITA”
 (detalii)

 


 
3. Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului

 
Hotarârea CEDO pe cauza Nagla c. Letoniei (cererea nr. 73469/10)

Cauza prive?te perchezi?ia realizata de catre poli?ie a domiciliului unei bine-cunoscute jurnaliste de radio-televiziune ?i re?inerea de dispozitive de stocare de date. Curtea a a hotarît ca perchezi?ia locuin?ei jurnalistei ?i informa?iile ce puteau fi descoperite intra în sfera de protec?ie a prevederilor articolului 10 a Conven?iei Europene a Drepturilor Omului.
 
 
4. Declaratii CJI 

 
08.07.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media au luat nota de inten?ia autoritatilor de a sista transmisiunea în regim online a ?edin?elor Guvernului Republicii Moldova, manifestata prin avizarea la sedinta Cabinetului de ministri de  miercuri, 3 iulie 2013, a unui proiect de lege care nu prevede o asemenea modalitate de asigurare a caracterului public al sedintelor Guvernului. (detalii aici)
 

09.07.2013 / Organizatiile neguvernamentale cer Adunarii Populare a UTA Gagauzia sa nu admita ingerinte în activitatea radiodifuzorului public regional. Organizatiile neguvernamentale semnatare îsi exprima îngrijorarea în legatura cu ingerintele Adunarii Populare a UTA Gagauzia în activitatea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Gagauzia” si cheama deputatii legislativului regional sa revina în limitele cadrului legislativ national si regional. (detalii aici)17.07.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media solicita Ministerului Afacerilor Interne ?i Procuraturii Generale sa investigheze minu?ios ?i sa elucideze cazurile semnalate de editoriali?tii Vasile Nastase ?i Constantin Cheianu, iar în caz de necesitate sa întreprinda toate masurile necesare în vederea protejarii vie?ii ?i integrita?ii fizice a acestora. (detalii aici)29.07.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media si-au manifestat îngrijorarea printr-un apel public catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind includerea, în proiectul noului Regulament cu privire la serviciul de informare publica si relatiile cu mass-media, a unor prevederi care limiteaza accesul mass-media la informatie si, corespunzator, libertatea publicului de a fi informat asupra chestiunilor de interes public. (detalii aici)29.07.2013 / Organiza?iile neguvernamentale de media solicita Ministerului Afacerilor Interne ?i Procuraturii Generale sa examineze operativ presupusele cazuri de împiedicare inten?ionata a activita?ii profesionale ?i de intimidare a echipei postului de televiziune Jurnal TV de catre primarul satului Cimi?eni, din raionul Criuleni, Ghenadie Rabei. Totodata, cer Cancelariei de Stat sa investigheze legalitatea comportamentului primarului de Cimiseni în situatiile reclamate de Jurnal TV. (detalii aici)


Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesa?i aici
iulie - august 2013

Adresa noastra

e-mail: mlu@ijc.md