Eşti aici

Organizațiile de media solicită PG să se abțină de la presiuni în ce privește divulgarea surselor

Stimate Domnule Pântea,

Pe data de 11 aprilie 2013, în materialul întitulat ”Procurorul cere reporterului să-şi divulge sursele”, Ziarul de Gardă relata că, după publicarea investigației jurnalistice, având drept temă vinderea ilegală a echipamentului militar din depozitul Armatei Naționale, autorul acesteia a fost abordat de reprezentanții Procuraturii mun. Chișinău cu solicitarea de a-si dezvălui sursa.

Apreciind autosesizarea organelor de drept în baza articolelor de investigație jurnalistică publicate în mass-media, care vorbește despre diligența organelor de drept, atenționăm totodată asupra inadmisibilităţii lezării dreptului jurnaliștilor la protecţia surselor de informare şi a obligaţiei organelor de drept de a-şi desfăşura activitatea conform principiului legalităţii.  

Amintim că Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede o singură excepţie când o persoană poate fi obligată să divulge sursa de informare, stabilind că aceasta poate avea loc doar în cadrul unui proces penal, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) dosarul penal vizează infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave;
b) divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea penală;
c) au fost epuizate toate posibilităţile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace.

Mai mult ca atât, conform Codului Deontologic, este dreptul şi obligaţia jurnalistului de a-şi proteja sursele, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, a procurorilor, poliţiştilor şi a altor organe de drept. Chiar dacă procurorii nu se ghidează de acest Cod în activitatea lor, credem că prin ceea ce fac, ei nu trebuie să-i împiedice pe jurnalişti să îl respecte, atât în interesul profesionalismului jurnalistic, cât şi în interesul publicului în general.

În lumina celor menţionate, organizaţiile de media solicită Procuraturii Generale, în calitate de organ ce coordonează activitatea procuraturilor din subordine, să întreprindă acțiunile de rigoare pentru a exclude orice presiuni ilegale asupra reprezentanților mass-media.

Semnatari:
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Asociația Presei Electronice – APEL
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Centrul "Acces-Info"
Uniunea Jurnaliştilor din Moldova
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova