Eşti aici

Petiţie pentru adoptarea unui termen rezonabil la includerea iniţiativelor legislative pe ordinea de zi a Parlamentului

Petiţie pentru adoptarea unui termen rezonabil la includerea iniţiativelor legislative pe ordinea de zi a Parlamentului

V-ați întrebat vreodată cum se întâmplă că unele proiecte de legi sunt adoptate și intră în vigoare imediat, iar altele se prăfuiesc pe mesele Parlamentului luni sau ani întregi, pentru ca pe urmă să nu se mai audă nimic de ele?

Centrul pentru Jurnalism Independent s-a interesat dacă nu cumva există, dincolo de interesele politice care motivează de regulă asemenea tergiversări, și un mecanism legal care să împiedice buna desfășurare a procesului legislativ.

Astfel, juriștii Centrului au aflat că regulamentul Parlamentului nu prevede un termen în care proiectele de lege trebuie incluse pe ordinea de zi a ședințelor forului legislativ. Ele pot rămâne în așteptare chiar și ani de zile.

Drept urmare, am decis să concepem o petiție publică, la care inițial s-au solidarizat alte 28 organizații neguvernamentale din Moldova, prin care să cerem Parlamentului rectificarea situației. Am venit cu date concrete, argumente și trei cerințe principale.
Considerăm că nu este posibil ca într-o țară cu aspirații europene să fie măturate sub preș zeci sau sute de inițiative legislative pe an, în contextul în care proiectele rămase neexaminate în decursul legislaturii în care au fost depuse devin nule la finalul acesteia.
Dacă doriți să le transmiteți politicienilor că tactica Parlamentului vi se pare incorectă și că vreți o legislație predictibilă și eficientă, vă puteți alătura nouă!

Citiți și susțineți petiția alăturată, distribuind-o și pe rețelele sociale, astfel încât să atragă un public cât mai numeros. Să le amintim parlamentarilor că jurnaliștii, societatea civilă și cetățenii sunt cu ochii pe ei! Vă mulțumim!

Stimate domnule Președinte al Parlamentului Republicii Moldova,
 
Stimați deputați în Parlamentul Republicii Moldova,
 
În ultimii ani, societatea civilă din Republica Moldova a cooperat cu Parlamentul pentru a îmbunătăți actul creației legislative, fiind convinsă că o bună cooperare conferă mai multă legitimitate actelor normative. Din aceste motive și convingeri, exponenți ai societății civile au elaborat proiecte de legi și au cooperat cu forul legislativ ori de câte ori a fost necesar.
 
De regulă, deputații se arată sau cel puţin par deschiși față de aceste propuneri, participă la dezbaterile și discuțiile publice pe marginea acestora. La nivel declarativ, aceștia susțin inițiativele societății civile, însă evită să-și asume răspunderea politică odată ce aceste proiecte sunt expediate la adresa Parlamentului. Astfel, propunerile legislative ale societății civile rareori ajung să fie înregistrate ca inițiative legislative și să fie examinate în plenul Parlamentului.
 
O altă problemă o constatăm în cazul propunerilor care au fost înregistrate ca inițiative legislative și care au primit avizele necesare, dar care nu au fost înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului pentru dezbateri și aprobare. Sunt invocate varii motive: lipsa unei majorități dispuse să voteze proiectul, prioritatea altor proiecte, etc.
 
Conform datelor prezentate de Parlament, în anul 2012 au fost înregistrate 510 inițiative legislative, iar în 2013 – 542. Dintre acestea, pe ordinea de zi a ședințelor plenare au fost incluse și examinate în jur de 60%, restul fiind „în lucru”. Acumularea „restanțelor legislative” e posibilă deoarece nu există o prevedere legală care ar obliga Parlamentul să examineze inițiativele legislative înregistrate.
 
În Regulamentul Parlamentului nu este prevăzută o stipulare expresă a termenului în care proiectul de lege, examinat în prealabil de comisia permanentă sesizată în fond, trebuie inclus pe ordinea de zi a ședințelor Parlamentului. Astfel, sunt create premise pentru tergiversarea procesului legislativ în cazul inițiativelor legislative incomode unei/unor fracțiuni sau unui grup de deputați. Din acest motiv, un număr mare de proiecte înaintate în Parlament își pierd din actualitate, fiind incluse tardiv sau chiar deloc pe ordinea de zi. Ca rezultat, proiectele neexaminate în decursul legislaturii în care au fost înregistrate devin nule.
 
Considerăm că lipsa unui termen prestabilit de includere a proiectelor legislative pe ordinea de zi a Parlamentului poate favoriza târgurile politice și jocurile de culise. Oportunitatea sau inoportunitatea inițiativelor legislative trebuie să fie dovedită în timpul dezbaterilor plenare. Or, alegătorul este în drept să cunoască poziția fiecărui deputat în parte asupra problemelor discutate.
 
Pentru ca reprezentanții societății civile si populația să înțeleagă procesul legislativ și în baza căror criterii sunt adoptate sau respinse inițiativele legislative, considerăm că e nevoie de a motiva acceptarea sau respingerea acestora. Această măsură va responsabiliza deputații și va optimiza comunicarea între Parlament și sectorul asociativ.
 
Ținând cont de cele expuse mai sus, SOLICITĂM deputaților în Parlamentul RM:
 

  1. Să fie mai deschiși față de proiectele legislative înaintate de societatea civilă, pe care să le pună în discuție în cadrul comisiilor permanente, iar deciziile privind aprobarea sau respingerea acestora să fie echidistante și transparente;
  2. În vederea consolidării coerenţei şi încrederii reciproce, deciziile privind acceptarea sau neacceptarea propunerilor societății civile remise Parlamentului să fie argumentate, cu înștiințarea în scris a expeditorului.
  3. Să înlăture vidul legislativ prin fixarea în Regulamentul Parlamentului a unui termen concret pentru includerea pe ordinea de zi a ședințelor în plen a inițiativelor legislative după dezbaterea acestora în comisiile permanente.

Semnatarii:

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociația Presei Electronice
Centrul ”Acces-info”
Asociația Telejurnaliștilor Independenți
Centrul de Investigații Jurnalistice
Centrul Tînărului Jurnalist
Comitetul pentru Libertatea Presei
Promo-LEX
Transparency International – Moldova
Consiliul Național al Tineretului din Moldova
Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului
Institutul pentru Drepturile Omului
Ambasada Drepturilor Omului
Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
Keystone Moldova
Caritas Moldova
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate
Liga PTH din Republica Moldova
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități
Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilități de Intelect ”CULTUM”
Asociația „MOTIVAŢIE”
Asociația Copiilor Surzi din Moldova
Asociația pentru Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Sindromul DOWN
Asociația de Susținere a Copiilor cu Cerințe Speciale
Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Moldova
Asociația persoanelor cu deficiențe de auz „Cantemir”
Asociația „Verbina”
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Centrul "Speranța"

Scopul Petiției: 

Proiectele de legi trebuie dezbătute, nu tergiversate

43 Semnături. Dacă susții ideea, semnează și tu!

Rezultatele petitiei

Nume Prenume / Denumire Organizație Statut: Oraș / Localitate Comentariu (opțional)
SVETLANA VANGHELI Persoană Fizică BOLOGNA / ITALIA
Anton Elena Persoană Fizică Chișinău
Иванна Молла Persoană Fizică Комрат
Angela Sirbu Persoană Fizică Chisinau
Persoană Juridică Chișinău, Moldova
Persoană Juridică Chişinău
Persoană Juridică mun.Chisinau,com.Stauceni
Persoană Juridică Chisinau
Persoană Juridică Chisinau
Tudos Diana Persoană Fizică Chisinau
Persoană Juridică Chisinau
Persoană Juridică CHisinau
Persoană Juridică Chişinău
Daniela Ceban Persoană Fizică Orhei
Valentina Muntean Persoană Fizică Chisinau