Eşti aici

Raportul anual 2016

Misiunea Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), organizaţie neguvernamentală (ONG), este de a facilita dezvoltarea unei societăți informaționale prin consolidarea unei prese libere și viabile, inclusiv new media,  prin intermediul proiectelor ce oferă educație în domeniul jurnalismului și relații cu publicul, campanii de media advocacy, cercetare, media literacy și produse jurnalistice nonprofit.
 

ANUL 2016 LA CJI
În 2016, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a adoptat o nouă strategie de dezvoltare, pentru anii 2016-2019, menită să consolideze rolul CJI ca organizație de media care promovează standardele profesioniste în mass-media, prin elaborare de politici, advocacy, instruire și cercetare.

Strategia CJI se axează pe patru obiective strategice, pentru realizarea cărora CJI a implementat și va continua să implementeze și în anii următori diverse proiecte.

Obiectivele CJI sunt:

 • Instruire;
 • Politici și Advocacy;
 • Educație Mediatică;
 • Dezvoltare organizațională.
 

Gala Jurnaliștii Anului, 16 decembrie 2016.

La capitolul instruire, CJI a oferit jurnaliștilor interesați posibilitatea de a participa la diverse programe de instruire pe mai multe tematici: etică profesională, acces la informație, Drepturile Omului, jurnalism de date etc. La fel, CJI a organizat și Gala Anuală a Clubului de presă, dar și alte concursuri, destinate să contribuie la afirmarea unui jurnalism echidistant și profesionist. Tot la acest obiectiv se înscrie și activitatea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, care a pregătit 13 jurnaliști în 2016, dar și portalul Media Azi, care a promovat integritatea jurnalistică, prin conținutul său zilnic. La capitolul Politici și Advocacy, CJI a adus în vizor mai multe probleme ce țin de domeniul media, prin intermediul campaniilor sale: accesul presei în sălile de ședințe ale Parlamentului, cadrul legal privind accesul la informație, concentrarea media, reglementarea publicității etc. Ca urmare a acțiunilor de advocacy derulate de CJI, presa a obținut acces liber la ședințele legislativului. De asemenea, un proiect de lege care prevede îmbunătățirea cadrului legal privind accesul la informație fost votat în primă lectură în 2016.

Lecție de educație mediatică la Giurgiulești , cu jurnalista Diana Răileanu, 18 octombrie 2016.

La capitolul educație mediatică, CJI a desfășurat mai multe activități destinate să promoveze gândirea critică și consumul conștient de produse media. Deja al treilea an, CJI a organizat lecții de educație mediatică în școlile și liceele din țară. Noutatea anului a fost lansarea portalului Mediacritica – platformă concepută să combată fenomenele propagandei și manipulării în presă, unde sunt accesibile studii și rapoarte de monitorizare pe această tematică, analize, comentarii. Pentru a încuraja consumătorii de media să-și diversifice sursele de informare și să ”gândească limpede”, au fost lansate o campanie de lectură critică a preseiși un videoclip.
Pe segmentul de dezvoltare organizațională, CJI a desfășurat mai multe activități în corespundere cu planul strategic aprobat.

INSTRUIRE
Pe segmentul de instruire, CJI a desfășurat în 2016 mai multe programe complexe, menite să contribuie la consolidarea abilităților profesionale ale jurnaliștilor, astfel încât publicul să beneficieze de materiale media profesioniste, realizate conform rigorilor jurnalistice. De asemenea, Școala de Studii Avansate în Jurnalism și-a continuat cu succes activitatea, instruind tineri jurnaliști. O resursă valoroasă pentru profesionalizarea jurnaliștilor a fost și platforma Media Azi, actualizată zilnic de CJI.

Activități:

 • Programe de instruire pentru jurnaliști pe diverse tematici

Program de instruire pentru jurnaliștii din presa locală și națională, 26 mai 2016.
Primul program de instruire a fost organizat pe data de 12 februarie și a reunit 12 jurnaliști din presa națională și locală, având ca și tematică aplicarea legislației cu privire la accesul la informație. Participanții la program au discutat despre aspectele legale de care ar trebui să se ghideze un jurnalist profesionist în activitatea sa, precum și despre modalitățile practice de obținere a informațiilor de interes public. De asemenea, ei au învățat cum să scrie solicitări oficiale. Programul ”Aplicarea legislației cu privire la accesul la informație în activitatea jurnalistică” a fost moderat de către Tatiana Puiu, expertă în legislația mass-media, și jurnalistul Dumitru Lazur.

Pentru a consolida cunoștințele jurnaliștilor in domeniul Drepturilor Omului, CJI a organizat un curs de instruire, pe data de 26 mai, la care au participat 13 reprezentanți ai diferitelor instituții media din țară. Pe durata programului, participanții au fost informați despre situația drepturilor omului în Republica Moldova, cu accent pe îndeplinirea angajamentelor asumate de autorități în cadrul exercițiului internațional - Evaluarea Periodică Universală.

Etica jurnalistică, la fel, s-a regăsit în oferta de instruire a CJI pentru anul 2016. Astfel, pe data de 22-23 iulie, CJI a organizat un program de instruire pentru jurnaliști, intitulat „Norme etice și practici jurnalistice actuale”, unde mai mulți jurnaliști au fost instruiți cum să reflecte diverse subiecte sensibile și de interes public, ținând cont de rigorile și principiile etice ale jurnalismului de calitate. Pe parcursul celor două zile, cei 15 participanți prezenți la eveniment au aflat despre situațiile mai problematice din activitatea lor profesională, legate de deontologie și norme etice, identificând cu ajutorul experților soluții pentru fiecare caz în parte.
 

Jurnaliști instruiți în domeniul datelor deschide, 2-3 decembrie 2016.

34 de jurnaliști din mass-media locală și națională, activiști civici și profesioniști în domeniul IT au beneficiat de instruire în domeniul jurnalismului de date în cadrul unui program complex al CJI - ”Date deschise pentru un public informat”. Programul a inclus două cursuri de instruire, desfășurate pe data de 2-3 noiembrie și, respectiv, 2-3 decembrie. Pe parcursul acestor instruiri, participanții au învățat cum să identifice informațiile utile din bazele de date naționale, cum să utilizeze eficient motoarele de căutare Google/ Hoover, dar și cum  să găsească subiecte de interes public cu ajutorul bazelor de date deschise. Primul program a fost moderat de Alex Morega (Centrul Român pentru  Jurnalism de Investigație), dezvoltator web implicat în diverse proiecte axate pe jurnalismul de date, vizualizare de date și securitate online, și Dumitru Lazur, jurnalist cu o experiență vastă în domeniu, reporter RISE Moldova, specializat în investigații și reportaje-anchetă. În calitate de experți pentru cel de-al doilea program au fost Dumitru Lazur și Anatoly Bondarenko (Ucraina), co-fondator al texty.org.ua, portal care îmbină jurnalismul clasic și cel digital.

Un alt program de instruire a fost organizat de CJI pe data de 8-9 decembrie, întrunind 19 manageri media din țară și 7 experți internaționali. Atelierul a avut scopul de a analiza situația financiară actuală a mass-media și a face recomandări instituțiilor media privind depășirea problemelor de ordin financiar cu care se confruntă. Participanții la atelier împreună cu experții au elaborat patru noi modele de business pentru 4 tipuri de media: online; publicații periodice; TV/radio național și TV/radio regional. Experții internaționali le-au explicat cum funcționează unele modele de business în alte țări și ce componente sunt cele mai importante într-un astfel de plan. În cadrul atelierului a fost lansat și studiul „Sustenabilitatea financiară a instituțiilor media din R. Moldova”.
 

 • Programe de instruire inovatoare pentru perfecționarea abilităților jurnaliștilor în domenii noi
La capitolul inovație pentru realizarea de produse media profesioniste pentru public, CJI a organizat o serie de activități în cadrul proiectului ”Consolidarea Independenței în mediile de comunicare” lansat în decembrie 2014, care și-a continuat și încheiat activitățile în anul 2016.

Moldova Plus. Programul a inclus opt pachete multimedia realizate și distribuite pe parcursul proiectului. În 2016, au fost lansate ultimele trei pachete ale programului în perioada ianuarie – mai, fiind abordate următoarele tematici: Micul business, Justiție și Anticorupție și Protecția consumatorilor. Pachetele au fost realizate de partenerii naționali ai proiectului ”MeDiaLog” și New Media Project. Materialele realizate în cadrul programului au fost difuzate de 11 instituții de presă locală, partenere ale proiectului, inclusiv din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză: Albasat (Nisporeni), ATV (Comrat), Bas TV (Basarabeasca), Cuvântul (Rezina), Dnestr TV (Bender), Flor TV (Florești), Gazeta de Sud (Cimișlia), Impuls TV (Șoldănești), Observatorul de Nord (Soroca), Pro Media (Cimișlia) și SP (Bălți). La rândul lor, partenerii locali au realizat propriile materiale cu abordarea acelorași tematici în contextul local și specificul comunităților unde își desfășoară activitatea. În perioada ianuarie - august 2016, materialele difuzate și realizate de partenerii locali au acumulat în jur de 300 000 de vizualizări.
 

Beneficiarii programului Moldova Plus au fost instruiți cum să vizualizeze corect și rapid batele, 14-16 aprilie 2016.

În luna aprilie, cei 12 parteneri au beneficiat de o instruire în domeniul Jurnalismului vizual. Trainingul a fost moderat de către expertul rus Oleg Gant, care a prezentat jurnaliștilor o serie de instrumente pe care să le utilizeze în materialele la care lucrează și să le adapteze la diferite tipuri de media. O mare parte a trainingului a constat din activități practice, în timpul cărora jurnaliștii, sub îndrumarea lui Oleg Gant, au lucrat la realizarea unor materiale, subiectul cărora le-au ales singuri, dar un element important a fost integrarea elementelor vizuale, care să facă conținutul cât mai atractiv pentru cititori. 

Alte activități care au avut scopul de a contribui la profesionalizarea mass-media au fost:

Jurnalismul dronelor. A doua etapă a concursului organizat în cadrul atelierului Jurnalismul dronelor a fost încheiată în luna martie, iar proiectul câștigător a fost desemnat materialul realizat de echipa Agora “Refugiul politicienilor pe banii moldovenilor”. Concursul “Jurnalismul dronelor”, lansat în cadrul primului atelier de inovații media, desfășurat în noiembrie 2015, și-a propus să învețe jurnaliștii cele mai noi metode de a produce conținut de calitate, care să îmbunătățească interacțiunea între presă și public.

Stagiu IT pentru specialiști IT. În perioada martie – iulie un specialist în domeniul IT a desfășurat un stagiu la ziarul Observatorul de Nord, unde a oferit asistență redacției pentru actualizarea și diversificarea funcțiilor platformei web pentru a asigura o interacțiune mai dinamică cu publicul, inclusiv în mediul online.

Activitățile de instruire pentru jurnaliști au fost desfășurate în cadrul următoarelor proiecte implementate de CJI: “Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene”, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, (USAID), ”Promovarea educației mediatice și a standardelor profesioniste în presă pentru un public informat” (Civil Rights Defenders) și Fundația Soros-Moldova/Programul Mass-Media), Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova” (Civil Rights Defenders), ”Consolidarea independenței în mediile de comunicare din R. Moldova”( Internews), “Consolidarea stabilității financiare a mass-media din Ucraina, Republica Moldova și Georgia folosind experiența țărilor V4” (Fondul Internațional Visegrád și USAID), Transitions Online, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe și National Endowment for Democracy.
 

 • Concursuri pentru jurnaliști
Cu scopul de a sprijini și încuraja eforturile jurnaliștilor de a face o presă de calitate, aderând la standardele profesionale, CJI a organizat tradiționala Gală Anuală a Clubului de Presă, care se înscrie în obiectivul de a contribui pe toate căile la consolidarea jurnalismului profesionist.
În luna octombrie 2016, CJI a invitat candidații să-și depună dosarele la un concurs de materiale proprii, realizate şi publicate în perioada ianuarie - noiembrie 2016. La final de concurs, CJI a recepționat 63 de dosare, câștigătorii fiind desemnați în urma unui proces minuțios de jurizare, conform regulamentului anunțat anterior de CJI
 

Jurnalista Valentina Ursu, a fost premiată la categoria Jurnalism Radio, în cadrul Galei Jurnaliștii Anului, 16 decembrie 2016.

Pe data de 16 decembrie, în cadrul unui eveniment public, au fost anunțați Jurnaliștii anului 2016:

 • Eugenia Pogor, categoria  Jurnalism TV, proiectul TV ”Pur și simplu”, Radio Europa liberă.
 • Valentina Ursu, categoria Jurnalism Radio, Radio Europa Liberă.
 • Valeria Vițu, categoria Jurnalism Radio, corespondentă Radio France Internationale (RFI).
 • Ana Sîrbu, categoria Jurnalism online,  portalul  Agora.
 • Galina Vasilieva, categoria Jurnalism online,  portalul  NewsMaker.
 • Iurie Sanduța, categoria Jurnalism de investigație, Rise Moldova.
 • Portalul Anticorupție.md, proiect al Centrului de Investigații Jurnalistice, categoria Jurnalism de investigație
 • Igor Rotari, categoria Fotojurnalism, portalul Unimedia.
 • Sergiu Pascari, categoria  Presa scrisă, ziarul ”SP” (Bălți).   
.
 

erizanu.cartier.md a fost desemnat blogul anului 2016, în cadrul Galei Jurnaliștii Anului, 16 decembrie 2016.

Premii speciale:

 • Speranța anului - Iurie Botnarenco, corespondent al ziarului Adevărul (România).
 • Premiul pentru cel mai bun blog - Gheorghe Erizanu, erizanu.cartier.md.
 • Premiul pentru jurnalism inovativ (inovații în media) -  portalul Agora.  
 • Cea mai bună campanie de presă - Valentina Basiul „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol”.
 • Premiul de excelență - revista Contrafort.
La fel, în cadrul Galei, au fost acordate și două premii adiționale:
 • Premiul Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică, oferit de Consiliul de Presă, care i-a  revenit portalului anticoruptie.md, proiect al Centrului de Investigații Jurnalistice.
 • Premiul pentru  cel mai bun proiect media elaborat de absolvenții Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, obținut de Polina Cupcea, proiectul Oameni si Kilometri.
Gala anuală a clubului de presă s-a desfășurat cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin intermediul Ambasadei Suediei în Chișinău. Partener general al evenimentului: BC „Moldova - Agroindbank” SA.

Un alt concurs a fost organizat de CJI în luna mai la tema drepturilor omului în Republica Moldova, cu accent pe îndeplinirea angajamentelor asumate de autorități în cadrul exercițiului internațional - Evaluarea Periodică Universală. La concurs s-au înregistrat 12 jurnaliști care au prezentat pentru jurizare 30 de materiale, iar doi jurnaliști au fost desemnați câștigători.
Acest concurs a fost desfășurat cu sprijinul financiar al organizației Civil Rights Defenders.
 

 • Școala de Studii Avansate în Jurnalism
Comparativ cu alte departamente ale CJI, Școala de Studii Avansate în Jurnalism (ȘSAJ) are un specific aparte. Acest fapt se datorează, înainte de toate, ciclului de „an academic” în care funcționează proiectul: prima etapă vizează finalizarea anului de studii 2015-2016; cea de-a doua etapă - debutul anului de studii 2016-2017.
 
 1. Procesul de studii
Etapa I (ianuarie-iulie 2016)
Anului 2016 a însemnat, la ȘSAJ, debutul celui de-al doilea semestru de studii, care a început cu Jurnalismul online (instructoare Liliana Barbăroșie, editor Radio Europa Liberă și „Moldova 1”; Tatiana Ețco, reporteră Radio Europa Liberă), pe durata căruia studenții au învățat care sunt particularitățile jurnalismului online, raportat la alte media, dar și cum să scrie pentru online.

Anatolie Bolea explică studenților SSAJ care este specificul jurnalismului economic, 4 februarie 2016.

A urmat Managementul media constituit, la rândul său, de Managementul TV (Dorin Scobioală, director CAT Studio), Radio (Valentin Niculescu, director Radio Chișinău) și de Ziar (Elena Cobăsneanu, director „Observatorul de Nord”, Soroca). Tot aici, în premieră la ȘSAJ, am inclus Managementul proiectelor de presă, care s-a referit la etapele-cheie pentru managementul unui  proiect în media (instructoare Ina Grejdeanu, ofițer pentru dezvoltare strategică în cadrul CJI).
Așa-zisele module „avansate”, al căror scop e să consolideze cunoștințele și deprinderile pe care studenții le-au căpătat în prima jumătate a anului academic 2015-2016, au început cu Jurnalismul economic (ținut de expertul economic și omul de afaceri Vladimir Bolea pentru componenta teoretică și de jurnalistul economic Anatol Câșlaru, editor la Publika TV, pentru cea practică).
Și Jurnalismul politic a fost împărțit în două module: Internațional (Sorina Ștefârță, directoare ȘSAJ, editoare supliment „Obiectiv European”) și Jurnalism politic intern (Alina Țurcanu, senior editor Radio Europa Liberă). Pentru prima dată, două zile au fost dedicate exclusiv tematicii propagandei (Radu Magdin, analist politic, director „SmartLink Communications” din România).
Pentru o mai bună înțelegere a fenomenelor politice interne și externe, instructorii au invitat la Clubul de discuții cu studenții câțiva experți: Victor Chirilă, director al Asociației pentru Politică Externă; Igor Munteanu, director IDIS „Viitorul”, fost Ambasador în Statele Unite ale Americii, Igor Volnițchi, consultant politic; Iurie Ciocan, președinte al Comisiei Electorale Centrale.
A urmat Jurnalismul de investigație (instructoare Alina Radu, directoare „Ziarul de Gardă”). Timp de trei săptămâni, studenții au documentat și au scris propriile investigații  jurnalistice, s-au întâlnit cu experți din varii domenii, au vizitat mai multe instituții publice relevante și l-au avut, în calitate de invitat al Clubului de discuții, pe Pavel Postică de la Asociația „Promo-LEX”.

Studenții SSAJ în vizită la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 25 martie 2016.

Cursul Jurnalism de mediu (instructoare Lilia Curchi, redactor-coordonator la revista „Natura” și directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic), i-a scos pe studenți din sala de clasă și i-a făcut să privească altfel la mediul ambiant și problemele acestuia.
Despre oamenii simpli, viața și problemele lor a fost cursul de Jurnalism social (instructor Vitalie Dogaru, senior editor Publika TV). Studenții au fost învățați să abordeze corect teme „delicate”. Respectiv, și Cluburile de discuții din această perioadă au avut o înclinare spre social, avându-i ca invitați pe Ian Feldman, președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; și pe reprezentanții Institutului pentru Drepturile Omului (IDOM).
Anul academic 2015-2016 s-a încheiat cu două cursuri foarte practice. Jurnalismul comunitar (instructor Petru Macovei, director API) i-a dus pe studenți la Lozova, Strășeni, unde ei s-au documentat pentru ziarul comunitar „Viața Lozovei”, pe care l-au realizat apoi de sine stătător). Jurnalism digital, încă un curs ținut în premieră la ȘSAJ (instructor Dumitru Ciorici, cofondator al portalurilor www.unimedia.md și www.agora.md) a fost un exercițiu de newsroom online.
Etapa II (septembrie - decembrie 2016)
Anul academic 2016-2017 - al unsprezecelea în istoria școlii - a debutat la 1 septembrie, cu așa-zisele module „de inițiere”. Primul curs a fost Introducere în jurnalism (instructoare Sorina Ștefârță), după care a urmat Rolul caricaturii de presă (artistul plastic Filip Cebotari), în care s-a vorbit despre puterea desenului în presă, dar și despre libertatea de exprimare și limitele acesteia.

Ce-a de-a 11 promoție a Scolii de Studii Avansate în Jurnalism în proces de realizare a fotografiilor, 23 septembrie 2016.

Semestrul I a fost dedicat cursurilor cu ajutorul cărora studenții au învățat, pas cu pas, să producă materialelor jurnalistice de diferite genuri. Înainte de toate, a fost Știrea (instructoare Diana Răileanu, reporteră Radio Europa Liberă și Elena Robu, editoră PRO TV Chișinău), unde ei au învățat să răspundă la cele șase întrebări ale unei știri și să lucreze cu sursele. La cursul de Fotojurnalism (instructor Nicolae Pojoga, lector superior al Academiei de Arte din Moldova), studenții au aflat care sunt secretele tehnice, dar și de conținut ale unei fotografii de presă reușite.
A urmat cursul de Jurnalism de revistă (instructoare Ludmila Andronic, expertă în comunicare și președintă a Consiliului de Presă din Moldova), ținut în premieră la ȘSAJ. Ea le-a explicat studenților prin ce se deosebește un ziar de o revistă, ce este un brand și cum se creează o revistă.
La cursul Interviu (instructor Vitalie Dogaru), studenții au improvizat interviuri în sala de curs, dar și pe teren. Deprinderile însușite au fost utilizate cu succes la următorul curs - Articole lungi (instructoare Alina Radu), în cadrul căruia au scris un reportaj, o schiță de portret și un necrolog.
Toamna a continuat cu Legislația mass-media (instructoare Tatiana Puiu, juristă specializată în probleme media) și cu Etica și Diversitatea mass-media (Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent) - două cursuri indispensabile pentru formarea viitorilor jurnaliști. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului diversității, la curs a fost invitată Angelica Frolov, coordonatoarea Programului Lobby și Advocacy la Centrul „GENDERDOC-M”, care a vorbit despre drepturile persoanelor LGBT și evitarea terminologiei discriminatorii față de acestea.
În paralel, la ȘSAJ s-au ținut două dintre cele mai dificile cursuri - Jurnalism Radio (instructori Diana Răileanu, Radio Europa Liberă, Liliana Nicolae, reporteră și editoră la „Europa FM” București și Vasile Botnaru, directorul Biroului Europa Liberă în Moldova) și Jurnalism TV. Ambele au fost precedate de componenta tehnică (instructori Sergiu Tudos, inginer tehnic Radio Europa Liberă, respectiv Denis Rusu, producător Departamentul Campanii și Producții al CJI). La fel, ambele cursuri au avut perioada de inițiere, dar și de Newsroom (patru zile pentru Radio și șase pentru TV), când studenții au lucrat în regim de redacție și au produs buletine de știri. Primul semestru s-a încheiat cu Jurnalism vizual, un curs care va continua și în Semestrul II.

 1. Activități extra-curriculare/ de vizibilitate
Suplimentar la cursurile de bază, în perioada septembrie-decembrie 2016, studenții au făcut, săptămânal, două ore de Stilistică românească (ținut de lingvista Cristina Mogâldea), iar 11 din ei au urmat, gratuit, două cicluri de Limba Engleză la o școală de limbi străine din capitală.
De asemenea, pentru al patrulea an consecutiv, în luna noiembrie a fost organizat Atelierul de Jurnalism de Date. Timp de trei zile, 15 studenți au învățat să folosească datele guvernamentale deschise și au identificat mai multe subiecte de investigație. Studenții au fost ghidați de Daniel Bojin, jurnalist la RISE Project România și de Dumitru Lazur, reporter la RISE Project Moldova.
Cluburile de discuții s-au ținut atât în contextul cursurilor, cât și adițional la acestea. Astfel, în octombrie, studenții l-au avut ca invitat pe analistul politic Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor din București, cu care au discutat despre apărare și securitate, inclusiv despre rolul NATO în acest context. Iar pe final de noiembrie studenții s-au întâlnit cu Valentina Basiul, reporteră Radio Europa Liberă și autoarea cărții „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol” - o reconstituire a ultimilor 25 de ani ai țării, văzuți prin prisma mass-media.
Tot în toamna lui 2016 studenții ȘSAJ au mers, pentru a doua oară, într-o vizită de studiu la București, unde au văzut pe viu cum funcționează câteva importante instituții de presă din București. Vizita a fost scurtă, dar intensă, pe agendă figurând opt media - publice și private.
Și pentru că anul 2016 a fost cel de-al zecelea în istoria Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, la 30 septembrie, reprezentanții tuturor celor zece promoții ai ȘSAJ s-au reunit în cadrul conferinței cu genericul „Jurnalismul independent: provocările de azi și perspectivele de mâine”. Împreună cu instructorii locali și cu invitații speciali veniți de peste hotare - Steven Knowlton (Irlanda), Petru Clej (Marea Britanie) și Lina Vdovîi (România) - am discutat despre evoluția jurnalismului din Moldova în ultimii zece ani și despre șansa de supraviețuire a presei independente în lume.

Provocările și perspectivele jurnalismului de mâine au fost discutate la Conferința Absolvenților SSAJ, 30 septembrie 2016.

Tot pentru a spori vizibilitatea școlii și a o face mai atractivă, CJI a anunțat un concurs pentru cel mai bun proiect media, elaborat de un absolvent al ȘSAJ, oferind și un premiu de 750 de euro, care să contribuie la consolidarea spațiului media independent din Moldova. Câștigătorul a fost anunțat la 16 decembrie, în cadrul Galei Presei 2016: echipa portalului „Oameni și Kilometri”, din care fac parte trei absolvenți ai ȘSAJ (Polina Cupcea și Raisa Răzmeriță/2013, și Nicolae Cușchevici/2008). Ideea lor a fost considerată drept cea mai inovatoare, dar și cea mai practică.
Menționăm, în context, că ȘSAJ urmărește parcursul profesional al absolvenților și menține o comunicare permanentă cu ei. Astfel, pe Facebook, a fost creat un grup în care sunt publicate informații utile (anunțuri de angajare, stagii etc.) pentru absolvenții tuturor celor zece promoții. La fel, pe pagina http://www.scoaladejurnalism.md și pe pagina de Facebook a școlii sunt publicate cu regularitate istoriile de succes ale absolvenților. Nu în cele din urmă, aceste două platforme servesc drept instrumente principale de informare despre activitățile zilnice ale ȘSAJ.
De facto, absolvenții sunt cartea de vizită a școlii și succesele lor servesc drept model și sursă de inspirație pentru viitorii studenți. Anul 2016 nu a fost o excepție în acest sens. La 13 decembrie, absolvenții anului 2015, Anastasia Cucuruz și Ghenadie Brega, au devenit câștigători ai Premiului de gradul III la Concursul pentru cea mai bună investigație jurnalistică pe teme de corupție, pentru articolul „(In)dependența de gaze a Republicii Moldova și Ucrainei”, realizat în colaborare cu jurnalista Elena Cernîșova din Ucraina. Iar la 16 decembrie Iurii Botnarenco, absolventul anului 2016, reporter pentru Republica Moldova al Cotidianului „Adevărul” de la București, a devenit laureatul Premiului special „Speranța Anului 2016”, în cadrul Galei Presei.
 

 1. Absolvirea/ admiterea
Admiterea, respectiv absolvirea sunt procese firești pentru o instituție de învățământ. În cazul ȘSAJ, care este un program de formare profesională cu durata de zece luni, aceste două activități se intersectează pe alocuri. Astfel, în timp ce studenții anului academic 2015-2016 se pregăteau de finalizarea studiilor, la ȘSAJ se desfășura din plin campania de admitere pentru anul viitor.

Evenimentul de decernare a diplomelor celei de-a zecea promoție, 30 iunie 2016.

lAbsolvirea 2015-2016: Tradițional, aceasta a fost precedată de Zilele Carierei, în cadrul cărora la ȘSAJ sunt invitați managerii a diverse instituții pe presă, care le vorbesc despre specificul organizațiilor pe care le conduc și posibile șanse de angajare. A urmat perioada de elaborare a lucrărilor finale - produse jurnalistice, în care fiecare student, ghidat de un tutore, transpune în practică toate cunoștințele pe care le-a acumulat. Din cei 14 studenți, patru au realizat reportaje TV, cinci și-au încercat puterile în online, patru au ales ziarul, iar unul a făcut un reportaj radio. Lucrările finale au fost prezentate în cadrul unui eveniment public, pe 26 și 27 mai 2016, în fața unei comisii de experți și practicieni media. A urmat o lună de stagiu practic în diverse redacții din capitală, după care, la 30 iunie, celor 14 absolvenți le-au fost înmânate certificatele de studii. Admiterea 2016-2016: Campania de admitere la ȘSAJ a început în luna februarie, prin Caravana Admiterii. Staff-ul școlii a mers la universitățile din Comrat și din Bălți, dar și unele universități din Chișinău, pentru a le vorbi studenților despre avantajul de a te înscrie la ȘSAJ. Recepționarea dosarelor a fost anunțată la mijloc de martie și a durat, în două etape, până la 30 iunie. În plus, a fost lansat un nou sport de promovare a ȘSAJ, cu participarea studenților, iar directoarea școlii, Sorina Ștefârță, a oferit mai multe interviuri în care a vorbit despre școală. Ca urmare a procesului de intervievare/testare, pentru anul de studii 2016-2017 la ȘSAJ au fost admise 14 persoane, absolvenți de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Drept, Relații Internaționale, Istorie și Psihologie, Litere, Cadastru, Geodezie și Construcții, Finanțe și Bănci, Economie și Business. Deoarece, în prima săptămână, doi dintre ei au renunțat, am anunțăm două burse NED, care au fost completate în scurt timp.
 

 1. Provocări și perspective
Una din provocările pentru anul 2017 este revizuirea curiculei școlii. În acest scop, în toamna lui 2016, actuala curicula a fost evaluată de către o expertă din domeniu din SUA. În baza concluziilor și a sugestiilor acesteia, se va purcede la ajustarea curiculei la noile cerințe ale jurnalismului modern. Acest lucru urmează să se producă în prima parte a anului, astfel încât toamna lui 2017, respectiv anul academic 2017-2018, să vină și cu o nouă curiculă la ȘSAJ.
 
 • Portalul Media Azi
În contextul eforturilor de profesionalizare media demarate de CJI, se înscrie și portalul Media Azi, actualizat zilnic cu un conținut divers - materiale de actualitate, comentarii, analize, interviuri și alte produse jurnalistice, cu scopul de a informa jurnaliștii și de a promova normele și valorile integrității profesionale în mediul jurnalistic.

Partea cea mai consistentă a conținutului portalului au format-o știrile. Subiectele abordate în știri s-au referit la cele mai importante evenimente din mass-media națională și internațională, precum și la problemele cu care s-a confruntat presa din R. Moldova în anul 2016.

Informarea sistematică a cititorilor despre fenomenele și evenimentele din mass-media a fost completată de materiale de analiză și comentarii, care au investigat în profunzime principalele subiecte din media. Astfel, pe parcursul anului 2016, Media Azi a publicat 24 de comentarii. Autorii au abordat o gamă diversă de probleme, cum ar fi: protecția spațiului informațional de propagandă; respectarea deontologiei profesionale de către reprezentanții mass-media; fenomenul trolilor; limitarea libertății de exprimare promovată de unele proiecte de legi; proiectul noului Cod al audiovizualului; necesitatea unor sancțiuni mai aspre pentru radiodifuzorii care încalcă legislația; reglementarea Internetului, ca instrument de manipulare; implicarea factorului politic în activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului; comportamentul mass-media în campania electorală etc.. În calitate de autori au fost cooptați experți media și jurnaliști cu experiență, lideri de opinie, persoane respectate în mediul jurnalistic, ale căror materiale au avut impact asupra cititorilor. În total, cele 24 de comentarii au acumulat peste 15 mii de vizualizări.
 

Ambasadorul UE, Pirkka Tapiola invitatul la MediaRing, 23 iunie 2016.

Tot în anul 2016, a fost inaugurată o nouă rubrică de interviuri: MediaRing. Întrebările pentru această rubrică sunt formulate de către jurnaliști de la diferite instituții media, experți sau simpli consumatori de presă, iar în calitate de invitați în ring sunt prezenți persoane publice, responsabili din domeniul media, experți europeni, ambasadori ai altor state în R. Moldova. Începând cu luna februarie până în decembrie la MediaRing au fost intervievați 21 de invitați, nume de referință în domeniul media: Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media;; Dinu Ciocan, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului; Doina Deleu, președinta Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; Alexandru Canțîr, editor prezentator, senior editor TV al postului de radio „Europa Liberă” etc.

Un mare interes pentru jurnaliști au prezentat și oficialii europeni invitați la MediaRing - Ambasadorul Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Dunja Mijatović, Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei; Ambasadoarea Suediei în R. Moldova, Dna Signe Burgstaller.

În total, jurnaliștii au adresat peste 400 de întrebări invitaților la MediaRing și au obținut de la ei răspunsuri consistente. Rubrica MediaRing a adus portalului peste 25 de mii de vizualizări.

În anul 2016, numărul de vizualizări pe portalul Media Azi a constituit 135.561 în primele zece luni ale anului 2016. Numărul de utilizatori (Users) fost în aceeași perioadă de 54.422.

Echipa Media Azi a coordonat și publicat două ediții ale revistei „Mass-media în Moldova” (iunie și decembrie) care abordează probleme stringente din domeniul media. De asemenea, revista este concepută că o resursă importantă pentru jurnaliști pe segmentul de instruire și profesionalizare.

Rezultate:

• 105 de manageri media și jurnaliști au beneficiat de instruire în domeniul drepturilor omului, accesului la informații, jurnalismului de date, etica jurnalistică, managementul mass-media;
• 13 studenți au absolvit cursurile oferite de Școala de Studii Avansate în Jurnalism, 10 intre ei au fost angajați în domeniul mass-media.
• 75 de jurnaliști au participat la concursurile anunțate de CJI, concurând pentru cele 16 premii oferite cu scopul de a încuraja jurnalismul de calitate, inclusiv pentru premiile Jurnaliștii anului.
• Portalul Media Azi a oferit o gamă diversă de informații utilă pentru instruirea și profesionalizarea reprezentanților mass-media.

POLITICI ȘI ADVOCACY

În 2016, CJI a continuat campaniile de advocacy, începute în 2015, dar a demarat și unele noi, pentru a aduce în vizor probleme care țin de domeniul media sau care pot fi soluționate prin intermediul media. La fel, activitățile de advocacy au avut și scopul de a atrage atenția autorităților sau de a le responsabiliza cu privire la modul în care sunt implementate anumite legi ce țin de domeniul media.

Două dintre campaniile derulate vizează strict proiectele de legi incluse în noua strategie a CJI (campania de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal privind accesul la informație și campania pentru îmbunătățirea cadrului juridic de reglementare a domeniului publicității).

Activități
 

 • Campania ”Vrem acces în Parlament!”
În 2016, CJI a reluat Campania ”Vrem acces în Parlament!” în scopul de a sensibiliza deputații față de îngrădirea accesului jurnaliștilor la ședințele în plen. La 3 martie, CJI a organizat un protest inedit, la Parlament, unde mai mulți reprezentanți ai societății civile și ai mass-media au intrat în sala de ședințe, cerând deputaților să asigure accesul liber al jurnaliștilor acreditați (reporteri și cameramani) la ședințele plenare. A fost convocată în procedură de urgență ședința Biroului Permanent la care s-a decis crearea unei comisii mixte, formate din reprezentanți ai Parlamentului, societății civile și presei, care urma să identifice soluții tehnice pentru accesul presei în Parlament. Între timp, CJI a organizat cinci acțiuni de protest la Parlament. La 13 aprilie, după mai multe ședințe coordonate de CJI, Biroul Permanent a acceptat toate propunerile și recomandările formulate de reprezentanții societății civile și mass-media în urma discuțiilor din cadrul grupului de lucru comun și a dat undă verde cameramanilor în sala de ședințe a Parlamentului.
 
 • Campania ”O lege mai bună pentru jurnaliști, un cetățean mai informat”
Pe parcursul anului 2016, CJI a continuat campania de advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal privind accesul la informație, desfășurând mai multe activități menite să aducă subiectul în atenția autorităților, dar și a jurnaliștilor.

La 19 februarie, CJI a remis în adresa Parlamentului spre examinare un set de propuneri de modificare a Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (articolele 5, 6, 12, 15 16 și 17) și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 71). Proiectul de lege are ca scop facilitarea și îmbunătățirea procedurii de înregistrare a cererilor cu privire la accesul la informație, reducerea termenului de prezentare a informației și înăsprirea pedepsei pentru încălcarea legislației privind accesul la informație pentru persoanele responsabile de prezentarea informației. Pe 11 martie, proiectul a fost înregistrat de către un grup de deputați neafiliați, iar la 28 iulie fost votat de către Parlament în primă lectură.

Pe parcursul campaniei, CJI a mai lansat și o petiție cu scopul de a cere conducerii Legislativului să-și finalizeze acțiunile ce țin de adoptarea acestui proiect de lege. Petiția a fost depusă la Parlament în luna octombrie.

La 17 noiembrie, Parlamentul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea articolului 71 al Codului contravențional, care presupune amenzi mai mari pentru încălcarea legislației privind accesul la informație. Documentul a fost elaborat de experții CJI și face parte din aceeași campanie.
 

 • Campania ”Stop concentrare”
 

Diminuarea fenomenului concentrării în mass-media a fost discutat în cadrul unei dezbateri publice organizată de CJI, 19 aprilie 2016.

În luna februarie, CJI a revenit la problema concentrării din domeniul mass-media, lansând campania ”Stop concentrare”, cu scopul de a identifica, împreună cu jurnaliști și
experți, inclusiv în legislația media, punctele vulnerabile din legislație, precum și acțiunile ce trebuie întreprinse de către factorii decizionali, pentru a evita concentrarea și a asigura pluralismul mediatic.

La data de 19 aprilie 2016, CJI a organizat o dezbatere publică cu genericul ”Diminuarea fenomenului concentrării mass-media”. Recomandările UE și ale societății civile”. Reprezentanți ai Președinției, Parlamentului și Guvernului, membri ai Comisiei Parlamentare pentru mass-media, ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ai Consiliului Concurenței, experți media, editori, jurnaliști din presa locală și națională, s-au referit la eventualele soluții pentru diminuarea fenomenului concentrării în mass-media. În context, ei au analizat concluziile Consiliului UE referitoare la acest subiect, precum și alte recomandări la capitolul dat, care se regăsesc în Acordul de Asociere a RM la UE și în alte acte internaționale.
 

 • Acțiuni de advocacy pentru libertatea presei ( Zilele libertății presei, ediția 2016)
Cu prilejul Zilelor Libertății Presei în R. Moldova, marcate anual pe parcursul lunii mai, CJI, de rând cu alte organizații media, a lansat pe data de 3 mai 2016, în cadrul unei conferințe de presă, ediția „Zilelor Libertății Presei”. Tradițional, în aceeași zi, CJI a făcut public Memoriul privind libertatea presei în R. Moldova, în perioada mai 2015 - mai 2016.
Agenda evenimentelor a inclus atât acțiuni devenite deja tradiție, cât și unele inedite.

Marșul Solidarității Presei, 12 mai 2016.

Pe 11.03.2016, CJI a lansat cea de-a doua ediție a Panoului Rușinii – „Inamicii Presei”. Evenimentul s-a desfășurat în fața Parlamentului, în semn de protest față de tentativele de limitare a libertății de exprimare de către unii politicieni, deputați și funcționari care, prin acțiunile lor, au restricționat activitatea jurnaliștilor din R. Moldova în perioada 3 mai 2015 – 3 mai 2016. Locurile de pe Panoul Rușinii au fost ocupate de protagoniștii rubricii „Inamicii Presei” care apare pe Portalul Media Azi al CJI. Prin acest Panou al Rușinii organizatorii și-au dorit să atragă atenția guvernanților asupra faptului că presa liberă funcționează în baza unor standarde și valori europene pe care ar trebui să le respecte și ei, nu doar reprezentanții mass-media. Panoul poate fi accesat aici.
În șirul acțiunilor desfășurate cu ocazia Zilelor Libertății Presei s-a înscris și Marșul Solidarității Presei, eveniment inedit organizat de CJI. Peste 100 de jurnaliști de la diverse instituții din presa națională și locală au participat la acțiunea desfășurată pe 12 mai. Prin acest eveniment, reprezentanții mass-media  au dorit să le reamintească guvernanților despre problemele cu care se confruntă mass-media și să ceară soluționarea lor.
 

 • Asistența juridică
În contextul eforturilor de apărare a libertății presei și a drepturilor jurnaliștilor atunci când aceștia își exercită activitatea profesională, se înscrie și asistența juridică oferită de CJI gratuit jurnaliștilor și organizațiilor media, reprezentanților instituțiilor mass-media sau altor persoane care s-au confruntat cu probleme ce țin de legislația mass-media. În anul 2016, departamentul juridic a oferit consultanță la 22 de solicitanți și a reprezentat gratuită în instanța de judecată în trei cazuri.
Pentru a asigura jurnaliștii cu cunoștințele necesare din domeniul legislației media, CJI a pregătit și distribuit 6 buletine legislative, ce conțin sumarul legilor și modificările în legile existente, informații despre jurisprudența recentă a CEDO cu privire la accesul la informație și libertatea de exprimare. Toate buletinele sunt disponibile pe pagina CJI.

La fel CJI, a reacționat la cazurile de intimidare a jurnaliștilor, proiecte de legi care atentează la libertatea presei, prin difuzarea de declarații. În 2016, au fost difuzate x declarații.
 

 • Campania pentru îmbunătățirea cadrului juridic de reglementare a domeniului publicității
La o primă etapă a acestei campanii, lansată în luna noiembrie, CJI a organizat o dezbatere publică, pe data de 10 noiembrie, în cadrul căreia a fost lansat studiul ”Evaluarea cadrului juridic de reglementare a domeniului publicității și recomandări pentru optimizarea acestuia”. În baza studiului, ulterior vor fi făcute recomandări de amendare a legislației sau chiar de elaborare a unei noi legi.
 
 • Campanie pentru combaterea fenomenului discriminării
În 2015, CJI a desfășurat o amplă campanie împotriva discriminării, care a inclus mai multe activități de informare și sensibilizare:
 
Documentarul oferă cetățenilor informații detaliate privind modul în care pot să-și apere drepturile atunci când sunt sau riscă să fie discriminați. Mai mulți experți din domeniul drepturilor omului explică fenomenul discriminării și vin cu recomandări pentru cetățeni atunci când aceștia se confruntă cu diverse situații de discriminare.

În baza documentarului, au fost realizate 10 istorii de succes cu implicarea diferitor beneficiari din categoriile discriminate (materiale video), care au povestit despre experiența lor în combaterea discriminării, cu scopul de a încuraja persoanele care se simt sau au fost discriminate să nu tolereze încălcarea drepturilor lor și să acționeze.
 

 • publicarea de materiale tematice
CJI a publicat 10 materiale jurnalistice, menite să aducă în atenția mass-media tematica grupurilor minoritare și/sau a categoriilor marginalizate și să încurajeze reflectarea profesionistă a acesteia în subiectele de presă. Materialele au fost publicate pe portalul www.media-azi.md, în limbile română și rusă.

Campaniile au fost desfășurate cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin intermediul Ambasadei  Suediei în  Chișinău și PNUD Moldova.
Asistența juridică a fost acordată în cadrul proiectului Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova” (Civil Rights Defenders).

Activități adiționale menite să contribuie la realizarea obiectivului II:

În 2016, CJI și-a fortificat capacitățile de producție, reușind să lanseze diverse materiale video, care au contribuit la o mai bună realizare a activităților sale de advocacy. Astfel, pe lângă alte producții video, CJI a realizat documentarul ”Moldova, între două lumi”, despre politica externă a Republicii Moldova de la declararea independenței și până în prezent. Documentarul ilustrează diferite etape istorice și contexte care au generat evoluții sau involuții pe segmentul politicii externe.

Lansarea platformei multimedia moldova-azi.md

Pentru a facilita accesul consumatorilor de presă și jurnaliștilor la producțiile video realizate, CJI a lansat moldova-azi.md – o resursă video care însumează toate materialele video realizate până în prezent de către Departamentul Campanii și Producție al CJI. Site-ul este structurat în 5 categorii: Emisiuni, Dezbateri, Documentare, Spoturi și Despre noi. Pe acest portal toți utilizatorii pot accesa și vizualiza de la documentare și spoturi, până la emisiuni de dezbateri sau tutorialele ABC-ul presei.

Monitorizarea mass-media în campania electorală

În perioada 15 septembrie 2016 -13 noiembrie 2016, CJI, în parteneriat cu Asociația Presei Independente, a fost antrenat în procesul de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. În total au fost monitorizate 28 de instituții mass-media: 12 posturi tv, 12 portaluri online și 4 ziare. Pe parcursul perioadei de monitorizare au fost prezentate 7 rapoarte care conțin concluzii și recomandări pentru instituțiile monitorizare. La finalul perioadei de monitorizare a fost prezentat raportul final. Concluziile experților media în urma analizei rapoartelor a fost că majoritatea instituțiilor de presă au picat examenul la maturitatea profesională și informarea obiectivă a cetățenilor.

Monitorizarea a avut loc în cadrul unui proiect finanțat de National Endowment for Democracy (SUA) și Consiliul Europei.

Cluburi de presă

Tradiționalele ședințe ale Clubului de Presă cu participarea jurnaliștilor, reprezentaților autorităților publice locale și centrale, juriștilor, experților media, care au abordat diverse subiecte de actualitate au continuat și în anul 2016. În total, pe parcursul anului au avut loc cinci astfel de evenimente, precum și o discuție neformală cu privire la subiectul drepturilor omului.
Pe data de 29.03.2016, a avut loc o ședință a Clubului de presă, care a adus în vizor subiectul reprezentării femeilor în politică. În cadrul evenimentului au fost prezenți circa 20 de participanți - reprezentanți ai instituției parlamentare, societății civile, dar și jurnaliști.
Un alt Club de Presă a avut loc pe 26.04.2016. În cadrul evenimentului, reprezentanți ai societății civile, precum și ai autorităților naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului au discutat cu jurnaliști de la diverse instituții mass-media probleme stringente ce țin de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat de circa 25 de participanți, în contextul celui de-al doilea ciclu al Evaluării Periodice Universale (EPU) a situației drepturilor omului în Republica Moldova.
 

Ședința Clubului de presă din 18 septembrie 2016.

Despre cum poate fi valorificat potențialul diasporei și care este rolul statului, presei și societății în acest sens s-a discutat pe 18.08.2016, în cadrul altei ședințe a Clubului de Presă. Evenimentul s-a desfășurat în ajunul Zilelor Diasporei și a întrunit reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova (OIM), Biroului pentru Relații cu Diaspora, dar și reprezentanți ai diasporei, care locuiesc de mai mulți ani peste hotare. În cadrul discuțiilor cu cei peste 20 de jurnaliști prezenți la eveniment,
moldovenii stabiliți cu traiul în afara țării au declarat că resimt schimbări spre bine.

Sistemul educațional din Republica Moldova formează șomeri, iar rata de ocupare a forței de muncă în mediul rural a atins cote îngrijorătoare. Aceste concluzii, dar și alte aspecte ale subiectului privind situația din satele din Republica Moldova la capitolul locuri și forță de muncă au fost dezbătute în cadrul ședinței Clubului de Presă din data de 22.09.2016. La eveniment au participat atât reprezentanți ai autorităților centrale și locale, experți, cât și persoane care au dezvoltat o afacere în mediul rural.

În ședința Clubului de Presă din 16.11.2016 s-a adus în discuție subiectul accesului persoanelor cu nevoi speciale în clădirile din R. Moldova, dar și gradul de adaptare a acestora la standardele internaționale. Concluzia enunțată de cei prezenți a fost că majoritatea clădirilor din R. Moldova nu sunt dotate cu rampe de acces, astfel că reprezintă o adevărata provocare pentru persoanele în etate sau cele cu dizabilități locomotorii.

La fel, a fost organizată o ședință neformală care a întrunit reprezentanți ai ONU și CJI, laureați ai Galei ONU, manageri și jurnaliști de la diferite instituții media. Subiectul principal al discuțiilor a fost succesele înregistrate de câștigătorii Galei ONU pentru drepturile omului și realizările din domeniu obținute în 2016.

Evenimentele s-au desfășurat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite în Moldova.

Rezultate:
• CJI a finalizat cu succes o campanie de advocacy în 2016, obținând accesul liber al jurnaliștilor în sala de ședințe a Parlamentului.
• Amendamentele elaborate de CJI la legea privind accesul la informație au fost votate în prima lectură.
• CJI a analizat legislația din domeniul publicității și a făcut recomandări de perfecționare a cadrului legal, inclusiv elaborarea unei noi legi a publicității
• La activitățile de advocacy ale CJI au participat mai mulți reprezentanți ai Parlamentului, factori de decizie, dar și reprezentanți ai mass media.
• Două petiții semnate de 205 persoane care cereau modificarea legii privind accesul la informații au fost expediate în Parlament.

EDUCAȚIE MEDIATICĂ

În 2016, CJI și-a diversificat spectrul de activități menite să promoveze educația mediatică și gândirea critică printre consumatorii de media.

Activități de instruire

 • Lecții de educație mediatică

Lecție de educație mediatică pentru elevi și profesorii din Costești, 11 octombrie 2016
Pe segmentul de instruire, CJI a continuat să organizeze lecții de educație mediatică pentru elevi și liceeni din diverse instituții de învățământ din țară. În cadrul acestor lecții,
au aflat cum funcționează mass-media, care este rolul presei în societate, ce reguli trebuie respectate la scrierea unei știri etc. Lecțiile au fost moderate de jurnaliști cu o vastă experiență în domeniul jurnalistic și cu capacități vaste de analiză a fenomenului de manipulare și de propagandă: Liliana Barbăroșie – jurnalistă la Radio Europa Liberă, Diana Răileanu – jurnalistă la Radio Europa Liberă, Viorica Zaharia – jurnalistă la portalul anticorupție.md, actuala președintă a Consiliului de Presă, Nadine Gogu, directoare CJI. Pentru a înțelege mai bine cum să selecteze sursele de informare, beneficiarii au vizionat și spoturi video produce de CJI: „Știi ce media consumi?”; „Despre știre, pe înțelesul tuturor”; „ABC-ul Presei. Știrea” etc.

În total, CJI a organizat 22 de lecții de educație mediatică, la care au participat 657 de elevi din mai multe localități din țară: Chișinău, Drochia, Fălești, Ștefan Vodă, Rezina, Glodeni, Gotești, Ungheni, Ialoveni, Telenești, Cimișlia, Giurgiulești, etc.

Lecțiile de educație mediatică au fost organizate în cadrul proiectelor „Promovarea educației mediatice și a standardelor profesioniste în presă pentru un public informat” , implementate cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Mass-media și al organizație Civil Rights Defenders din Suedia, partener al CJI.
 

 • European cafe.
Ultimele 2 activități din ciclul European cafe au avut loc la Soroca și la Bălți. În luna martie, la Soroca au participat în jur de 30 de tineri și au discutat cu experți în domeniu despre Răspunsul UE la criza refugiaților și rolul mass-media în acest proces. La Bălți, subiectul abordat cu studenții de la universitatea ”Alecu Russo” a fost Educația mediatică și rolul acesteia în combaterea propagandei și manipulării prin intermediul mass-media. Printre vorbitorii la eveniment au fost expertul media, Ion Terguță, Ivan Sveatcenko, redactor șef-adjunct al portalului NewsMaker.md, Olga Bulat, reporteră la Ziarul de Gardă, și Ruslan Mihailevschi, redactor-șef al ziarului ”SP” din Bălți.

Activități de promovare și informare
 

 • Portalul Mediacritica
În martie 2016, CJI a lansat portalul Mediacritica, o resursă online inedită, destinată
să combată fenomenele propagandei și manipulării în presă și să dezvolte spiritul critic al consumatorilor de media din Republica Moldova. Portalul este bilingv și conține cinci rubrici: Filtrează informația!, Acțiuni, Media în vizor, Observator și ABC-ul presei.
Rubrica „Acțiuni” a prezentat evenimentele organizate de CJI şi partenerii săi, API şi ATJI, în cadrul proiectului ”Campanii media împotriva informației false şi tendenţioase. În cadrul acestei rubrici au fost realizate 80 de materiale.
Rubrica „Media în vizor” a fost prezentă cu exemple de știri, realizate cu derapaje de la „Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti”. La această rubrică au fost publicate 23 de materiale.
Rubrica „Observator” a găzduit studii de caz şi analize realizate de către diverşi experţi media. La această secțiune au fost publicate materiale de analiză și studii de caz, în care, în principal, s-a relatat despre tehnicile de manipulare și propagandă la care au recurs jurnaliștii în reflectarea subiectelor socio-politice. La această rubrică au fost publicate peste 70 de materiale.
Rubrica „ABC-ul presei” este un „dicționar specializat” ce conţine video-uri şi articole care explică principiile pe care este construită presa şi modul în care funcţionează media. În cadrul acestei rubrici au fost realizate 19 materiale video.

În total, pe portalul Mediacritica.md au fost publicate peste 320 de materiale.

În perioada martie-decembrie 2016, Mediacritica.md a acumulat 38735 de vizualizări și 9 609 de utilizatori unici, astfel, lunar, s-au înregistrat, în medie, 4000 de vizualizări.

Odată cu lansarea portalului Mediacritica.md a fost lansat jocul „Eu și presa” (joc interactiv care testează cunoștințele oamenilor despre mass-media). În acest răstimp, jocul a acumulat 1291 de vizualizări și 191 de utilizatori unici.
 

 • Campania de lectură critică a presei „Gândește limpede”
Pentru a promova consumul critic de presă, CJI a lansat Campania „Gândește limpede”, derulată în două etape, în lunile martie și septembrie. 32 de jurnaliști, bloggeri, activiști și actori, care au susținut campania CJI, au îndemnat consumatorii de media din Moldova să fie vigilenți atunci când urmăresc, ascultă sau citesc o știre. Campania a fost intens promovată pe social media (Facebook, Twitter și Odnoklassniki), iar pe portalul Mediacritica.md a acumulat peste 10 mii de vizualizări.

CJI a lansat și un spot video, prin care îndeamnă consumatorii de media să-și diversifice sursele de informare, pentru că numai în acest fel își pot crea o impresie corectă despre ceea ce se întâmplă în realitate.

Portalul este realizat în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația VIP a Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI). Campania de informare este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”.
 

 • Emisiunea Media Azi
În luna mai, în contextul Zilelor Libertății Presei, CJI a lansat emisiunea „Media Azi”. Realizată săptămânal, emisiunea își propune să aducă în prim plan probleme cu care se confruntă în prezent jurnaliștii din mass-media autohtonă, dar și să identifice soluții la ele. La fel, emisiunea are scopul de a ajuta consumatorii de media să înțeleagă specificul activității mass-media, astfel încât să fie mai critici față de produsele media, reducând din riscul de a fi dezinformați sau manipulați.
Pe parcursul anului 2016, CJI a realizat 28 de emisiuni, care sunt disponibile pe portalul www.moldova-azi.md, dar și pe www.mediacritica.md.
 
 • Hackathonul Puterea a cincea
În perioada 1-3 iulie, CJI a organizat cea de-a doua ediție a Hackathon-ului – Puterea a cincea, în cadrul căreia participanții au lucrat la dezvoltarea unor idei de proiecte și aplicații, care să promoveze educația mediatică. În total, la eveniment s-au înscris 80 de participanți din Republica Moldova, 5 din Ucraina, 4 din Georgia și 1 din Armenia. Printre aceștia s-au regăsit dezvoltatori IT, programatori, jurnaliști, designeri, bloggeri, activiști civici, consumatori media etc.
Pe parcursul celor trei zile, echipele au lucrat la aplicații, care să îi ajute pe consumatorii de media să filtreze informația și să depisteze manipularea. Participanții au fost asistați de experți naționali și internaționali, care au făcut prezentări și master-class-uri pe teme precum: educația mediatică, propaganda, instrumente de combatere a propagandei etc.

Al doilea hackathon de media „Puterea a cincia” organizat la Chișinău de CJI, 1-3 Iulie 2016.

La final, 3 echipe care au acumulat cel mai mare punctaj de la juriu, au fost desemnate câștigătoare a câte un premiu în valoare de 2000 de euro pentru a-și pune în practică ideile.

 • DIY News (Do It Yourself News) – platforma dezvoltată de echipă va putea fi  accesată de orice utilizator de Internet, iar acolo să realizeze propria ştire video. Asta se poate întâmpla dacă persoanele răspund corect la cele şase întrebări de bază într-o ştire. 
 • Trolless – aplicaţia constă în depistarea profilurilor false de pe rețelele de socializare ale așa zișilor troli. Acest lucru va fi posibil prin instalarea unui plug-in special creat de autorii aplicației.
 • Caucasus Hack Pack (Georgia și Armenia) – această echipă își propune să dezvolte un joc interactiv care să îi ajute pe elevii din şcoli să depisteze manipularea şi să gândească critic. Profesorii urmează să testeze cunoștințele elevilor înainte și după utilizarea aplicației, care îi va învăța să depisteze pozele și video-urile manipulatoare, credibilitatea surselor etc.
 
 • Campanie pentru promovarea curriculei în școli
La 23 iunie, CJI a organizat o masă rotundă cu participarea diferitor reprezentanți ai Ministerului Educației și ai direcțiilor de învățământ raionale, profesori din instituțiile de învățământ preuniversitar, experți media, în cadrul căreia a fost prezentat studiul Dezvoltarea unei culturi media printr-o educație media adecvată. Ulterior, CJI a format un grup de lucru care a elaborat o curricula pentru treapta primară.

Aceste activități au fost realizate în cadrul proiectului ”Consolidarea libertății de exprimare în Republica Moldova” implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare din Germania.
 

 • Studii și rapoarte de monitorizare
În anul 2016, la solicitarea CJI a fost realizate două sondaje, care au măsurat percepția consumatorilor de știri socio-politice privind informațiile false și tendențioase în mass-media. Potrivit primul sondaj, realizat în perioada 27 ianuarie – 1 februarie 2016, 51 la sută din respondenți consideră că ar putea înțelege când un material din mass-media este manipulator sau propagandistic, în timp ce 47% se simt mai degrabă nepregătiți să facă față acestui fenomen. Datele celui de-al doilea sondaj, realizat în perioada 1-18 septembrie, arată că 60% din consumatorii de știri socio-politice din Moldova consideră că au abilitățile necesare pentru a înțelege când un material din presă este manipulator și propagandistic

Pe parcursul anului 2016, CJI a monitorizat 12 instituții media (cu acoperire națională, care produc conținut în limbile română şi rusă) – portaluri de știri, versiuni online ale publicațiilor săptămânale şi posturi TV, cu scopul de a depista principalele greşeli comise de jurnalişti, cu intenţie sau fără, la relatarea faptelor și de a spori vigilența consumatorilor de media faţă de sursele de informare nesigure. În acest sens, CJI a realizat trei rapoarte trimestriale de monitorizare, care au fost lansate fiecare în cadrul unei conferințe de presă.
Elemente de propagandă, dezinformare şi război informaţional în spaţiul mediatic autohton” (1 noiembrie 2015- 31 ianuarie 2016), „Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton” (1 februarie- 30 aprilie) „Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton” (1 mai - 1 august)
Cele trei rapoarte trimestriale de monitorizare au fost realizate în 3 limbi (română, rusă și engleză) și au fost publicate pe portalurile Mediacritica.md și Media-Azi.md.

Studiile au fost realizate în cadrul Campaniei media împotriva informației false şi tendențioase, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația VIP a Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI). Campania de informare este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”.

Rezultate:

 • Un portal ce promovează gândirea critică și combate manipularea –www.mediacritica.md - este accesibil pentru consumatorii media, începând cu 2016; peste 230 de materiale au fost publicate pe această platformă;
 • Mai mult de 650 de elevi au fost inițiați în educația mediatică în cadrul celor 22 de lecții organizate de CJI;
 • 28 de emisiuni destinate să ajute consumatorii de media să înțeleagă particularitățile domeniului mediatic au fost realizate și difuzate de CJI;
 • Trei aplicații menite să promoveze gândirea critică au fost elaborate în cadrul celui de-al doilea hackathon, organizat de CJI;
 • Două campanii de promovare a educației mediatice au fost desfășurate de CJI, care s-au soldat cu elaborarea curriculumului Educației media în școlile primare.
 • A fost măsurată percepția consumatorilor de media privind manipularea și propaganda, prin intermediul a două sondaje.
 • A fost evaluat comportamentul mass-media în reflectarea campaniei electorale, mass media monitorizate fiind încurajate să adere la standardele etice și profesionale
DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Dezvoltarea organizațională constituie unul din obiectivele strategice ale CJI. Mai multe politici elaborate cu ajutorul experților pe parcursul anului 2015 au început să fie aplicate în 2016.
La fel, mai mulți membri ai echipei CJI au participat la diverse instruiri pe parcursul anului 2016, axate pe managementul proiectelor, fundraising, comunicare și PR.

ADUNAREA FONDATORILOR CJI/CONSILIUL DE ADMINSITRARE CJI

Adunarea fondatorilor CJI

 • Corina Cepoi
 • Nicolae Negru
 • Alexandru Canţîr
 • Angela Sîrbu
Membrii Consiliului de Administrare al CJI:  
 • Ion Terguță  
 • Alina Țurcanu  
 • Rodica Mahu  
 • Igor  Cașu
 • Dumitru Ciorici  
 • Mihail Sirkeli  
 • Ruslan Mihalevschi  
 • Vadim Șterbate  
 • Liudmila Topal
Nadine Gogu directoare CJI ngogu@ijc.md
Ina Grejdeanu ofiţer de dezvoltare strategică igrejdeanu@ijc.md
Cristina Bobârcă şefă a Departamentului Instruire şi Comunicare cbobirca@ijc.md  
Rodica Catareu coordonatoare de programe, Departamentul Instruire şi Comunicare coordonator@ijc.md

 

Natalia Sarioglo coordonatoare de programe, Departamentul Instruire şi Comunicare nsarioglo@ijc.md
Liliana Croitor asistentă proiecte, Departamentul Instruire şi Comunicare info@ijc.md
Zinaida Gheaţă coordonatoare de programe, Departamentul juridic mlu@ijc.md
Olga Lanovaia reporteră al portalului www.media-azi.md otiganescu@ijc.md
Tatiana Corai editoră a portalului www.media-azi.md tcorai@ijc.md
Veronica Marin coordonatoare academică, Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism vmarin@scoaladejurnalism.md
Sorina Ștefârță directoare, Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism Sorina.stefarta@scoaladejurnalism.md
Denis Rusu cameraman/editor de imagine rusu.denis88@gmail.com
Angela Maximenco contabilă-şefă accountant@ijc.md
Tamara Camerzan / Elena Ciumac contabilă contabil@ijc.md
Profor Ion coordonator resurse tehnice crt@ijc.md
Cristina Zavatin coordonatoare de programe czavatin@ijc.md