Eşti aici

​ONG-urile de media condamnă acțiunile abuzive ale forțelor de ordine, îndreptate împotriva jurnaliștilor

16 Decembrie 2020
1997 de afişări
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă acțiunile abuzive ale angajaților Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) împotriva jurnaliștilor, care își exercită misiunea de informare a cetățenilor asupra evenimentelor de interes public.

Potrivit reporterei Jurnal TV, Iulia Sarivan, la 16 decembrie 2020, în timp ce se afla în scop jurnalistic la protestul din fața Parlamentului Republicii Moldova, ea a devenit victima agresiunilor mascaților, care i-au aplicat gaze lacrimogene. De rând cu jurnalista, și un cameraman al postului Pro TV a avut de suferit de pe marginea acțiunilor abuzive ale forțelor de ordine.

Reamintim că, în virtutea prevederilor Legii cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, utilizarea mijloacelor speciale de către carabinier poate avea loc în strictă conformitate cu cerințele stabilite de lege și numai în cazul apariției necesității de a asigura respectarea cerințelor legale de către persoanele care încalcă ordinea publică și întreprind acțiuni ilegale.

Totodată, legea instituie obligația carabinierului să-și desfășoare activitatea profesională exclusiv în baza și întru exercitarea legii, fiind obligat să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană.

Utilizarea gazelor lacrimogene în raport cu jurnaliștii aflați în exercițiul misiunii de informare a cetățenilor asupra problemelor de interes public, conduita cărora nu constituia sub nicio formă un pericol pentru ordinea și securitatea publică, constituie o practică ilegală ce subminează libertatea presei.

Subliniem că, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea privind libertatea de exprimare, statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei și nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-media să răspândească informații de interes public decât în condițiile legii. Mai mult, alin. (5) al aceluiași articol prevede că împiedicarea ilegală intenționată a activității mass-mediei atrage răspundere penală.

Organizațiile semnatare condamnă cu vehemență acțiunile abuzive și ilegale ale angajaților IGC, îndreptate împotriva jurnaliștilor, și semnalează inadmisibilitatea tolerării unor astfel de încălcări grave.

Conform art. 7 din Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, controlul asupra activităţii IGC este exercitat de către Parlament, Președintele Republicii Moldova, Guvern, Ministerul Afacerilor Interne, în limita competenţelor cu care aceștia sunt învestiți prin lege.

În legătură cu cele sus-menționate, solicităm Ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu, în virtutea atribuțiilor legale ce-i revin:

  • să ia act de încălcările comise de către angajații IGC;
  • să înainteze demersurile prevăzute de lege în vederea constatării și sancționării faptelor comise de către reprezentanții forțelor de ordine;
  • să prezinte public informații privind măsurile întreprinse ulterior sesizării;
  • să asigure informarea și instruirea corespunzătoare a angajaților IGC, în vederea contracarării și prevenirii pe viitor a unor astfel de practici.
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Asociația Presei Electronice
Centrul de Investigații Jurnalistice
Comitetul pentru Libertatea Presei 
Asociația Telejurnaliștilor Independenți  
Centrul  „Acces-Info”
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic