Eşti aici

Apel public către Consiliul Audiovizualului: Solicităm autorității publice să-și onoreze cu bună-credință obligația de asigurare a interesului public în domeniul audiovizualului

06 Iulie 2021
1388 de afişări
În contextul practicilor administrative defectuoase ale Consiliului Audiovizualului, create în timpul exercitării atribuțiilor sale funcționale pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Coaliția Civică Alegeri Libere și Corecte, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile neguvernamentale de media, semnatare ale prezentului apel:
 
 • Subliniază rolul primordial al Consiliul Audiovizualului (CA) în promovarea și protejarea  interesului public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură;
 • Reamintesc că, în virtutea prevederilor legale, CA reprezintă garantul interesului public în domeniul audiovizualului;
 • Notează că legislația actuală oferă autorității publice CA vaste mecanisme juridice în vederea exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării legii de către furnizorii de servicii media audiovizuale;
 • Semnalează inadmisibilitatea tolerării conduitei unor furnizori care sfidează flagrant prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, pe cele ale Regulamentului privind conținuturile media audiovizuale, ale Codului electoral, precum și prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
 • Subliniază caracterul prejudiciabil al faptelor unor furnizori de servicii media audiovizuale și menționează că acestea încalcă grav dreptul constituțional la informare corectă, garantat prin lege tuturor cetățenilor;
 • Consideră drept regretabilă practica invocării nejustificate de către CA a libertății de exprimare drept pretext pentru adăpostirea unor furnizori de sancțiuni. Libertatea cuvântului, ca valoare umană, are limite tocmai pentru a rămâne o valoare;
 • Își exprimă profundul regret în legătură cu refuzurile arbitrare ale CA de a monitoriza conduita furnizorilor pe parcursul întregii perioade electorale și rezistența manifestată în examinarea petițiilor cetățenilor și membrilor societății civile ce semnalau încălcări grave;
 • Exprimă nedumerirea în raport cu toleranța nejustificată și inexplicabilă a autorității în raport cu furnizorii care au reflectat campania electorală la alegerile parlamentare anticipate, sfidând în mod evident și cert prevederile legislației în vigoare;
Solicită Consiliului Audiovizualului ca, în virtutea atribuțiilor prevăzute de lege:

 

 • Să-și exercite atribuțiile de supraveghere și control cu maximă diligență și bună-credință;
 • Să dispună efectuarea monitorizării conduitei furnizorilor de servicii media audiovizuale pe durata întregii perioade electorale;
 • Să reacționeze prompt și eficient la cazurile când sunt atestate derogări de la prevederile legislației media audiovizuale;
 • Să nu admită desconsiderarea eforturilor propriei Direcții de monitorizare prin neglijarea abaterilor grave comise de unii furnizori, reflectate în rezultatele propriilor rapoarte de monitorizare;
 • Să ridice la rang de prioritate interesul public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației și să remedieze practica administrativă păguboasă creată pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. 
Membrii Coaliției Civice Alegeri Libere și Corecte:

 

Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
Centrul CONTACT
Asociaţia Promo-LEX
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Institutul pentru Politici si Reforme Europene (IPRE)
Agenția pentru Dezvoltare Regională „HABITAT”, Rezina           
Agenția de știri „DECA-Press”
AO „Pro-Tineret”,  s. Borogani, Leova        
AO „Vatra Satului”, or. Cahul          
AO „Generația Mea”, Chișinău        
AO „Tezaurul”, Cahul          
AO „Soarta”, Soroca 
AO „Tinerele Femei Cernoleuca”, Dondușeni        
AO „Ecologie și Sănătate Publică”, Soroca 
AO „Народное Согласие”, Ciadîr-Lunga   
AO „Keystone Human Services International Moldova Association”, Chişinău
Asociația „ECOU – XXI”, Taraclia  
Asociația regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „VESTA”
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova, (Alianța INFONET)
Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului (CCIDO), Ialoveni        
Centrul de Dezvoltare Regională „Stabilitate”, Comrat      
Centrul de tineret „Piligrim-Demo” din Găgăuzia, Comrat
Centrul de Politici și Reforme Structurale din Republica Moldova (CPR), Chișinău        
IDIS „Viitorul”, Chişinău     
Institutul pentru Democrație, Comrat          
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Chișinău       
Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), Chișinău      
Asociația RADIOVISION, Chișinău
Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale ECOU, Cahul         
Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice (CAPE) 
 
Membrii platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic:

 

Asociația Experts for Security and Global Affairs Moldova
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Centrul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
Centrul Regional CONTACT-Bălți
Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM)
Expert Grup
IDIS Viitorul
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM)
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
IM Swedish Development Partner
LDA-Moldova
Transparency International-Moldova (TI-Moldova)
Amnesty International Moldova

 
Organizațiile neguvernamentale de media:

 

Asociația „Media Guard”
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Asociația Presei Electronice
Asociația Presei Independente
Centrul  ”Acces-Info”
Centrul de Investigații Jurnalistice
Centrul pentru Jurnalism Independent
Comitetul pentru Libertatea Presei 
RISE Moldova