Eşti aici

Ce poate face jurnalistul acționat în justiție dacă dosarul său ajunge să fie judecat de către un magistrat vizat anterior în articolele sale critice?

30 Iulie 2021
4974 de afişări
Întrebare: Protagonistul unui articol publicat de către redacția noastră ne-a acționat în instanță pentru o pretinsă defăimare. Dosarul, ajuns pe rolul instanței din Chișinău, a fost repartizat unui judecător despre care jurnaliștii noștri au relatat mai devreme în câteva investigații. Articolele făceau referire la modul suspicios de accedere a magistratului în funcție și averile impunătoare pe care le dețin el și familia sa. Suntem îngrijorați de faptul că judecarea cauzei de către acest magistrat va reprezenta o bună oportunitate de răzbunare pentru cele scrise de redacția noastră.
 
Ce putem face în acest caz?
 
Răspuns: Pentru a proteja interesele participanților la proces și a asigura că ei beneficiază de o judecată corectă, legiuitorul a prevăzut anumite situații în care un magistrat este oprit să ia parte la judecarea unei cauze. Este vorba despre situațiile când judecătorul:
 
  • a participat la judecarea anterioară a cauzei, având calitatea de martor, grefier, executor judecătoresc ș.a.;
  • este rudă cu vreun participant la proces sau cu judecătorul care a judecat aceeași cauză ori este în relații de rudenie cu un alt membru al completului de judecată;
  • este reprezentantul legal al uneia dintre părți;
  • şi-a comunicat deja opinia asupra cauzei care se judecă;
  • are un interes personal, direct sau indirect, în soluționarea cauzei ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea lui.
 
Așadar, în oricare dintre situațiile prevăzute mai sus, legea pune la dispoziția judecătorului și a participanților la proces două mecanisme: declarația de abținere și cererea de recuzare.
 
Întâi de toate, anume judecătorul este cel care trebuie să determine dacă poate sau nu să participe la judecata unei cauze civile, având obligația de a înainta o declarație de abținere în cazul existenței circumstanțelor ce-i pot știrbi din obiectivitate şi nepărtinire.
 
Dacă magistratul nu s-a abținut însă de la soluționarea pricinii, în calitate de parte în cauză, aveți posibilitatea legală de a formula, înainte de începerea dezbaterilor cauzei în fond, o cerere de recuzare.
 
În cazul de față, partea motivantă a solicitării se va referi la faptul că judecătorul a fost vizat anterior în investigațiile jurnalistice ale pârâtului pe dosar. Mai exact, redacția va trebui să sublinieze caracterul acerb al criticilor aduse magistratului în articolele publicate și în ce măsură acestea ar putea să afecteze obiectivitatea și nepărtinirea judecătorului căruia i-a fost dedusă soluționarea cauzei.
 
Cererea de recuzare este distribuită aleatoriu către un alt judecător al instanței și se examinează în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul repartizării.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.
 

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

 

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.