Eşti aici

Dreptul de acces la informațiile de interes public vs. protecția secretului fiscal

13 August 2021
3063 de afişări
Întrebare: Redacția noastră s-a confruntat cu o serie de refuzuri din partea unor autorități fiscale care invocau că informația pe care le-am solicitat-o constituie secret fiscal. Din câte cunoaștem, acest aspect a fost abordat recent de către Curtea Constituțională.

Ce exact a spus instanța și în ce măsură constatările ei ne vor afecta activitatea jurnalistică?

RăspunsLa 10 august 2021, Curtea Constituțională (CC) a examinat dacă definiția legală a secretului fiscal se pliază spiritului Constituției sau nu. Potrivit legii, această sintagmă semnifică „orice informație de care dispun organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informația despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepția informației despre încălcarea legislației fiscale”.

La modul practic, definiția secretului fiscal este atât de vagă și ambiguă, încât permite cu ușurință autorităților publice să refuze oricând să le furnizeze reprezentanților mass-media informațiile solicitate. Întrucât acest tip de date aparține contribuabililor și constituie un bun public, restricționarea accesului trebuie efectuată numai în baza unor argumente clare și convingătoare.

În hotărârea sa, CC a examinat cât de „corectă” este îngrădirea accesului la informație în lumina prevederii din Codul fiscal, analizând trei aspecte:

  • dacă limitarea accesului la informație este „prevăzută de lege”;
  • dacă aceasta urmărește un scop legitim;
  • dacă există un echilibru corect între îngrădirea dreptului de acces la informație și necesitatea de a proteja secretul fiscal.
 
Referindu-se la primele două aspecte, Curtea a reținut că ingerința în dreptul de acces la informație este prevăzută de lege și urmărește un scop legitim. La analiza echilibrului just dintre principiile concurente CC a avut însă ceva de obiectat. Instanța a reținut că Serviciul Fiscal de Stat (SFS) tratează orice informație pe care o deține drept secret fiscal. Cu toate acestea, unele dintre aceste date nu pot fi încadrate în această categorie şi nu trebuie să fie excluse din sfera interesului public. Mai mult, pot exista informații care, deși constituie secret de stat, trebuie să fie dezvăluite pentru că interesul public de a cunoaște informația are o pondere mai mare decât necesitatea protejării confidențialității datelor.
 
Curtea a notat că este de datoria funcționarilor responsabili din cadrul organelor fiscale și a judecătorilor să analizeze circumstanțele fiecărui caz și să determine dacă datele solicitate de către jurnaliști se încadrează în categoria secretului fiscal și/sau dacă interesul public de a cunoaște informația prevalează.
 
Altfel spus, odată cu emiterea acestei hotărâri, furnizorii de informație nu vor mai fi îndreptățiți să invoce mecanic „secretul fiscal” drept pretext pentru toate refuzurile ce le oferă jurnaliștilor. Or, până nu demult, orice informație deținută de către autoritățile fiscale rămânea intangibilă pentru mass-media, fiind tratată în toate cazurile drept date fiscale confidențiale. 
 
De acum înainte, atât funcționarii, cât și judecătorii care se confruntă cu asemenea cazuri vor trebui să asimileze tehnica punerii în balanță a dreptului de acces la informație și a necesității de a proteja confidențialitatea datelor fiscale.

 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.
 
Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

 

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.