Eşti aici

ONG-urile de media își exprimă îngrijorarea în raport cu repercusiunile constatărilor CSJ asupra dreptului de acces la informație

30 Iunie 2020
1117 afişări
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu pericolul constatării inaplicabilității Legii privind accesul la informații – act normativ care asigură accesul tuturor cetățenilor la informațiile de interes public și care reprezintă un instrument de bază al mass-mediei în desfășurarea activității jurnalistice.

La 17 iunie 2020, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a emis o decizie de natură să genereze un impact negativ asupra exercitării și revendicării dreptului de acces la informațiile de interes public.

Mai exact, în timp ce în Parlament se desfășoară audieri publice cu privire la evaluarea impactului Legii privind accesul la informație și a propunerilor de modificare a acesteia, instanța supremă a constatat că Legea privind accesul la informație este căzută în desuetudine, statuând în acest sens că, legea vizată a devenit inaplicabilă odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, la 1 aprilie 2019. Prin urmare, în exercitarea și apărarea dreptului de acces la informațiile de interes public se vor aplica, în exclusivitate, prevederile Codului.

Constatările magistraților CSJ, deciziile cărora servesc drept repere de uniformizare în jurisprudența națională, pot genera o practică judiciară defectuoasă. Totodată cele statuate de instanța supremă, duc la apariția a numeroase problematici legate de exercitarea, valorificarea și revendicarea dreptului de acces la informațiile de interes public, printre care:

  • Imposibilitatea adresării cererilor de solicitare a informației în adresa furnizorilor, care nu se includ în categoria instituțiilor/autorităților publice;
  • Imposibilitatea aplicării sancțiunilor contravenționale (art. 71 Cod contravențional) pentru încălcarea legislației privind accesul la informație;
  • Extinderea termenului de oferire a răspunsului de către furnizor la cererile formulate de către solicitanți;
  • Parcurgerea obligatorie de către solicitantul de informații a procedurii prealabile prevăzute de Codul administrativ.
Subliniem că reprezentanții mass-media se confruntau și până acum cu o multitudine de obstacole și dificultăți în obținerea informațiilor de interes public, iar în contextul celor evocate de către Colegiul CSJ, constatăm cu îngrijorare existența unui pericol de natură să genereze îngrădiri ale dreptului constituțional de acces la informație.

În legătură cu cele sus enunțate, lansăm un apel Parlamentului Republicii Moldova, Consiliului Superior al Magistraturii și Plenului Curții Supreme de Justiție, ca în virtutea atribuțiilor legale ce le revin:

  • să asigure un cadru legal suficient, eficient și funcțional în domeniul accesului la informații, în special, prin examinarea și adoptarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, în scopul îmbunătății accesului la informațiile de interes public, elaborat de experții ONG-urilor de media și transmis Parlamentului în iunie 2020;
  • să întreprindă măsurile necesare pentru remedierea și ameliorarea impactului constatărilor CSJ asupra exercitării, valorificării și revendicării dreptului de acces la informație;
  • să nu admită îngrădiri și limitări ale dreptului constituțional de acces la informațiile de interes public.
 
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Asociația Presei Electronice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Asociația Telejurnaliștilor Independenți 
Centrul  „Acces-Info”
RISE Moldova