Eşti aici

Termen extins: selecție de oferte pentru realizarea unei cercetări privind piața mass-media din Republica Moldova

12 August 2021
4674 de afişări
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, invită cercetători sau echipe de cercetători interesați să depună cereri de oferte pentru realizarea unei cercetări privind piața mass-media din Republica Moldova.

Obiectivele studiului: Studiul va evalua situația de pe piața mass-media din Republica Moldova, oferind date privind dimensiunea și evoluțiile/involuțiile de pe această piață; analiza audienței și a pieței de publicitate.

Cercetarea urmează să ofere, în principal, următoarele date de referință privind situația pe segmentele audiovizual (TV și radio), online (portaluri web și rețele de socializare) și print (ziare și reviste):
· Caracteristicile pieței mass-media (definirea acesteia și analiza generală a segmentelor).
· Factorii interni și externi care stimulează sau obstrucționează dezvoltarea pieței (politici, juridici, economici, sociali, tehnologici și de mediu - Analiza PESTL).
· Peisajul competițional (cu accent pe liderii pe piață și tranzacțiile care au schimbat piața în ultimii ani, produsele media și calitatea acestora, rating/popularitate, fondatori/beneficiari finali, cifre de audiență, cifre de afaceri etc.)
· Profilul publicului-țintă (consumatorii și preferințele lor, din perspectiva vârstei, sexului, locului de reședință, nivelului de educație și etnie).
· Potențialul pieței de publicitate (tendințele și ritmul de creștere, factorii de influență asupra pieței, actorii principali pe piață (clienți de publicitate și canalele principale de promovare), pronosticuri).
· Potențialul pieței media din Republica Moldova, tendințe și pronosticuri de dezvoltare pentru 2022.

Perioada contractului: Septembrie-Decembrie 2021

Cercetătorii selectați urmează să:
· colecteze, centralizeze, analizeze și să interpreteze datele din piață referitoare la domeniile menționate mai sus;
· elaboreze un studiu analitic în limba română ce va include date despre piața de media și publicitate în Republica Moldova;

Calificarea și experiența necesare pentru executarea contractului:
· Cel puțin 3 ani de experiență în efectuarea cercetărilor mass-media.
· Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor analitice.
· Experiență anterioară în efectuarea studiilor de piață mass-media va constitui un avantaj.

Oferta tehnică va include:
· Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, care va include, între altele, și planul de acțiuni;
· Lista cercetărilor efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional, cu link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
· CV-urile experților

Oferta financiară va include:
· Bugetul cercetării în MDL, calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe);

Criterii de evaluare a ofertelor:
· Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
· Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni.
· Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu termenii de referință.
· Integritate, bună reputație profesională, absența oricăror conflicte de interese cu organizațiile media din Moldova.
· La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: igrejdeanu@ijc.md.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 9 septembrie 2021, orele 17:00

CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar candidații preselectați.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților.

CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Concursul de selecție a ofertelor pentru realizarea unei cercetări privind piața mass-media din Republica Moldova a fost lansat în cadrul proiectului „Consolidarea sustenabilității mass-media din Moldova”, implementat de CJI cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA la Chișinău în perioada iulie 2021-februarie 2022.