Eşti aici

Vizite de studiu în țările UE pentru jurnaliștii din Moldova

10 Octombrie 2014
3870 de afişări
10.10.2014, Chişinău - Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță concurs pentru jurnaliștii care doresc să participe la un program de vizite de studiu în România, Cehia și Ungaria. Vor fi formate trei echipe a câte 4-5 jurnaliști din toate regiunile R. Moldova, inclusiv UTA Gagauz-Yeri și regiunea transnistreană, care vor efectua vizite de studiu în una din țările menționate, în noiembrie 2014. Vizitele de studiu sunt organizate cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”.

Cine: jurnaliști din presa scrisă, online, TV și Radio interesați de promovarea integrării europene a R. Moldova, cu experiență în mass-media de cel puțin 2 ani, cu abilități de comunicare în limba engleză, să aibă motivația și abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural.
Obiectivul: vizitele de studiu sunt organizate pentru a facilita schimbul de experiență și de tehnici privind mediatizarea subiectelor ce țin de UE, a valorilor europene și rolul mass-media în procesul de integrare în comunitatea europeană a țării noastre.
Dosarul de participare la concurs va conține:

  • formularul standard în care se va specifica (1. destinația aleasă și motivația alegerii făcute, 2. cel puțin 2 materiale ce vor fi realizate după vizită, precum și modul în care vor fi promovate rezultatele vizitei); Descarca formularul
  • o scrisoare de susținere (semnată și ștampilată) din partea redacției, prin care este confirmat faptul că materialele vor fi publicate. Termenul de publicare a materialelor este 30 noiembrie 2014.
Dosarele se pot depune la CJI până la 17 octombrie 2014, ora 18.00 sau pot fi trimise la adresa coordonator@ijc.md. Dosarele trimise după data limită nu vor fi analizate.

Persoana de contact: Cristina Bobârcă, Șefa Departamentului Instruire și Comunicare, tel. 022 213 652.
Notă: candidații trebuie să posede pașaport biometric sau să-și perfecteze viza de sine stătător.

Vizitele de studiu se desfășoară în cadrul proiectului “Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene”, implementat de CJI. 
Organizarea vizitelor de studiu este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).