You are here

Citește astăzi

The Independent Journalism Center (IJC) launches a series of activities to promote gender equality within the...
Elaborarea proiectului de lege a fost dictată de necesitatea stringentă de îmbunătăţire a reglementărilor în domeniu de o...
The production of the draft law was dictated by the stringent need to improve regulations in advertising in a manner that...
Разработка законопроекта была продиктована острой необходимостью совершенствовать правовые нормы в данной сфере с тем, чтобы...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează o serie de activități de promovare a egalității de gen în cadrul...
We find that national authorities interpret the provisions of the Law on Protection of Personal Data in a restrictive manner...
Constatăm că autorităţile naţionale interpretează într-o manieră restrictivă prevederile Legii privind protecţia datelor cu...
Констатируем, что национальные органы власти ограничительно толкуют положения Закона о защите персональных данных в отношении...