Eşti aici

Campania CJI care-și propune să îmbunătățească legislația cu privire la datele cu caracter personal din perspectiva asigurării libertății de exprimare și a accesului la informație

16 Iunie 2017
30116 afişări
Constatăm că autorităţile naţionale interpretează într-o manieră restrictivă prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal în privinţa jurnaliştilor, care au sarcina constituţională de a informa publicul asupra chestiunilor de interes public. Furnizorii de informaţii deseori nu aplică acele criterii esențiale, referitoare la echilibrarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal şi a dreptului la libertatea de exprimare şi de informare. Legea definește datele cu caracter personal fără să țănă contde categoria informaţiilor de interes public şi a datelor cu caracter personal care pot deveni informaţii de interes public. Astfel de prevederi ar trebui introduse în scopul unei corelări legislative. În situaţia în care anumite date personale indică afectarea capacităţii de exercitare a funcţiei publice în cazul unei persoane care exercită o astfel de funcţie, accesul la acele date trebuie permis, întrucât este în interesul publicului să le cunoască. Prevederile art. 11 din Legea cu privire la libertatea de exprimare sunt corecte, deoarece protejează dreptul la viaţa privată şi, în acelaşi timp, permit opiniei publice să controleze capacitatea de exercitare a funcţiei publice de către guvernanţi şi de toţi cei care sunt plătiţi din bani publici.
 
Se recomandă stabilirea în textul legii cu o mai mare precizie a condiţiilor în care prelucrarea datelor cu caracter personal este legală: să fie determinate specificaţiile entităţilor (care prelucrează date cu caracter personal în scopuri jurnalistice) cărora le pot fi divulgate datele cu caracter personal, a limitărilor în funcţie de scop, a perioadei de stocare şi a altor măsuri pentru a garanta o prelucrare legală şi echitabilă. Se recomandă excluderea obligaţiei jurnaliştilor de a indica scopul prelucrării datelor cu caracter personal la solicitarea informaţiilor personale.
 
 Activități derulate în cadrul campaniei:
  1. Elaborarea studiului ”Protecția datelor cu caracter personal vs libertatea de exprimare și informare”
  2. Dezbatere publică în cadrul căreia a fost prezentat studiul ” Protecția datelor cu caracter personal vs libertatea de exprimare și informare”.
Activități care urmează a fi implementate/efectuate în cadrul campaniei:
  1. Elaborarea amendamentelor la Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
  2. Dezbatere publică în cadrul căreia vor fi prezentate amendamentele la Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
  3. Expedierea amendamentele la Legea privind protecția datelor cu caracter personal în Parlament.
  4. Campania de promovare a amendamentelor elaborate și expediate în Parlament de către CJI prin petiții, materiale jurnaliști, emisiuni, spoturi, etc.
Campania este desfășurată cu sprijinul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, prin intermediul Ambasadei Suediei la Chișinău.