Eşti aici

O lege mai bună pentru jurnaliști, un cetățean mai informat!

15 Iunie 2017
2942 de afişări
Campania „O lege mai bună pentru jurnaliști, un cetățean mai informat!”  își  propune să amelioreze cadrul legal privind accesul la informație și să înăsprească sancțiunile din Codul Contravențional pentru cei care vor încălca intenţionat dispoziţiile legale privind accesul la informaţie.

Practica arată că cererile cu privire la accesul la informaţie sunt examinate în mod eronat timp de 30 de zile, termen stabilit pentru examinarea petiţiilor. Funcționarii sunt induși în eroare de Art.15 (1) al Legii privind accesul la informație, care prevede că cererile scrise privind accesul la informaţie vor fi înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la petiţionare. Prin urmare, pentru a evita pe viitor examinarea eronată a cererilor de acces la informație în după prevederile Legii cu privire la petiționare, propunem ca cererile scrise cu privire la accesul la informaţie să fie înregistrate într-un registru special, numit „Registrul de evidenţă şi control al cererilor cu privire la accesul la informaţie”. Considerăm exagerate termenele de furnizare a informaţiei – „nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii” (sau circa 20 de zile calendaristice) – şi propunem reducerea termenelor până la cel mult 10 zile calendaristice. În ţările membre ale Uniunii Europene termenele de furnizare a informaţiei variază, însă de regulă sunt mai mici decât în Republica Moldova. Considerăm că trebuie stabilite sancţiuni mai dure pentru nerespectarea prevederilor legale. Articolul 71 al Codului Contravenţional prevede că încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Stabilirea unor sancţiuni mai dure pentru nerespectarea prevederilor Legii privind accesul la informaţie ar putea disciplina instituţiile de stat, oferind garanții suplimentare pentru aplicarea uniformă a prevederilor legale.

Precizăm că modificările la Codul contravențional au intrat în vigoare în martie 2017, iar cele care vizează Legea privind accesul la informație au fost votate doar în primă lectură în iulie 2016 și așteaptă să fie votate în lectura a doua.

Activități derulate în cadrul campaniei:

  1. Activități de advocacy: Lansarea spotului „Accesul la informație este garantat prin lege ” ,  dezbatere publică și club de presă.

  2. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii privind accesul la informație și al Codului Contravențional

  3. Remiterea în adresa Parlamentului, spre examinare a setului de propuneri de modificare a Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație și a Codului contravenţional al Republicii Moldova

  4. Dezbatere publică la tema „Modificarea și completarea Legii cu privire la accesul la informație: între progrese și regrese”

  5. Expedierea la Parlament a petiției care vizează legea privind accesul la informație

Această campanie este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.