You are here

Declaratii

Media NGOs condemn the intention of the President of the Supreme Court of Justice (SCJ) Mihai Poalelungi to promote reinstating criminal liability...

29 iulie 2013

Prin prezentul apel organizațiile neguvernamentale de media își manifestă îngrijorarea privind includerea, în proiectul...

Organizațiile neguvernamentale de media şi-au manifestat îngrijorarea printr-un apel public către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)...

В публичном обращении к Высшему совету магистратуры (ВСМ), неправительственные организации в области средств массовой информации выразили свою...

Media NGOs shared their concern in a public appeal to the Superior Council of the Magistracy (SCM) about the inclusion of some provisions in the...

17.07.2013 / Organizațiile neguvernamentale de media solicită Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale să...

Media NGOs are asking the Ministry of Internal Affairs and the General Prosecutor’s Office to thoroughly investigate and solve the cases of...

Неправительственные организации в области СМИ требуют у Министерства  внутренних дел и Генеральной прокуратуры тщательно расследовать и...

Organizaţiile neguvernamentale semnatare îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu ingerinţele Adunării Populare a UTA Găgăuzia în activitatea...

Organizaţiile neguvernamentale cer Adunării Populare a UTA Găgăuzia să nu admită ingerinţe în activitatea radiodifuzorului public regional

...