Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 64 ianuarie - februarie 2014

BULETIN LEGISLATIV 64

ianuarie - februarie 2014

CJI ofera asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media fara plata. Consulta?iile juridice si reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

NOUTA?I LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTATII DE EXPRIMARE SI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative


Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

Potrivit autorilor, prezentul proiect de Lege are ca scop asigurarea conformita?ii legisla?iei Republicii Moldova în domeniul audiovizualului cu legisla?ia Uniunii Europene ?i reflecta exigen?ele Directivei 2010/13/CE a Parlamentului Europei ?i a Consiliului European din 10 martie 2010 privind serviciile mass-media audiovizuale, Conven?iei europene privind televiziunea transfrontaliera (CETT, precum ?i Recomandarea nr. (2000) 23 a Consiliului Europei. Se propune o mai larga autonomie în ceea ce priveste modalitatile de finantare a radiodifuzorului public. De asemenea, se tinde spre asigurarea transparentei proprietarului final al institu?iilor mass-media.
 
Proiectul legii privind modificarea ?i completarea Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 (art.29, 42, 66, ?.a.)

Autorii proiectului vin cu o serie de propuneri de modificare a Codului Audiovizualului, printre care: condi?ii noi privind retransmisia serviciilor de programe de catre distribuitorii de servicii; modalitatea de alegere a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului; mic?orarea numarului de licen?e pe care poate sa le de?ina o persoana; modul de masurare a audien?ei în spa?iul audiovizual.Proiectul legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28).

Autorii ini?iativei legislative doresc modificarea articolelor 19 ?i 28 din Codul Audiovizualului. Astfel, ca publicitatea ?i teleshopping-ul sa fie difuzate în limba româna în propor?ie de 80 % din timpul total rezervat acestor produse, iar 20 % - sa fie difuzate în alte limbi, cu subtitrare obligatorie în limba româna. Totodata, numarul canalelor de radio/televiziune retransmise pe teritoriul Republicii Moldova în limba româna în baza unei autoriza?ii de retrasmisie sa constituie 80 % din numarul total de canale retransmise în acelea?i condi?ii. Canalele retransmise în alta limba sa fie asigurate cu subtitrare în limba româna.

2. Noutati legislative Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIZIA  nr. 1 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea sesizarii dlui Ruslan Popa (detalii)DECIZIA nr. 2 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2014
(detalii)DECIZIA nr.
3 din 24.01.2014

Cu privire la reperfectarea conditiilor la autorizatia de retransmisie pentru S.C. „TELE-LUCI” S.R.L.
(detalii)DECIZIA nr.
4 din 24.01.2014

Cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013
(detalii) 

 


DECIZIA nr.
5 din 24.01.2014

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei în vigoare si a conditiilor la autorizatiile de retransmisie
(detalii)

 


DECIZIA nr.
6 din 24.01.2014

Cu privire la eliberarea licentelor de emisie
(detalii)DECIZIA nr.
7 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea cererilor de retragere a licentelor de emisie A.O. „Start-Moldova” si „Marketing&PR” S.R.L.
(detalii)

 
DECIZIA nr. 8 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea plîngerii „A. VIDEO-CONTENT” SRL
(detalii)

 


DECIZIA nr. 9 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea cererii prealabile a Asociatiei Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (detalii)DECIZIA nr.
10 din 24.01.2014

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licentelor de emisie  (detalii) DECIZIA nr. 11 din 29.01.2014

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)DECIZIA nr. 12 din 29.01.2014

Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV (detalii)DECIZIA nr. 13 din 29.01.2014

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licentelor de emisie
(detalii)DECIZIA nr. 14 din 29.01.2014

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013
(detalii)

 
Decizia nr.. 15 din 06.02.2014

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHISINAU”, ”CTC Mega” si ”Jurnal TV” la capitolul respectarii prevederilor legale de plasare a publicitatii, în conformitate cu legislatia în vigoare
(detalii)
 
Decizia nr. 16 din 06.02.2014

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”Acasa în Moldova”, ”A.Film” si ”Super TV”
(detalii)Decizia nr. 17 din 14.02.2014

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”CTC Mega” si ”Jurnal TV” la capitolul respectarii prevederilor legale de plasare a publicitatii, în conformitate cu legislatia în vigoare (detalii)Decizia nr. 18 din 14.02.2014

Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)Decizia nr. 19 din 14.02.2014

Cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (detalii)Decizia nr. 20 din 14.02.2014

Cu privire la cesiunea licentei de emisie (detalii)Decizia nr. 21 din 14.02.2014

Cu privire la examinarea unei adresari (detalii)Decizia nr. 22 din 28.02.2014

Cu privire la examinarea sesizarii din partea Inspectoratului de politie Basarabeasca
(detalii)Decizia nr. 23 din 28.02.2014

Cu privire la examinarea sesizarilor nr. 605 din 05.02.2014 si nr. 607 din 07.02.2014 Ale AO „Asociatia pentru Dezvoltarea Culturii si Protectiei Drepturilor de Autor si Conexe  „APOLLO”
(detalii)Decizia nr. 24 din 28.02.2014

Cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „TELESISTEM TV” S.R.L. (detalii)Decizia nr. 25 din 28.02.2014

Cu privire la aprobarea Conceptiei generale a serviciului de programe al postului de televiziune „Canal X”
(detalii)Decizia nr. 26 din 28.02.2014

Cu privire la reperfectarea licentei de emisie (detalii)Decizia nr. 27din 28.02.2014

Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea frecventelor radio (detalii) 
 Jurispruden?a Cur?ii Europene privind Apararea Drepturilor Omului
 
Hotarîrea CEDO pe cauza RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, A.S. v. SLOVAKIA (cererea nr. 37986/09)

Ziarul “Nový Cas” din Slovacia, în anul 2004 a publicat un sir de articole despre o presupusa frauda  comisa de catre un participant în cadrul emisiunii televizate „ Cine vrea sa devina milionar?”. Persoana vizata în aceste articole a ac?ionat ziarul în judecata pentru defaimare. Instan?ele na?ionale au obligat publica?ia sa dezminta informa?ia ?i sa achite persoanei în cauza o suma de bani drept prejudiciu. Curtea a constat o violare a dreptului la libera exprimare, ingerin?a care nu a fost ”necesara” într-o ”societate democratica”.Hotarîrea CEDO pe cauza TEŠIC v. SERBIA (cererea nr. 4678/07 si 50591/12)
Reclamanta este o jurnalista nascuta în anul 1934 care sufera de mai multe boli grave, ?i care în anul 2002 a publicat în cotidianul “Dnevnik” un articol despre un fost avocat. Instan?ele na?ionale au condamnat-o la ?ase luni de închisoare cu suspendare. Ulterior în cadrul unui proces civil a fost obligata la plata catre persoana vizata în articolul sau a cca 4900 Euro prejudiciu. Lunar fiindu-i  re?inut din doua treimi din pensie. Pensia sa dupa re?ineri fiind aproximativ de 60 Euro lunar. Curtea constata ca hotarârile definitive ale instan?elor sârbe pronun?ate împotriva reclamantei, fara îndoiala, constituie o ingerin?a în dreptul la libertatea de exprimare, nefiind necesara într-o societate democratica. Natura si volumul sanctiunilor aplicate trebuie sa fie rezonabile ?i propor?ionale cu prejudiciu cauzat ?i cu posibilitatea de plata a reclamatului.Hotarîrea CEDO pe cauza LAVRIC v. ROMANIA (cererea nr. 22231/05)

La 13 februarie 2002, cotidianul „România libera” a publicat doua articole, în care procurorul Elena Lavric era învinuita de falsificarea unor rechizitorii, precum ?i de trimiterea unei persoane nevinovate la închisoare. Elena Lavric l-a acuzat pe jurnalist de calomnie, iar prima instanta a aplicat o amenda de 10 milioane de lei. Instantele superioare l-au considerat nevinovat, considerând ca a emis „judecati de valoare” în exercitarea dreptului la libera exprimare. Nefiind de acord cu solutiile date de instan?ele române, doamna Elena Lavric a depus o plângere la CEDO împotriva României. Curtea a constatat ca nu exista îndoiala ca într-o societate democratica indivizii au dreptul sa comenteze si sa critice administrarea justitiei si oficialii implicati în înfaptuirea ei. Cu toate acestea, o astfel de critica nu trebuie sa treaca de anumite limite, întrucât este în interesul public ca procurorii, precum si judecatorii, sa se bucure de încrederea publicului. 
3. Declaratii CJI 

 
13.01.2014 / Organizatiile neguvernamentale de media îsi exprima îngrijorarea în legatura cu excluderea unor posturi de televiziune din grilele de programe retransmise de distribuitorii de servicii sau transferarea acestora în alte pachete propuse consumatorilor si solicita reglementarea activitatii companiilor care retransmit semnalul TV în conformitate cu legislatia nationala si bunele practice europene în domeniu.  (detalii aici)
 

21.02.2014 / Organizatiile de media din Republica Moldova îsi exprima profunda îngrijorare în legatura cu aplicarea violentei si utilizarea armelor de foc de catre autoritatile ucrainene si grupurile de sustinatori ai acestora („tituski”), care a dus la decesul unui jurnalist si ranirea altor 38 în timp ce relatau despre actiunile de protest din Ucraina. Organizatiile semnatare condamna vehement astfel de practici, care contravin tuturor normelor internationale. (detalii aici)