Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 65 martie - aprilie 2014

BULETIN LEGISLATIV 65
martie - aprilie 2014

CJI ofera asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informatie ?i alte aspecte ale legislatiei mass-media fara plata. Consulta?iile juridice si reprezentarea în instanta sunt oferite în cadrul proiectului de asistenta juridica gratuita realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, va rugam sa îl contacta?i pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chi?inau.
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
 
Autorii proiectului de lege propun legiferarea termenului de publicitatea politică, venind cu norme care definesc acest termen şi cu condiţii de plasare a acestui gen de publicitate. Autorii își motivează propunerea prin apariţia în afara campaniilor electorale a unor mesaje care au drept scop schimbarea atitudinilor unor persoane faţă de un anumit partid politic sau politician.
 
Autorii inițiativei propun investirea CCA-ului cu atribuţii de interzicere a difuzării ori a retransmiterii posturilor de radio şi televiziune din străinătate care propagă ura rasială, separatismul, şovinismul în spaţiul informaţional al R.M. De asemenea, se propune obligarea radiodifuzorilor să facă publice numele proprietarilor persoane fizice ale posturilor TV şi impunerea interdicţiei de obţinere mai multor licenţe de către unul şi acelaşi proprietar; introducerea sancţiunilor pentru difuzarea operelor cinematografice înafara perioadei prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor şi organizarea licitaţiei pentru desemnarea operatorului de măsurare a cotelor de audienţă.
Autorul proiectului, Guvernul R.M., își propune prin această inițiativă înlăturarea lacunelor legislaţiei din domeniul transparenţei decizionale. Conform notei informative, modificările propuse vor lărgi prevederile legii în cauză, vor elimina confuziile existente la moment referitoare la anunţul de iniţiere a elaborării proiectului de decizie şi anunţul referitor la consultarea proiectului, fixând un termen de minim 10 zile pentru consultarea proiectului de decizie. La fel, se propune monitorizarea respectării transparenţei în procesul decizional prin rapoartele anuale întocmite de autorităţile publice  şi introducerea răspunderii disciplinare pentru nerespectarea transparenţei în procesul decizional.

2. Noutăţi legislative

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 32 din 19.03.2014
Cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative, conform prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului, de către posturile de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2 Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU” şi ”Jurnal TV” (detalii)

DECIZIA nr. 33 din 19.03.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
(detalii)

DECIZIA nr. 34 din 19.03.2014
Cu privire la retragerea autorizaţiilor de retransmisie
(detalii)

DECIZIA nr. 35 din 19.03.2014
Cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie
(detalii) 
 

DECIZIA nr.36 din 19.03.2014
Cu privire la rapoartele de activitate pentru anul 2013 ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii
(detalii)
 

DECIZIA nr. 37 din 19.03.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului
(detalii)

DECIZIA nr. 38 din 19.03.2014
Cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localităţi în programele audiovizuale
(detalii)
 

DECIZIA nr. 39 din 19.03.2014
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA)
(detalii)
 
DECIZIA nr. 40 din 27.03.2014
Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie
(detalii)

DECIZIA nr. 41 din 27.03.2014
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie   (detalii)  

DECIZIA nr. 42 din 27.03.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „TELESISTEM TV” S.R.L. (detalii)

DECIZIA nr. 43 din 27.03.2014
Cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (detalii)

DECIZIA nr. 44 din 27.03.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

DECIZIA nr. 45 din 10.04.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 şi Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
(detalii)
 

Decizia nr.. 46 din 10.04.2014
Cu privire la examinarea solicitării A.O. „Info Mingir”
(detalii)
 
Decizia nr. 47 din 10.04.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie
 (detalii)

Decizia nr. 48 din 10.04.2014
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie (detalii)

Decizia nr. 49 din 10.04.2014
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie
(detalii)

Decizia nr. 50 din 10.04.2014
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

Decizia nr. 51 din 10.04.2014
Cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie eliberată întreprinderii SC „STARNET” SRL (detalii)

Decizia nr. 52 din 10.04.2014
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 12 din 29 ianuarie 2014 (detalii)

Decizia nr. 53 din 10.04.2014
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 27 din 28 februarie 2014
(detalii)

Decizia nr. 54 din 17.04.2014
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune prin satelit „REALITATEA TV”
(detalii)

Decizia nr. 55 din 17.04.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie
(detalii)

Decizia nr. 56 din 17.04.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a Agenţiei de Televiziune ,,InterMedia” S.R.L.
(detalii)

Decizia nr. 57 din17.04.2014
Cu privire la examinarea sesizării dnei Ana Guţu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (detalii)

Decizia nr. 58 din 17.04.2014
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2014 (detalii)

 

 Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
Fernando Manuel Amorim Giestas şi Isabel Teresa Jesus Costa Bordalo, la 13 septembrie 2002 în săptămînalul „Jornal do Centro” au publicat cîte un articol în care exprimau îndoieli cu privire la condiţiile prin care urmau să fie donate articole de mobilier din cadrul tribunalului de São Pedro do Sul în beneficiul instituţiei private de caritate „Misericórdia”. Prin hotărîrea din 15 iunie 2009 Curtea de São Pedro do Sul, i-a găsit vinovaţi de defăimarea „Misericórdia” şi defăimarea gravă a cet. B., care era secretarul tribunalului cu pricina şi a aplicat primului reclamant pedeapsa de 270 de zile-amendă şi celui de al doilea 290 de zile-amendă plus plata a 3500 euro amendă pecuniară. Curtea a statuat că pedeapsa aplicată a fost disproporţională cu fapta. Privarea de libertate a jurnaliştilor nu a fost necesară într-o societate democratică.
Ulrich Brosa, reclamantul, în 2005 a publicat un articol într-un ziar local din Amöneburg cu privire la orientarea politică a asociaţiei „Berger - 88 – eV”. Mai tîrziu ziarul a publicat răspunsul asociaţiei, unde îl descrie pe reclamant ca fiind intelectual slab şi primitv. La fel a fost publicată o scrisoare ce aparţinea unui consilier orăşenesc, F.G., care îndreptăţea poziţia ascociaţiei şi cum că reclamantul publică acuzaţii false. În perioada electorală pentru alegerile locale din Amöneburg în 2005, de către reclamant au fost distribuite broşuri prin care F.G. apărea ca fiind un protecotr al ascociaţiei neo-naziste „Berger - 88 – eV”. Reclamantul s-a plîns că el a fost atacat, fiindu-i distrusă ușa în mod repetat. La 6 iulie 2005 instanţa din Kirchhain la cererea lui F.G. a interzis reclamantului distribuirea broşurii cu pricina, menţionînd că textul ei este aberant. Reclamantul s-a plîns Curţii de încălcarea articolellor 5, 6 şi 10 al Convenţiei. Curtea a constatat că instanţele naţionale au depăşit marja de a apreciere acordată lor şi că ingerinţa a fost disproporţională cu scopul urmărit.

Hotărîrea CEDO pe cauza MLADINA D.D. LJUBLJANA v. SLOVENIA (cererea nr. 20981/10)
Societatea privată „MLADINA D.D. LJUBLJANA” cu sediul în Ljubljana, editor al săptămânalului “Mladina”, a publicat în 2005 un articol în care critica poziţia negativă ocupată de unii deputaţi din Partidul Naţional Sloven în raport cu un proiect de lege care permite căsătoria între persoanele de acelaşi gen, adoptat de Parlament. Ulterior, membrii partidului s-au plîns instanţei naţionale cum că prin articol au fost jigniţi şi defăimaţi. Compania reclamantă a invocat standardele Curţii cu privire la libertatea de exprimare, susţinînd că menirea presei este de a informa societatea cu privire la chestiuni de interes public. Judecătoria sectorului Ljubljana însă a condamnat reclamantul la plata unei amenzi, bazînduşi hotărîrea pe cuvintele jignitoare din articol, susţinînd că ele sunt adresate membrilor partidului, dar nu poziţiei lui. Curtea în acest caz a constatat că motivele invocate de instanţele de judecată naţionale nu sunt suficiente pentru ingerinţa în dreptul revistei la liberatatea de exprimare. Prin urmare, instanţele naţionale nu au reuşit să găsească un ecilibru just între interesele concurente.

 

3. Declaraţii CJI 
 
19.03.2014 / Organizațiile neguvernamentale de media cer conducerii Parlamentului Republicii Moldova să soluționeze problema accesului presei în sala de ședințe a legislativului, onorându-şi astfel promisiunile făcute anterior. Limitarea accesului jurnaliştilor la lucrările plenului Parlamentului contravine principiului transparenţei procesului decizional şi constituie o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare.  (detalii aici)
 
23.04.2014 /
Organizațiile neguvernamentale de media cer Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale să investigheze și să elucideze cazul de ameninţare a lui Anatol Durbală, unul din moderatorii emisiunii „Ora de Ras” de la postul Jurnal TV. (detalii aici)