Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 66 mai - iunie 2014

 

BULETIN LEGISLATIV 66
mai - iunie 2014

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să îl contactați pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chișinău.
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71)
Potrivit autorilor, proiectul de lege are ca scop optimizarea unor norme legale care reglementează accesul liber la informațiile de interes public. Astfel, se propune modificarea procedurii de înregistrare a cererilor cu privire la accesul la informație, reducerea termenului de prezentare a informației și înăsprirea pedepsei pentru încălcarea legislației privind accesul la informație pentru persoanele responsabile de prezentarea informației.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.2, 3, 19, 27; Legea presei – art.4, 8; ș.a.)
Autorii prezentului proiect de lege  au ca scop armonizarea legislaţiei Republicii Moldova referitor la egalitatea în şanse între femei şi bărbaţi. Modificările aduse Legii presei vin să oblige publicaţiile periodice precum şi agenţiile de presă să utilizeze un limbaj non-sexist şi să prezinte imaginile femeii şi bărbatului prin prisma drepturilor egale în sfera vieţii publice şi private. În Legea cu privire la publicitate se propune a fi incluse criteriile unei publicităţii neadecvate şi sexiste, interzicîndu-se aceasta. Deoarece mass-media are un mare rol în formarea atitudinilor şi valorilor sociale, sunt propuse şi anumite modificări pentru Codul audiovizualului, care au ca scop să producă anumite schimbări sociale pozitive.

2. Noutăţi legislative

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 59 din 06.05.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 60 din 06.05.2014
Cu privire la examinarea sesizării nr. 616 din 28.03.2014 a AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO”
(detalii)

DECIZIA nr. 61 din 16.05.2014
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune  ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, ”CTC Mega”, ”Jurnal TV”, ”Bravo”, ”Muz TV”, ”TVC 21”, ”NOROC”, ”Busuioc TV”, ”RU-TV MOLDOVA”, ”ALT TV” şi ”Euro TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare
(detalii)

DECIZIA nr. 62 din 16.05.2014
Cu privire la neexecutarea Deciziei CCA nr. 43 din 27 martie 2014 şi neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA
(detalii) 
 
DECIZIA nr.63 din 16.05.2014
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie
(detalii)

DECIZIA nr. 64 din 16.05.2014
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2014(detalii)

DECIZIA nr. 65 din 28.05.2014
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la semnarea Acordului de colaborare în domeniul audiovizualului cu Comisia Naţională pentru Televiziune şi Radio din Armenia (NCTR) (detalii)

DECIZIA nr. 66 din 30.05.2014
Cu privire la examinarea sesizării AO ”Femida” (detalii)

DECIZIA nr. 67 din 30.05.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile AO ”Coaliţia nediscriminare”
(detalii)
 

DECIZIA nr. 68 din 30.05.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)
 
DECIZIA nr. 69 din 30.05.2014
Cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 100,9 MHz-Chişinău a postului de radio „Kiss FM” (detalii)

DECIZIA nr. 70 din 30.05.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC ,,Telesistem TV” SRL (detalii)  

DECIZIA nr. 71 din 30.05.2014
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 72 din 30.05.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii privind opoziţia parlamentară (detalii)

DECIZIA nr. 73 din 30.05.2014
Cu privire la examinarea cererii întreprinderii „Ştiri Media TV” S.R.L.
(detalii)

DECIZIA nr. 74 din 12.06.2014
Cu privire la monitorizarea buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor
în conformitate cu legislaţia în vigoare (detalii)

DECIZIA nr. 75 din 12.06.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 76 din 12.06.2014
Cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie
(detalii)

DECIZIA nr. 77 din 12.06.2014
Cu privire la solicitarea Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii”
(detalii)

DECIZIA nr. 78 din 12.06.2014
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune prin satelit „EST 1 TV”
(detalii)

DECIZIA nr. 79 din 12.06.2014
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
(detalii)

DECIZIA nr. 80 din 12.06.2014
Cu privire la aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe
(detalii)

DECIZIA nr. 81 din 12.06.2014
Cu privire la cesiunea licenţelor de emisie
(detalii)

DECIZIA nr. 82 din 12.06.2014
Cu privire la cesiunea frecvenţei 92,7 MHz–Briceni către Firma „CANAL -X” SRL pentru postul de radio „Vocea Basarabiei”
(detalii)

DECIZIA nr. 83 din 12.06.2014
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”A.Film” şi ”Acasă în Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 84 din 12.06.2014
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 141 din 18.10.2011 (detalii)

DECIZIA nr. 85 din 12.06.2014
Cu privire la examinarea proiectului de Lege cu privire la publicitate
(detalii)

DECIZIA nr. 86 din 12.06.2014
Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Consiliul Concurenţei şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 87 din 12.06.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
(detalii)

DECIZIA nr. 88 din 12.06.2014
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 89 din 20.06.2014
Cu privire la modul de respectare a legislaţiei audiovizuale şi a condiţiilor la licenţa de emisie de către O.N.G. ”Sănătatea” (detalii)

DECIZIA nr. 90 din 20.06.2014
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 91 din 20.06.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 92 din 20.06.2014
Cu privire la examinarea solicitărilor întreprinderii „HB MEDIA” SRL şi ÎS „Radiocomunicaţii” (detalii)

DECIZIA nr. 93 din 20.06.2014
Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (detalii)

 

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
 

Reclamantul, Ioan Romeo Roşiianu, jurnalist la Baia Mare, a adresat mai multe cereri de informaţii de interes public primarului municipiului Baia Mare, Cristian Anghel (primar în perioada 1993 -2010). În urma refuzului de a-i comunica informaţiile jurnalistul s-a plâns în justiţie, care, prin hotărâri definitive şi irevocabile, l-a obligat pe primar să-i comunice informaţii cu privire la contracte de achiziţii publice şi administrarea patrimoniului public. Totuşi, hotărârile au rămas neexecutate în ciuda a numeroase demersuri, În faţa CEDO, Guvernul României a susţinut că reclamantului i s-ar fi pus la dispoziţie informaţiile cerute, dar nu s-a prezentat la primărie ca să le ridice. Curtea a considerat că reclamantului trebuia să i se ofere informaţiile punctuale solicitate, şi nu tomuri întregi de documente pe care nu le ceruse, astfel încât nu se poate reţine că hotărârile judecătoreşti care obligau la comunicarea de informaţii au fost executate. În consecinţă, CEDO a constatat că atât dreptul la un proces echitabil, prevăzut de articolul 6 din Convenţie, cât şi libertatea de exprimare, prevăzută de articolul 10, au fost încălcate.
 

În 2001 Mustafa Erdoğan, profesor de drept constituţional la Universitatea din Hacettepe din Ankara, a publicat în revista trimestrială „Luberte A. Ş.”, un articol în care critica decizia Curţii Constituţionale din Turcia prin care dizolva partidul „Fazilet”. Ulterior, toţi membrii Curţii Constituţionale s-au adresat în instanţă, acuzîndu-l pe Mustafa Erdoğan, autorul articolului şi pe Haluk Kursad Kopuzlu, redactorul revistei,  că au adus atingere onoarei şi demnităţii lor prin pasajele defăimătoare. Reclamanţii au făcut trimitere la jurisprudenţa CEDO, precum că limitele acceptabile de critici ar trebui să fie mai extinse pentru judecători, funcționari publici și politicieni. Instanţele naţionale oricum i-au găsit vinovaţi de defăimare şi i-a amendat. Curtea a precizat că problemele legate de funcționarea sistemului justiției constituie o chestiune de interes public, abordarea cărora se bucură de protecția art. 10 din Convenţie. Curtea a constatat că ingerinţa statului a fost neîntemeiată.
 

 
3. Declaraţii CJI 
 
20.06.2014 / Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu reținerea reporterului Vadim Ungureanu și cu perchezițiile efectuate la sediul redacției portalului de știri deschide.md. (detalii aici)
 
23.06.2014 /
Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu agresarea fizică a activistului civic şi a militantului pentru drepturile omului Oleg Brega și cer Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale să investigheze și să elucideze cazurile de agresiune asupra acestuia, iar rezultatele investigației să fie făcute publice. (detalii aici)

 
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici