Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 67 iulie - august 2014

BULETIN LEGISLATIV 67
iulie - august 2014

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să îl contactați pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chișinău.
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal şi colaborarea în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei din 4 iunie 1999, semnat la Minsk la 31 mai 2013. Detalii aici.

2. Noutăţi legislative

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 94 din 04.07.2014
Cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести”, ”Новости 24” şi ”Вести” transmise şi retransmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova” şi ”Rossia 24 (detalii)

DECIZIA nr. 95 din 04.07.2014
Cu privire la examinarea sesizării Preşedintelui fracţiunii PCRM, Maria Postoico (detalii)

DECIZIA nr. 96 din 04.07.2014
Cu privire la examinarea solicitării ÎS „Radiocomunicaţii” (detalii)

DECIZIA nr. 97 din 04.07.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii) 
 
DECIZIA nr.98 din 04.07.2014

Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio,
anunţat prin Decizia CCA nr. 46 din 10 aprilie 2014
(detalii)

DECIZIA nr. 99 din 04.07.2014
Cu privire la examinarea sesizării AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 100 din 10.07.2014
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 21.02.2008 de către posturile de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”Canal 2”, ”N 4”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”,”Jurnal TV”, ”TVC 21”, ”Accent TV” şi ”Euro TV” (detalii)

DECIZIA nr. 101 din 10.07.2014
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea canalului TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 73 din 30 mai 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 102 din 10.07.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC ,,StarNet” SRL privind anularea Deciziei CCA nr. 51 din 10.04.2014 (detalii)
 

DECIZIA nr. 103 din 10.07.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC ,,StarNet” SRL (detalii)
 
DECIZIA nr. 104 din 10.07.2014

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 105 din 25.07.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO”nr. 624 din 01.07.2014, nr. 626, 627, 628 din 08.07.2014, nr. 629, 630, 631 din 11.07.2014, nr. 632, 633 din 14.07.2014, nr. 634 din 16.07.2014 (detalii)  

DECIZIA nr. 106 din 25.07.2014
Cu privire la examinarea petiţiei dlui Talgat Moşaev (detalii)

DECIZIA nr. 107 din 25.07.2014
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV (detalii)

DECIZIA nr. 108 din 25.07.2014
Cu privire la eliberarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 109 din 25.07.2014
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 (detalii)

DECIZIA nr. 110 din 25.07.2014
Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale „TV-Comunicaţii Grup” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 111 din 25.07.2014
Cu privire la examinarea cererilor prealabile de contestare a Deciziei CCA nr. 94 din 04 iulie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 112 din 25.07.2014
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 113 din 25.07.2014
Cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 114 din 25.07.2014
Cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe (detalii)

DECIZIA nr. 115 din 25.07.2014
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 116 din 25.07.2014
Cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu în Cipru şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 117 din 25.07.2014
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „POPAS TV” (detalii)

DECIZIA nr. 118 din 01.08.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Anuală a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 119 din 25.08.2014
Cu privire la aprobarea Concepţiei privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova
(detalii)

DECIZIA nr. 120 din 25.08.2014
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei 104,5 MHz-Ungheni
(detalii)

DECIZIA nr. 121 din 25.08.2014
Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie
(detalii)

DECIZIA nr. 122 din 25.08.2014
Cu privire la mediatizarea unui spot social
(detalii)

DECIZIA nr. 123 din 25.08.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA în vederea efectuării unei vizite de lucru în Malta privind schimbul reciproc de experienţă şi bune practici
(detalii)

DECIZIA nr. 124 din 25.08.2014
Cu privire la alocarea resurselor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor in scopul dotării tehnico-materiale a CCA
(detalii)

DECIZIA nr. 125 din 25.08.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Reţeaua Francofonă a Autorităţilor de Reglementare a Mass-Media (REFRAM)şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

DECIZIA nr. 126 din 25.08.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare
(detalii)

 

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
Compania germană „Axel Springer AG”, editorul cotidianului „Bild”, publică în ediţia sa din 12 septembrie 2005 un articol care ridică semne de întrebare referitor la suma cîştigată de  ex-cancelarul german Gerhard Schröder în urma construcţiei gazoductului rus-german, care deţinea funcţia de şef al consiliului de supraveghere al proiectului. Prin alte articole ale cotidianului, Schröder a fost acuzat că intenţionat a organizat alegeri anticipate din 2005, deoarece ruşii i-au oferit poziţii mai profitabile, cerîndu-i să îşi facă publice veniturile. În 2006 Schröder s-a adresat la Curtea Regională, care a găsit vinovată echipa de la „Bild”că nu au solicitat avizul politicianului înainte de publicarea ştirei şi de lipsa substratului factologic, la fel ca şi Curtea de Apel. CEDO însă stabileşte că limitele criticii admisibile faţă de un politician sunt mai largi de cît faţă de o persoană privată. Deciziile judecătoreşti în acest caz constituie o ingerinţă în dreptul reclamantului la libertatea de exprimare.

Hotărârea CEDO pe cauza A.B. v. ELVEŢIA (cererea nr. 56925/08).
A.B., jurnalist, la 15 octombrie 2003 a publicat în ziarul „Illustrated Weekly” un articol ce se referea cauza penală, unde un şofer a fost arestat pentru că a omorît 3 persoane şi a rănit altele 8. Părţile implicate în proces, din întîmplare au pierdut unele acte din dosar într-un mall, ceea ce a servit ca bază pentru ştirea jurnalistului. Pentru aceasta, reclamantul a fost învinuit de încălcarea confidenţialităţii investigaţiei şi supus la plata unei amenzi pecuniare. Curtea a constatat că amenda aplicată este disproporţională cu scopul urmărit. Presa joacă un rol important într-o societate democratică şi este de datoria ei să transmită, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile sale, informații și idei cu privire la probleme de interes general. Intervenţia statului nu era necesară.

Hotărârea CEDO pe cauza NEDİM ŞENER v. TURCIEI (cererea nr. 38270/11)
Nedim Șener, jurnalist de investigaţie de talie naţională şi internaţională. Este co-autor al cărţii „İmamın Ordusu”, care conține comentarii și analize asupra unor politici guvernamentale şi a două volume dedicate urmăririi penale „Ergenekol”, organizaţie criminală care ar fi creat un climat de insecuritate socială, pregătind terenul pentru o lovitură de stat. Fiind suspectat că aparţine acestei organizaţii, la 3 martie 2011 reclamantul a fost arestat pentru un an de zile, ceea ce a stîrnit reacţii în interiorul şi exteriorul ţării. La locul de muncă şi de trai au fost efectuate pecheziţii şi interceptate convorbirile telefonice ale jurnalistului. Curtea a stabilit că statul nu deţinea relevante şi suficiente probe pentru a justifica o perioadă de detenţie atît de lungă, încălcînd principiului contradictorialităţii şi egalităţii armelor. Convenţia lasă puţin loc pentru restricţiile privind libertatea de exprimare referitor la discursurile politice şi chestiuni de interes public. Limitele criticii admisibile sunt mai largi de cît faţă de o persoană privată. Imixtiunea statului a fost declarată ilegală.

 

3. Declaraţii CJI 
 
10.07.2014 / Organizațiile neguvernamentale de media cer Parlamentului să urgenteze procesul de selectare și numire în funcție a membrilor Consiliului de Observatori (CO) al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului „Compania Teleradio-Moldova”, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea acestui organ autonom de conducere. (detalii aici)
 
16.07.2014 /
Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu inițiativa legislativă prin care urmează a fi modificată Legea cu privire la contracararea activității extremiste, inițiativă în măsură să îngrădească libertatea Internetului. (detalii aici)
 
Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

iulie-august 2014
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md