Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 68 septembrie - octombrie 2014

BULETIN LEGISLATIV 68
septembrie - octombrie 2014

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să îl contactați pe Oleg Postovanu la: mlu@ijc.md, (022) 213652, str. Sciusev 53, Chișinău.
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative
Proiectul legii pentru modificarea și completarea codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI
Trecerea de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, necesită modificarea cadrului legal existent în domeniul audiovizualului. Prezentul proiect de lege a fost elaborat cu scopul de a asigura acel cadrul normativ necesar pentru implementarea televiziunii digitale terestre, fiind consultat în cadrul a două seminare internaţionale din 2008. Proiectul conţine modificări şi completări care urmează să asigure concordanţa dintre Cod şi Legea Comunicaţiilor Electronice din 15.11.2007.

2. Noutăţi legislative

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 127 din 19.09.2014
Cu privire la examinarea petiţiei dnei Tamara Plămădeală, avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului (detalii)

DECIZIA nr. 128 din 19.09.2014
Cu privire la examinarea sesizării Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO” (detalii)

DECIZIA nr. 129 din 19.09.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „General Media Group” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 130 din 19.09.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „Pajura Albă” SRL (detalii) 
 
DECIZIA nr.131 din 19.09.2014

Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 132 din 19.09.2014
Cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 133 din 19.09.2014
Cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 134 din 19.09.2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA în vederea efectuării unei vizite de lucru în Statele Unite ale Americii privind schimbul reciproc de experienţă şi bune practici (detalii)

DECIZIA nr. 135 din 07.10.2014
Cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul misiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести” şi ”Новости 24” transmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova”, inclusiv secvenţele serviciilor de programe menţionate în sesizările AO ”APOLLO” nr. 627, 628 din 08.07.2014 şi nr. 642, 643 din 23.09.2014 (detalii)
 

DECIZIA nr. 136 din 07.10.2014
Cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (detalii)
 
DECIZIA nr. 137 din 07.10.2014

Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Euro TV” (detalii)

DECIZIA nr. 138 din 07.10.2014
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 107 din 25 iulie 2014
(detalii)  

DECIZIA nr. 139 din 07.10.2014
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalului TV 38 – Vădeni (detalii)

DECIZIA nr. 140 din 07.10.2014
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Plenară a Reţelei Mediteraneene a Autorităţilor de Reglementare (MNRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 141 din 07.10.2014
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 142 din 07.10.2014
Cu privire la demisia preşedintelui în exerciţiu şi alegerea noului preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (detalii)

DECIZIA nr. 143 din 07.10.2014
Cu privire la examinarea Declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 144 din 13.10.2014
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 145 din 13.10.2014
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 146 din 23.10.2014
Cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 66 - XXVIII/III din 10 iulie 2007 a UTA Găgăuzia (detalii)

DECIZIA nr. 147 din 23.10.2014
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 148 din 23.10.2014
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 149 din 23.10.2014
Cu privire la examinarea sesizării dlui Alexandru CIMBRICIUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 150 din 23.10.2014
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 143 din 07.10.2014, ca urmare aexaminării cererii Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” (detalii)

DECIZIA nr. 151 din 23.10.2014
Cu privire la examinarea solicitării Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” (detalii)

DECIZIA nr. 152 din 23.10.2014
Cu privire la examinarea sesizărilor parvenite de la Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO”
(detalii)

DECIZIA nr. 153 din 23.10.2014
Cu privire la examinarea cererii prealabile a Partidului Popular Creştin Democrat
(detalii)

DECIZIA nr. 154 din 23.10.2014
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2014
(detalii)

 

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului
 
D-nul MATÚZ activa din 2001 în calitate de redactor şi prezentator în cadrul  companiei de televiziune de stat. Conform contractului individual de muncă, el avea obligaţia de a nu divulga nici o informaţie devenită cunoscută în urma exercitării atribuţiilor sale profesionale, care ar putea aduce atingere angajatorului său sau oricărei alte persoane. În 2003 conducerea companiei a fost preluată de o altă persoană, iar odată cu venirea ei, a fost instaurată cenzura. În 2004 reclamantul a publicat o carte care făcea publice toate secretele televiziunii maghiare, fapt care a servit drept temei pentru concedierea jurnalistului. Curtea consideră că măsura prin care s-a interzis publicarea unei cărți care conține informații confidențiale cu privire la angajatorul său, a constituit o ingerință în exercitarea dreptului protejat de articolul 10 al Convenției. Acţiunile angajatorului şi a instanţelor naţionale au fost declarate incorect şi ilegale.

Hotărârea CEDO pe cauza ERLA HLYNSDOTTIR v. ISLANDA (No. 2) (cererea nr. 54125/10)
ERLA HLYNSDOTTIR, journalistă, activa la ziarul “DV”, unde în 2007 a publicat un articol despre un dosar penal ce se referea la activitatea directorilor unui centru de reabilitare pentru persoanele dependente de droguri, alcool şi jocuri de noroc, D-nul Y şi D-na X. D-nul Y era învinuit de abuz sexual faţă de pacinetele sale sai D-na X de complicitate. Articolul publicat în “DV” comţinea interviuri şi comentarii făcute de una din victimile soţilor şi declaraţiile martorilor. În 2008 D-na X s-a adresat în instamţă, învinuind jurnalista de defăimare şi calomnie. Curtea constată, că  instanţa de judecată ierarhic superioară nu și-a întemeiat hotărârea pe motive pertinente și suficiente care să demonstreze în mod convingător că reclamanta a acționat cu rea-credință sau în alt mod la raportarea cu privire la o chestiune de interes public. În consecință, hotărârea Curții Supreme de Justiție nu sa bazat pe motive suficiente pentru a constitui o măsură proporțională în conformitate cu paragraful 2 al articolului 10 al Convenției

Hotărârea CEDO pe cauza STANKIEWICZ ŞI ALŢII v. POLONIEI (cererea nr. 48723/07)
Reclamanţii acestui caz sunt Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Solecka şi SRL “Presspublica”, care editează cotidianul “Rzeczpospolita”, unde primii doi activează ca jurnalişti. Domnul A. F., directorul unei filiale a companiei farmaceutice "MSD", a comunicat jurnaliştilor în anonimat ca a primit propunerea de a plasa pe lista medicamentelor rambursabile droguri, pentru o mită considerabilă. La 12 mai 2003 a fost  publicat un articol, care reflecta situaţia cu pricina, menţionînd că în acest caz este implicat şi şeful de cabinet al Ministerului Sănătăţii. Politicianul s-a adresat în instanţă, cerînd publicarea unei dezminţiri şi repararea prejudiciului moral. Reclamanţii s-au plîns curţii, care a menţionat că subiectele elucidate în articole reprezintă chestiuni de interes public. Deciziile instanțelor judecătorești naționale au atins nivelul de ingerință în exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare, care nu a fost necesară într-o societate democratică.

 

3. Declaraţii CJI 
 
10.09.2014 / Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, solicităm Parlamentului să respecte termenul legal privind pregătirea și dezbaterea în lectura a doua a Proiectului legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova, privind transparența proprietății mass-media și asigurarea accesului publicului la informația privind proprietarii instituțiilor de media. (detalii aici)
 
28.10.2014 / Organizaţiile neguvernamentale de media cer Adunării Populare a Găgăuziei să respingă proiectul de lege de modificare şi completare a Legii UTA Găgăuzia nr. 66 din 10 iulie 2007 cu privire la televiziune şi radio, supus dezbaterii publice pe data de 24 octombrie 2014. (detalii aici)

4. Activităţi ale Departamentului Politici şi Legislaţie Media

10.09.2014 / Înainte de a fi examinat în Parlament în lectura a doua, Proiectul de lege privind transprenţa proprietăţii media a fost dezbătut de către experţi media în cadrul unei mese rotunde, organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CIJ). Participanţii la dezbatere şi-au exprimat opiniile pe marginea proiectului de lege şi au înaintat propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legal din acest domeniu. (detalii aici)

16.10.2014 / Participanții la masa rotundă, organizată de către Centrul pentru Jurnalism Independent, au dezbătut subiectul privind accesul presei în sala de ședințe a Parlamentului. Reprezentanții societății civile, prezenți la discuții, s-au referit la aspectele istorice, legale și tehnice ale problemei. Singurul deputat care a participat la dezbateri, Corina Fusu, a încercat să explice cauzele problemei. În același timp, la eveniment s-a constatat o prezenţă redusă a jurnaliștilor, deși subiectul discutat îi viza direct. (detalii aici)

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

septembrie-octombrie 2014
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md