Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 72 mai - iunie 2015

BULETIN LEGISLATIV 72
mai - iunie 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil: (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.)
Prezentul proiect de lege vină să facă únele precizări referitor la noţiunile de retransmisie, rediodifuzor şi produs autohton pentur evitarea abuzurilor şi interpretările eronate. La fel, pentru a asigura securitatea informaţională a statului, neadmiterea informaţiilor cu impact negativ care pot atenta asupra suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a statului, se propune interzicerea transmisiei şi retransmisiei posturilor TV şi radio care conţin programe sau emisiuni informative, analitice, amilitare, care un sunt produce în statele UE sau în statele care nu au ratificat Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.38, 40)
Obiectivul urmărit prin promovarea acestui proiect de lege este îmbunătăţirea normelor şi standardelor în aspectul ce ţine de modul şi procedura de executare a sancţiunilor aplicate de CCA.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 4, 9, ș.a.)
Prezentul proiect de lege vine cu anumite modificări, prin care CCA va putea elibera licenţe de emisie pentru utilizarea multiplexelor digitale terestre. Noile prevederi legale vor permite implementarea în paralel cu televiziunea analogică terestră, a televiziunii digitale terestre şi un vor necesita cheltueli financiare sau de altă natură. De asemenea, prin acest proiect urmează să se asigure concordanţa dintre Codul Audiovizualului şi prevederile Legii Cumunicaţiilor Electronice din 15.11.2007.

Proiectul legii privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (art.66)
Deoarece modificările efectuate la acest articol în iulie 2009 au avut ca efect concentrarea în mîinile unor persoane a unor segmente importante din audiovizual, şi astfel piaţa audiovizuală a devenit monopolizată. Concentrarea şi gruparea radiodifuzorilor creează condiţii inegale pe piaţa media, nu are loc diversificarea şi dezvoltarea domeniului audiovizual. Din acest considerent , prin acest proiect de lege se propune revenirea la formula iniţială a articolului 66 din Codul Audiovizualului.
 
Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Avizului la proiectul de Lege pentru completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (detalii)

Hotărîrea Guvernului pentru aproharea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (detalii)

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 14/68 din 04.03.2015
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 14/69 din 06.05.2015
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 14/70 din 06.05.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 15/71 din 08.05.2015
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii) 
 
DECIZIA nr.15/72 din 08.05.2015

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia” (detalii)

DECIZIA nr. 15/73 din 08.05.2015
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii „Aiîn-Aciîc” S.R.L. pentru postul TV „Aiîn-Aciîc”  (detalii)

DECIZIA nr. 15/74 din 08.05.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi a canalelor TV disponibilizate (detalii)

DECIZIA nr. 15/75 din 08.05.2015
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie întreprinderii „REAL RADIO” S.R.L., pentru postul de televiziune „TV6 Bălţi” prin satelit (detalii)

DECIZIA nr. 15/76 din 08.05.2015
Cu privire la examinarea cererilor dlui Victor SOROCEAN (detalii)

DECIZIA nr. 15/77 din 08.05.2015
Cu privire la examinarea unor proiecte de legi (detalii)

DECIZIA nr. 16/78 din 11.05.2015
Cu privire la examinarea unui proiect de lege (detalii)

DECIZIA nr. 16/79 din 11.05.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate (detalii)

DECIZIA nr. 17/80 din 22.05.2015
Cu privire la examinarea plîngerii parvenite din partea dnei CEMORTAN Domnica (detalii)

DECIZIA nr. 17/81 din 22.05.2015
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica  Moldova (detalii)

DECIZIA nr. 17/82 din 22.05.2015
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 17/83 din 22.05.2015
Cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 17/84 din 22.05.2015
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 17/85 din 22.05.2015
Cu privire la examinarea demersului Comisiei Electorale Centrale (detalii)

DECIZIA nr. 18/86 din 27.05.2015
Cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести”, ”Новости 24” şi ”Вести”, precum şi a altor programe şi emisiuni de format informativ-analitic, transmise/retransmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova” şi ”Rossia 24”, inclusiv secvenţele serviciilor de programe menţionate în autosesizările Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi în baza sesizărilor parvenite de la deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Gheorghe Brega, GB nr. 34, şi de la candidatul la funcţia de başcan al Găgăuziei, Nicolai Dudoglo, f/nr. (detalii)

DECIZIA nr. 18/87 din 27.05.2015
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 09-17 mai 2015, şi a plângerii parvenită de la PSRM nr. 5059 (detalii)

DECIZIA nr. 19/88 din 27.05.2015
Cu privire la examinarea petiţiei dlui Ghenadie Osmatescu (detalii)

DECIZIA nr. 19/89 din 27.05.2015
Cu privire la examinarea cererii unor candidaţi la funcţia de consilier privind modul de organizare a dezbaterilor electorale de către Compania public „Gagauziya Radio Televizionu” (detalii)

DECIZIA nr. 19/90 din 27.05.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 19/91 din 27.05.2015
Cu privire la desemnarea membrilor CCA în vederea participării la Forumul „Communicating 4 Better Communication” şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 19/92 din 27.05.2015
Cu privire la examinarea cererii prealabilea „Ravivalnis” SRL  (detalii)

DECIZIA nr. 20/93 din 05.06.2015
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 18-27 mai 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 20/94 din 05.06.2015
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (detalii)

DECIZIA nr. 20/95 din 05.06.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie pentru postul de radio „Flor FM” (detalii)

DECIZIA nr. 20/96 din 05.06.2015
Cu privire la examinarea petiţiei dnei Anna Harlamenco, remisă de dna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova  (detalii)

DECIZIA nr. 20/97 din 05.06.2015
Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 20/98 din 05.06.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie  (detalii)

DECIZIA nr. 20/99 din 05.06.2015
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 20/100 din 05.06.2015
Cu privire la examinarea cererii cet. Omer Sadik Erguneş şi „United Sports Content Providers” LLD (detalii)

DECIZIA nr. 20/101 din 05.06.2015
Cu privire la examinarea solicitărilor Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” şi a Agenţiei de presă  „Info-Prim Neo”  (detalii)

DECIZIA nr. 20/102 din 05.06.2015
Cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 20/103 din 08.06.2015
Cu privire la examinarea sesizării Partidului Verde Ecologist nr. 39 din 02.06.2015
(detalii)

DECIZIA nr. 20/104 din 08.06.2015
Cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia CCA nr. 11/56 din 28 aprilie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 20/105 din 012.06.2015
Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 28 mai–06 iunie 2015, şi a plîngerilor PSRM nr. 5487 din 02.06.2015 şi nr. 5723 din 04.06.2015 (detalii)

DECIZIA nr. 20/106 din 17.06.2015
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru turul doi de scrutin pentru alegerea primarilor din 28 iunie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 20/107 din 17.06.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 20/108 din 17.06.2015
Cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (detalii)

Jurisprudența Curții Europene privind Apărarea Drepturilor Omului

Hotărârea CEDO pe cauza ERLA HLYNSDOTTIR v. ISLANDA (No.3) (cererea nr.54145/10)
D-na Erla HLYNSDOTTIR, o jurnalistă din Reykjavík, care lucrează pentru ziarul „DV”. În 2007 a publicat un articol despre D-nul A., care era acuzat de facilitarea importului de cocaină în Islanda. D-nul A. a fost achitat împreună cu complicii săi, după care a depus o cerere în instanţa de judecată privind defăimarea sa de către jurnalistă, solicitînd publicarea dezminţirilor şi repararea prejudiciului moral. Toate instanţele de nivel naţional i-au satisfăcut cererea pîrîtului. Reclamanta ne fiind de acord, s-a adresat la CEDO care a menţionat că deşi Convenţia nu garantează o libertatea de exprimare nelimitată, cazul dat este de un interes public deosebit. În context, motivele invocate de pîrît, deşi sunt relevante, nu sunt suficiente pentru a justifica ingerinţa statului.

Hotărârea CEDO pe cauza NISKASAARI şi OTAVAMEDIA OY v. FINLANDA (cererea nr. 32297/10)
D-nul NISKASAARI, jurnalist pentru săptămînalul “Club”, care este publicat de “OTAVAMEDIA OY”. În 2002 jurnalistul a publicat un articol în care critica filmele documentare difuzate de “Compania Naţională Finlandeză de Radiodifuziune şi Servicii Publice” despre protecţia pădurilor, care au interpretat asta ca un atac, ulterior adresîndu-se în instanţă, care i-a găsit pe jurnalist şi redacţie vinovaţi de defăimare. Reclamanţilor li s-au aplicat amenzi pecuniare considerabile. Ne fiind de acord cu deciziile tuturor instanţelor naţionale, reclamanţii s-au adresat Curţii, care a statuat că nu a existat un raport rezonabil de proporționalitate între restricții care decurg din măsurile aplicate privind dreptul reclamanţilor la libertatea de exprimare și scopurile legitime urmărite.

3. Declaraţii CJI

01/06/2015 Mass-media și asociațiile neguvernamentale cer anularea limitărilor privind accesul la informațiile de interes public (detalii aici)

05/06/2015 CO al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a mimat exercițiul democratic de alegere a președintelui radiodifuzorului public național (detalii aici)

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

mai-iunie 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md